Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 står på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 048,57 H 2 068,61 L 2 042,24) - 0,80 %

OMXS30 inledde fredagen med att falla till 2 042, som lägst efter drygt 35 minuters handel. Därefter en positiv utveckling med en uppgång på 1,3 procent in mot sen eftermiddag. Med en starkt negativ utvecklingen i New York föll OMXS30 med 1,0 procent de sista två timmarna på fredagen in mot stängningen på 2 049.

Intressant är att New York med Nasdaq Comp i spetsen vände tvärt uppåt i samma minut som Stockholmsbörsen stängde. Från den minuten steg sedan Nasdaq Comp med imponerande 4,2 procent in till stängningen i New York.

Det öppnar för en positiv utvecklingen i Stockholm på måndagen, där rekordet från den 3 mars ligger på 2 082. Upp till detta är det 1,6 procent räknat från fredagens stängningskurs.

Den längre trenden är stigande och den övre trendlinjen (se graf) ligger vid 2 088-2 090 i inledningen av denna vecka. Det ger oss anledning att under den nu påbörjade veckan sikta in oss på nya rekord.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 94,5 och 89,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,7 och 91,9 fallande   

Kort sikt: Dagsstochastic 77,9 och 81,1 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 3 mars på 2 082 (gällande rekord)

Högsta notering per kvartal under 2020

Högsta notering under 1:a kvartalet 2020 är den 20 februari med 1 906 .

Högsta notering under 2:a kvartalet 2020 är fredagen den 5 juni med 1 731 (8 juni 1 729)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720 (Rekord 2015. Detta höll 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 8 mars)

Rekorden är många i den stigande trend index fortsatt under 2021. Tisdagen den 16 februari kom in med 2 044. Torsdagen den 25 februari med nästa rekord vid 2 054. Den 1 mars gav sedan rekordet 2 055 och nu senast 2 082 den 3 mars. Vi väntar på att få skriva in nya rekord under den nu påbörjade veckan.

Toppen 2 044 den 16 februari lägger jag fortfarande stor vikt vid. Det leder oss in mot 15-17 mars och därmed inledningen på nästa vecka i och med att det då gått 1 månade sedan den toppen. Flera av de 3-åringar vi beskriver nedan ligger inom tiden 7-19 mars och det ska bli intressant att se hur marknaden i år kryssar mellan dessa reaktionspunkter.

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 45 Motstånd: 2 095 och 2 140 Stöd: 2 050 och 2 006Graf av OMXS30 står på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.