Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 ger allt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 039,28 H 2 041,70 L 2 029,08) + 0,72 %

OMXS30 tog steg upp mot den övre trendlinjen i grafen ovan. Linjens värde ligger i dag på 2 050 och är stigande med drygt en punkt per dag. Måndagen gav det nya rekordet 2 042, vilket innebär att index står inför ett avgörande framöver. Ska index bryta motståndet och fortsätta uppåt till först 2 064 och sedan fortsätta eller ska trendlinjen hålla och ge en rekyl.

Tidsmässigt är vi på väg mot ett flertal årsdagar från tidigare viktiga toppar och bottnar, som kommit in under första halvan av mars månad. Lägger vi sedan till att det den 20 februari är 1 år sedan index satte rekordet 1 906 och den topp som då blev slutet på en lång uppgångsfas. New Yorkbörserna noterade sina toppar någon dag innan och Frankfurtbörsen har sin årsdag i morgon den 17 februari. Gemensamt för alla marknaderna är att nedgången tog fart efter fredagen den 21 februari, när börserna öppnade måndagen den 24 februari.

Detta är beskrivningen av hur det blev för ett år sedan och vi vet att marknaden oftast är försiktig när viktiga datum närmar sig men det behöver inte betyda att reaktionerna blir kraftiga ännu en gång. Det troliga är att vi får åtminstone ett ”hack i kurvan” och det är därefter som vi kan tolka utvecklingen.

Nu är det många aktier som visar att det har mer att ge i en uppgång. Men gruppen aktier som tagit en tids paus och börjat en dragning nedåt påverkar också och det är sedan den sammanvägda utvecklingen som ger oss signalerna i index.  

Ser vi på de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är de uppe på nivåer och värden som vi mycket sällan ser. Detta beskriver dels att uppgången är kraftig och har en underliggande styrka under senaste 14 börsdagarna.  Dels att det är läge för en paus. Ser vi tillbaka på utvecklingen under dessa 14 dagar handlar det om att det är den relativt kraftiga nedgången den 25 januari till den 29 januari, som nu påverkar indikatorn och ger dessa ovanligt höga värden.

Lägger vi sedan till de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är de också uppe på höga nivåer. Även om de inte är extremt höga värden är det notabelt att de befinner sig på dessa nivåer. Det visar även på veckobasis en styrka som är ovanlig. Här är det 14 veckor tillbaka som ger utslaget, vilket i praktiken innebär 3 månader plus 1 vecka.  Det betyder att det är indexvärden från början och inledningen av november 2020 som nu är starten för beräkningen.  Där ser vi att nedgången för index under andra halvan av oktober 2020 in till lågpunkten 1 703 den 30 oktober har bidragit till att pressa upp momentumindikatorn den senaste tiden.  Fallande värden då byts mot stigande värden nu och driver indikatorn mot taket. För dig som är ovan vi denna indikator bör tilläggas att värden inte kan bli över 100.  

Tar vi även in de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är även den på höga värden utan att det sticker ut. Gemensamt för dem alla tre är att de är stigande och på höga värden. Detta är i sig positivt och vi överdriver inte dessa värdens betydelse utan ser det som en bekräftelse på en mycket stark utveckling under kort såväl som lång tid. Det blir närmast intressant att se utvecklingen för indikatorerna när vi kommer in mot reaktionspunkterna. Först tiden kring årsdagarna förra året och där ligger 361:e dagen först och leder det hela in mot årsdagen. Därefter följer hela batteriet av reaktionspunkter från toppen den 7 mars 2000 och lågpunkterna 11-12 mars 2003, 6-9 mars 2009 plus och 3-19 mars 2015 för att nämna de fyra viktigaste. Naturligtvis måste vi ha med lågpunkterna från förra året via perioden 16-23 mars 2020 och dess årsdag i år. Mars månad har hela tiden vissa dess tidigare reaktionspunkter signalerat för vaksamhet.    

Många rapporter återstår under februari men de indextunga bolagen har lämnat sina rapporter och därmed får index inget större utslag på de kommande rapporterna, som återstår.  Rapporten för Nibe senare i veckan lär inte påverka index men är intressant, då bolaget har en lång historia av positiv kursutveckling. Aktiekursen för Nibe är nu uppe och testar det tidigare rekordet på 300 kronor från den 25 januari.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 93,9 och 90,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 97,3 och 93,4 stigande   

Kort sikt: Dagsstochastic 98,8 och 94,8 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 15 februari på 2 042 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

Högsta notering under 3:e kvartalet 2020 är den 18 september med 1 847.

Högsta notering under 4:e kvartalet 2020 är den 25 november på 1 951 .

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2014-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 050 och 2 095 Stöd: 2 006 och 1 962Graf av OMXS30 ger allt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.