Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS tassar vidare

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 2 205,41 H 2 205,48 L 2 185,33) – 0,75 %

OMXS30 inledde tisdagen med att tveka innan vi under eftermiddagen fick se index lyfta till 2 205 och ett nytt rekord. Trenden är intakt stigande och index är nu igenom 2 200-nivån. Motstånden finns närmast relativt tätt och vi får se om index kan hinna med att testa 2 236 innan en första reaktion nedåt tar vid. Får vi den reaktion som ligger och väntar innan 2 236 får värdet stå på väntelistan till ett senare tillfälle.

Den aktuella avstämningspunkten denna vecka har sitt ursprung från 1 703 den 30 oktober 2020. Det innebär att det idag den 31 mars är 152 dagar sedan dess. 152 dagar är i det närmaste 22 veckor (21,7W). Det viktiga nu är stängningskurserna för många aktier, råvaror och även index nu när vi lämnar den 31 mars. Värdena vi relaterat till är dels förra månadsskiftet och dels förra kvartalsskiftet per den 31 december 2020.

Det är därför vi ser det som viktigt att bland annat Nasdaq Comp stänger under 13 000-nivån för att därmed matcha stängningskursen från senaste årsskiftet. Om det sker för Nasdaq Comp förstärks den negativa signal vi redan har via en lägre topp under mars månad.

Med samma synsätt går OMXS30 relativt säkert, då stängningskursen den 31 december 2020 blev 1 875. Men när det gäller Guld och Silver och ett flertal av matråvarorna blir det en intressant bild att lägga tankarna på under april och in mot maj månad.

På valutasidan ser vi också hur dollarn nu skapar ett viktigt trendbrott om vi relaterar det hela till årsskiftet. Starka signaler inför fortsatt förstärkning av USD. Detta gäller i ännu högre grad den 10-åriga räntan i USA som är klart stigande sedan två kvartal tillbaka.

Lägger vi sedan till det nya sättet att analysera som allt fler kommer upp med och lägger ut prognoser till 2030-2032 för den amerikanska marknadens index. Man ser på vissa håll en oändlig uppgång. Igenkänningsgraden är hög och det ger en intressant avstämning framöver och läge att förbereda för en reaktion nedåt om några veckor.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 95,8 och 90,0 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 98,2 och 93,4 stigande     

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 92,0 stigande  

Högsta noteringar under åren 2014-2021

2021 den 30 mars på 2 205 (gällande rekord)

2020 den 25 november på 1 951

2019 den 27 december på 1 802

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 27 april på 1 720

(Rekordet 2015: Detta rekord höll under 4,5 år till okt 2019)

2014 den 28 november på 1 475

2000 den 7 mars på 1 548 (IT-toppen)

 

Lägsta noteringar under åren 2009-2021

2021: den 5 januari            på 1 885

2020 den 16 mars          på 1 261

2019 den 2 januari         på 1 378

2018 den 27 december på 1 378

2017 den 17 januari       på 1 499

2016 den 27 juni             på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober      på 1 247

2009 den 9 mars              på 593

 

Tidscykler på börsen

(Uppdaterad 31 mars)

Index startade en mindre våg (delvåg) uppåt den 26 februari i år vid värdet 2 001. Denna våg är per den 31 mars inne på sin 33:e dag. Den 30 mars gav ett nytt rekord vid 2 205.  

I nuläget är det den 30 oktober 2020 och lågpunkten 1 703, som ska stämmas av 5 månader senare, vilket innebär tisdagen den 30 mars. Det handlar om 152 dagar den 31 mars och en anledning för index börja förbereda för en rekyl efter att den våg som inleddes den 26 februari nu är på väg att fullbordas. 1 703 i oktober är nu 2 005 per den 30 mars. Det ger en differens på 302 punkter.

Vi får inrikta oss på att en tillfällig rekyl ligger och väntar på att få ta över när den aktuella delvågen är fullbordad oavsett om reaktionen sker innan påsk eller om vi får vänta till strax efter annandag påsk. Det finns flera alternativ till en kommande topp, vilket ger oss intervallen 2 221-2 224 och 2 230–2 245 för att försöka fånga in så många som möjligt av aktuella beräkningar.  Graf av OMXS tassar vidare

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.