Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar omntag

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 065,15 H 2 074,29 L 2 054,70) - 0,42 %

OMXS30 har 2 082 som rekord från den 3 mars. Denna topp passerade motståndet vid 2 070 och gav då en positiv signal i och med genombrotten. Återgången med en stängning under 2 070 är en negativ signal. Denna negativa signal ser nu ut att kunna trycka på nedåt som en följd av den starkt negativa utvecklingen i New York under torsdag kvällen. Index har första stöd vid 2 000-nivån via den första trendlinjen, som vi ser i grafen. Bryts den är det sedan den mycket viktiga trendlinjen som har värdet kring 1 950, som måste hålla om index inte ska utlösa en starkare negativ signal.

Nu är det drygt 3 procent ned till 2 000-nivån som är vårt första stöd och detta bör kunna hålla för ett första test och dessutom kunna ge en motreaktion uppåt.

Inflation och räntor har de senaste 7-10 dagar påverkat marknaden framförallt i New York men vi påverkas ju också av detta i Stockholm.

Ränta har stigit under de senaste 7 månaderna men dylika rörelser får till slut lite panikartad uppmärksamhet när utvecklingen pågått en längre tid. Fokus från media som söker en anledning skapar ett uppvaknande i marknaden. Federal Reserve fortsätter att ”prata ned” ränta i omgångar vilket gjuter viss förhoppning i marknaden. I dagsläget ser vi att ränteuppgången pågått i 7 månader, vilket ger oss anledning att förvänta en tillfällig reaktion mot trenden inom kort.

Vi får inrikta oss över tiden på allt högre 10-årig ränta i USA, vilket sätter press på obligationer och en trendvändning för dollarn mot alla valutor. I förlängningen flyttar denna oro också in på börserna.

Index närmar sig årsdagen av förra årets lågpunkt vid 1 261 noterat den 16 mars 2020. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen från den 11-12 mars in mot den 16 mars. Detta gäller så väl enskilda aktier så som index. En del aktien och indexen i New York valde den 23 mars för sina lågpunkter förra året.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 89,9 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,0 och 92,3 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 87,3 och 79,0 stigande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 tar omntag

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.