Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 fyller på

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 182,21 H 2 200,40 L 2 180,29) – 0,75 %

OMXS30 noterade 2 199, som högst i fredags och fortsatte till 2 200 som högst under måndagen och skapade därmed ett nytt rekord. Index drog sig sedan tillbaka under en viss tvekan. Redan under förra veckan började flera av de tunga bolagen på börsen att noteras utan utdelningarna.

Flera av aktierna i de utdelande bolagen har tappat mer än utdelningen. Detta såg vi även under måndagen när ABB frånskilde utdelningen på 7,44 kronor. Aktien föll 10,50 kronor som mest under måndagen. Mönstret har under mars varit att aktiekursen stigit relativt kraftigt veckan innan utdelningen för att sedan så som ABB tappa mer än utdelningen.

Under andra halvan av april och en bit in i maj månad presenterar de flesta tunga bolagen sina delårsrapporter för första kvartalet 2021. Detta leder sannolikt till en hel del större kursrörelser i berörda aktier beroende på om rapporten överträffar rapporten eller blir en besvikelse.

När det gäller tiden är det under perioden 16-23 april 13 månader sedan bottnarna under mars månad 2020. Vi är vana vid att få se rektioner i samband med denna tidsrytm. Även om det inte innebär ett trendbrott handlar det om förväntade reaktioner. Detta i kombination med de ovan relaterade rapporterna.  

 

OMXS30 index bottnade på 1 261 den 16 mars 2020. De flesta aktier har sina bottnar under perioden 16-23 mars 2020, vilket innebär att vi nyligen passerat årsdagen för dessa lågpunkter. Under andra kvartalet förväntar vi oss en toppformation för index medan vi redan ser en hel del aktier som förbereder sina toppformationer genom att svänga fram och tillbaka. Vi har en grupp aktier som skapat viktiga toppar under andra halvan av mars månad. Nästa grupp förväntas skapa sina toppar från mitten av april och de följande två veckorna. Det handlar om 13 månader från bottnarna i mars 2020. Ytterligare nästa grupp har sina rytmer inställda på 14 månader och det blir den grupp som är inne på att skapa reaktioner under mitten och senare delen av maj månad. En del av dess förväntas skapa toppar då men det handlar i första hand om reaktioner.

I allt detta ska index sedan delta och skapa sina reaktioner. Av den anledningen gäller det att bevaka de negativa signaler som rullar in under de kommande 6-8 veckorna. Just nu är trenden stigande och mycket är ljust. Så långt allt väl men om de förväntade toppformationerna rullas ut är det av stor vikt att vara beredd på och bevaka eventuella negativa signaler.

Marknaden behöver en reaktion för att sedan kunna attrahera nytt kapital för en ny fas uppåt. Vi har varit inne på det en längre tid, där det handlar om att perioden maj till och med september i år ser ut att kunna skapa en hel del osäkerhet och till detta också en hel del mer eller mindre kraftiga svängningar i kurssättningen.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortsatt stigande. Värdena är på höga nivåer men det är naturligt i en starkt stigande trend.

Lång sikt: Månadsstochastic 95,2 och 91,3 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande. Båda värdena har varit över den viktiga nivån 80 sedan årsskiftet, vilket i sig vittnar om en stark underton i marknaden.

Medellång sikt: Veckostochastic 96,4 och 93,0 stigande    

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande men värdena är fortsatt över 80. Denna indikator rör sig lätt fram och tillbaka men tillbringar mer parten av tiden i stigande när den längre trenden för index också är stigande. Även om index kan stiga 1-3 dagar ytterligare ligger en reaktion nedåt och väntar för index och därmed denna indikator. I sig ingen dramatik men det behövs en paus med jämna mellanrum även om den längre trenden är stigande. 

Kort sikt: Dagsstochastic 90,4 och 91,3 fallande

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 29 mars på 2 200 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593Graf av OMXS30 fyller på

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.