Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Hur aktiekurserna kan svänga när banker kollapsar

Banker är en viktig del av vårt ekonomiska system, och deras kollaps kan ha en betydande inverkan på aktiemarknaden. I detta inlägg kommer vi att titta på hur aktiekurserna kan svänga när bankväsendets förtroende skakas, men även vilka faktorer som påverkar.

Bankkollaps och dess inverkan på aktiemarknaden

En bankkollaps kan orsaka panik på aktiemarknaden, vilket kan leda till kraftiga nedgångar i aktiekurserna. Detta beror på att banker spelar en central roll i finansmarknaderna och om de misslyckas kan det skapa en dominoeffekt som påverkar hela ekonomin.

Under de senaste dagarna har vi fått se hur flera banker hamnat i en djup kris. En av de största är Credit Suisse som fick låna pengar av schweiziska staten för att överleva. Även Silicon Valley Bank tvingades sälja en mängd värdepapper till en förlust, och till slut stoppades all handel med aktien. 

Detta påverkade även börsen i Sverige där storbankerna backade rejält. En ökande oro för att en upprepning av finanskrisen 2008 skulle hända finns därmed i bakhuvudet på många investerare. Är du företagare kan det vara läge att jämföra företagslån för att se om du kan pressa ned räntan innan en eventuell kris sker. 

Faktorer som påverkar aktiekurserna

Flera saker kan påverka aktiekurserna vid en bankkollaps. En av de viktigaste faktorerna är bankens storlek och dess roll i ekonomin. Om en stor bank misslyckas kan det skapa större oro på marknaden och leda till större nedgångar i aktiekurserna.

En ytterligare aspekt som kan ha en inverkan är bankens koppling till andra banker och finansinstitut i landet. Om en bank har många lån till andra aktörer kan deras kollaps sprida sig till övriga delar av ekonomin och skapa ännu större oro på marknaden.

Hur man kan skydda sig mot en bankkollaps

Att skydda sig mot en bankkollaps kan vara svårt, men det finns några saker som investerare kan göra för att minska sin exponering mot denna risk. En av de viktigaste sakerna är att diversifiera sin portfölj genom att investera i olika typer av aktier och andra tillgångar.

En annan åtgärd som kan hjälpa är att hålla sig uppdaterad om bankernas hälsa och risker. Detta kan innebära att man läser nyheter och analyser om bankerna man har investerat i, samt överväger att sälja aktierna om man känner sig osäker.

Hur används AI för att analysera finansiella data?

Artificiell intelligens (AI) används alltmer för att analysera finansiell data. Genom att automatisera analysen av finansiell data kan AI hjälpa finansanalytiker och investerare att fatta bättre och snabbare beslut.
Många webbplatser som tillåter användare att köpa och sälja kryptovalutor använder AI för förutsägelser och analyser. Detta beror på att AI kan hjälpa till att identifiera trender och mönster som kanske inte är uppenbara för människor. En sida som använder sig flitigt av denna teknik är Bitcode Method. De har insett att AI kan hjälpa till att automatisera processen för att köpa och sälja kryptovalutor, vilket kan spara tid och pengar. Mycket tyder på att AI kommer fortsättas att användas som finansiellt instrument för olika slags analyser i framtiden.

Källa: Pixabay
Olika typer av AI-analyser
Det finns ett antal olika sätt som AI kan användas för att analysera finansiell data. En populär metod är känd som predictive analysis eller "prediktiv analys" på svenska. Predictive analytics använder historisk data för att bygga modeller som kan förutsäga framtida händelser. Man har då alltså gett AI modellen en stor mängd grafer och den har då lärt sig tolka olika mönster för att kunna göra välgrundade analyser. En prediktiv analysmodell skulle till exempel kunna användas för att förutsäga sannolikheten för att ett företag skulle gå i konkurs med sin skuld med hjälp av liknande företags finansiella rapporter och grafer.

En annan metod som ofta används i samband med prediktiv analys är preskriptiv analys. Preskriptiv analys tar de förutsägelser som görs av modeller för prediktiv analys och använder dem för att rekommendera åtgärder som bör vidtas. Det vill säga att AI kan ge rekommendationer om den tror att Bitcoin skulle vara en bra investering just nu.
Vilka metoder använder man för att lära AI analysera finansiella data?

Det finns ett antal olika AI-tekniker som kan användas för prediktiv eller preskriptiv analys. En populär teknik är känd som maskininlärning. Detta är en väldigt populär typ av inlärning för AI och används i många olika branscher. Kortfattat så handlar det om att maskininlärningsalgoritmer automatiskt kan lära sig av verkliga upplevelser och förbättras av erfarenhet. Detta gör det möjligt att automatiskt identifiera mönster i finansiell data.

En annan populär teknik är känd som neurala nätverk. Neurala nätverk är en typ av maskininlärningsalgoritm som är inspirerad av hjärnan. Neurala nätverk kan lära sig och känna igen mönster i data. Det vill säga att man skapar en AI som liknar människor och den mänskliga hjärnan så mycket som möjligt.

Hur används AI i finansbranschen idag? Och hur ser framtiden ut?

Källa: Pixabay
Idag används artificiell intelligens flitigt inom många olika sektorer. Men inom finans används AI bland annat för att utveckla nya finansiella produkter. Till exempel finns det nu ett antal robo-rådgivare som använder AI för att ge automatiserad investeringsrådgivning. Här är Bitcoin Method som vi nämnde tidigare ett ypperligt exempel. Men det kan även vara så att robo-rådgivare kan ge personlig rådgivning genom att ta hänsyn till en persons individuella ekonomiska situation och mål. Exempelvis kan detta handla om att sätta upp en budget eller att sätta realistiska sparmål.

AI används idag även för att förbättra finansiellt beslutsfattande på ett antal andra sätt. Till exempel används AI för att hjälpa till att identifiera bedräglig aktivitet och för att förhindra penningtvätt. Detta används av myndigheter och institutioner runt om i världen och mycket tyder på att man kommer att implementera detta ännu mer i takt med att tekniken blir bättre.

Men vi måste även betona att användningen av AI inom finans är fortfarande i ett tidigt skede. Det är dock tydligt att AI kommer att spela en stor roll i framtidens finans. AI har potentialen att revolutionera hur finansiella beslut fattas.

Bästa casino aktierna på börsen

När du söker ditt nästa investeringstillfälle bör du slänga ett öga mot spelindustrin. Den här kategorin av den kommersiella sfären i samhället står i dagsläget som otroligt stark. Dock ökar den även i sin omsättning av såväl kunder som pengar för var år som går. Det gäller alltså att vara ute i god tid om du vill köpa aktier i ett casinobolag på börsen. I den här artikeln skall vi kolla på fem av dessa aktier som du bör köpa för en hållbar och givande investering.

Ett annat sätt att spela på casino

Vem säger att du enbart kan satsa dina pengar inne på ett casino utan svensk licens? Det går även att lägga vadslagningar på själva spelverksamheten i form av aktier. Spel om pengar eller andra värdeföremål har genom årtusendena varit en av människans favoritsysselsättningar. Denna jakt på vinsterna har heller aldrig varit större än idag. Faktum är att det spelas mer nu än någonsin tidigare.

Det rekordhöga spelandet idag beror mycket på att man kan söka sig till nätet för att få en riktigt bra casinoupplevelse. Man finner även en god vinstpotential vid spel på plattformar online. De gamla casinona och deras utsmyckade byggnader står dock än kvar. Många av dessa casinon utan svensk licens licens har även börjat investera i en nätbaserad verksamhet, för att på så vis vara konkurrenskraftiga i såväl den fysiska världen som i den artificiella.

Här nedan kommer vi nu att lista fem spelbolag, företag och casinon utan svensk licens som erbjuder aktier. En del av de vi tagit med har sedan en längre tid varit aktiebolag. Andra är relativt nya till aktiebörsen, men villiga att ta ett djupdyk ner i kapitaltillgångarna som står till buds.

Fem casinoaktier att investera i

 • Scientific Games Corporation

 • DraftKings

 • Flutter Entertainment PLC

 • MGM Resorts International

 • Gan Ltd.

Scientific Games Corporation

Det första spelföretaget som vi nämner här är Scientific Games Corporation. De är baserade i USA, där företaget har skapat sig ett namn som en effektiv och pålitlig leverantör av teknologi till spelbranschen. Scientific Games Corporation är dock inte enbart aktiva inom staterna. De har även med åren etablerat sig som ett internationellt företag.

Man finner bland annat många av deras tjänster hos casinon i Europa och Asien. Det här är ett mycket stort företag som har ett börsvärde på cirka 55 miljarder svenska kronor. Detta betyder även att deras aktier är relativt dyra att investera i. Dock bör de betala ut med årens gång, då företaget inte visat något tecken på att sakta ner i sin verksamhet.

DraftKings

DraftKings är ett spelbolag som många bör känna till. De har varit mycket effektiva med sin marknadsföring, särskilt inom USA. Deras specialitet är att erbjuda så kallad ”fantasy sports”, vilket är en aspekt av bettingverksamheten. Här spelar du på ett sammansatt lag av valda spelare från en särskild liga.

Ju bättre dessa spelare sedan presterar i verkliga tävlingar och turneringar, desto mer kommer man att vinna på sitt lag. DraftKings är otroligt stort och är ett mycket vanligt inslag på casinon utan svensk licens. De har ett börsvärde som idag står på cirka 80 miljarder svenska kronor. Dock är deras aktier inte alltför dyra att investera i.

Flutter Entertainment PLC

Flutter Entertainment är ytterligare ett spelbolag som är baserat i USA. De har stakat ut sin väg inom den globala spelindustrin genom att fokusera på spel och betting på sport. De har varit mycket framgångsrika i detta, då företaget idag värderas till över 240 miljarder svenska kronor.

Deras aktier reflekterar den succé som Flutter Entertainment uppnått, då priset är ovanligt högt för ett spelföretag. I dagsläget kommer du få lägga cirka 700:- för att få tag på en enda aktie. Vad som dock går att säga är att företaget visat sig vara mycket innovativa inom sin bransch. De har inte släppt på gaspedalen när det kommer till att expandera sin verksamhet, vilket bådar gott för dem som valt att investera i dem.

MGM Resorts International

MGM Resorts International konstruerar och driver mängder med casinon utan svensk licens världen över. Bolaget har etablerat sig som ett av de primära när det kommer till att leverera en riktigt genuin och trevlig casinoupplevelse. De erbjuder inte bara spel om pengar, utan hela komplex där allt från rutinerade spelare till barnfamiljer kan finna nöje.

MGM Resorts International har bland annat investerat mycket tid och resurser till att etablera en närvaro i länder såsom Kina, Taiwan, Curacao och även självfallet USA. De driver ett av de mest framgångsrika casinona i världen, MGM Grand, vilket är beläget i Las Vegas. Idag har bolaget ett börsvärde på runt 140 miljarder kronor och ett aktiepris som ligger på cirka 350:-.

Gan Ltd.

Sist men inte minst har vi casinospelsföretaget Gan Limited, vilket är baserat i USA. Gan har spelat en viktig roll i utvecklingen av den nätbaserade casinoindustrin. De har ett fokus på att leverera teknologi till den här branschen som främst hjälper till med kommunikationen mellan olika företag som är verksamma på den öppna spelmarknaden.

Således har de hittat sin lilla nisch, vilken de blivit experter på. Gan Är ett företag som är mycket öppet för att sälja aktier till allmänheten. Det är något de gjort under en längre tid, då en aktiestruktur i deras ägarskap har visat sig vara den rätta vägen.

Med tanke på att de ständigt utvecklar nya teknologier, är de beroende av en kontinuerlig tillströmning av kapital. Företaget värderas idag till ett börsvärde av cirka 800 miljoner kronor. De har även ett mycket överkomligt aktiepris, vilket ligger på 20:-/aktien.


 

Aktier som missgynnas av casino utan svensk licens

Det finns mycket som kan påverka vissa bolags ställning på aktiemarknaden, varav många är negativa. Värden på aktier sviktar i takt med att en bransch upplever ostadiga tider. Det här är fallet för svensklicensierade spelbolag idag, vilka har utmanats av deras utländska konkurrenter som aldrig förr. I den här artikeln skall vi titta på hur svenska spelsajter påverkas av spelandet på casino utan licens, samt de underliggande orsakerna till ett ökat intresse i olicensierat spelande i Sverige.

Casino utan svensk licens slår hårt mot svenska casinoaktier

Idag är det mer populärt än någonsin tidigare att spela om pengar på nätet. Casinobranschen online har brett ut sig något så otroligt mycket de senaste åren och är än i full expansion. En av de bidragande orsakerna till att det blivit så populärt med nätspelande, är den otroligt lätta tillgången. Kunder behöver inte längre bege sig av till en fysisk byggnad för att lägga sina insatser, utan finner allt de söker i spelväg i sin dator, mobiltelefon eller surfplatta.

När det kommer till casinospel online, är det även otroligt populärt med utländska spelmarknader. Även om självfallet svenska plattformar existerar i ett stort utbud, är det de spelsajter som ligger utanför Sverige som är på starkast frammarsch. Det finns mängder med valalternativ för kunder av dessa casino utan svensk licens, val som bara blir fler ju större industrin växer sig.

En av de främsta fördelarna som särskilt svenskar finner på casino utan licens är bonusförmånerna. Dessa finns i överflöd på den utländska spelmarknaden och kommer även i mycket generösa former. Man kan således få ta del av exceptionella erbjudanden som ger de bästa förutsättningarna för ens framtida spelande på ett casino utan svensk licens. Bonusar av detta slag är inte möjligt i lika stor utsträckning på spelsajter licensierade i Sverige.

Följande den relativt nya svenska lagföringen kring spel om pengar, har mycket som tidigare var tillåtet nu blivit reglerat och begränsat. Detta har haft en mycket dålig inverkan på de svenska spelbolag och nätcasinon som är aktieägda, då deras värden fallit till följd av en exodus av spelare från vår inhemska spelmarknad.

Inskränkt svensk spellicens

Det var i 2018 som vår regering och riksdag fattade beslutet att instifta en omtumlande lag gällande spel om pengar i Sverige. Den nya lagföringen gick hårt åt mot de aspekter av casinoverksamheter som ses som skadliga, särskilt när det kommer till spelmissbruk och beroende. Först och främst bland dessa stod bonusutdelningar, vilka anses ge alltför påträngande incitament till kunderna att spela än mer.

Det blev således inte längre möjligt för spelsajter licensierade i Sverige att använda sig av lika goda bonuserbjudanden och kampanjer som sina konkurrenter. Som resultat, har därmed många svenska kunder som söker dessa förmåner i sitt spelande begett sig av till utländska casinon. Casino utan svensk licens har nämligen inga restriktioner på hur mycket de kan erbjuda sina kunder när det kommer till bonusar.

Den nya lagföringen har även sett till att gå efter mycket av den frihet vid svenskt spelande som man än kan uppleva på den utländska spelmarknaden. Detta inkluderar bland annat tillåtelser för hur mycket man kan spela för vecko- och månadsvis samt begränsningar på överföringar, speltid och även spelutbudet. Föga förvånande har många svenska kunder valt att vända sig till mer öppna spelplattformar, vilka går att finna vid olicensierat spelande.

Några svenska spelföretag som drabbats av spel på casino utan svensk licens

Den svenska spelmarknadens och de aktieägda bolag som huseras på den har tagit en hård smäll av de nya spellagarna i Sverige. Här nedan kan du nu läsa om tre exempel på stora spelbolag och bolagsgrupper inom casinobranschen som lidit till följd av en mer restriktiv och begränsande svensk spellicens.

 • Betsson

 • Kindred Group

 • LeoVegas

Betsson

Betsson är möjlig en av de mest kända nordiska spelsajterna som finns, särskilt för oss svenskar. De har varit mycket effektiva i att marknadsföra sig på såväl Tv som radio. Betsson är som namnet pekar på en sajt där du bland annat kan spela på sport. Faktum är att bettingverksamheten på plattformen har varit deras flaggskepp ett längre tag.

Trots att det här spelbolaget är enorm till sin omsättning i såväl kunder som pengar, har även de tagit stryk av den nya lagföringen i Sverige och spel på casino utan svensk licens. Bolagets aktiekurs har visserligen gått upp de senaste åren, det har dock inte varit en stadig elevation. Det värde som aktierna har idag hade även varit betydligt högre om marknaden inte drabbats av regeringens beslut gällande spel om pengar.

Kindred Group

Kindred Group är ett svenskägt casinokonsortium som äger flertalet olika sajter, plattformar och produkter på spelmarknaden. Likt med ovannämnda Betsson har även Kindred Group en väl etablerad bettingverksamhet, vilken inte minst sker genom deras spelsajt Unibet. I den mer klassiska casinokategorin finner man sajter såsom Maria Casino, vilken ägs av konsortiet.

Kindred Group har sett en dalgång i sitt aktievärde sedan 2018, då de nya spellagarna introducerades i Sverige. Trots en markant höjning i aktievärde under den andra hälften av förra året 2021, har de ännu inte återhämtat sig och står idag i en lägre kurs jämfört med början av 2022.

LeoVegas

Det sista exemplet på en svensklicensierad spelsajt som drabbats illa av svensk lagföring kring spel om pengar är Leo Vegas. Även denna plattform har gjort mycket för att marknadsföra sig i Sverige, då man ofta stöter på deras reklamfilmer på Tv-skärmen.

En god reklamföring har dock inte hjälpt LeoVegas mycket med att hantera den näst intill katastrofala situation som sajten befann sig i vid decenniumskiftet. Trots att de lyckades hålla huvudet över vattnet, var sajten i fara ett par gånger.

Det hela fick dock en god upplösning för LeoVegas, som i september månad såg en enorm andel av sina aktier köpas upp av det gigantiska casinokonglomeratet MGM Casinos, vilket är amerikanskägt. De kom in och tog över hela 96% av LeoVegas aktier och sköt således till välbehövliga pengar till sajten. Idag står deras aktievärde på en respektabel nivå, om än inte jämförbar med hur det såg ut tidigare för casinot.

De största spelbolagen på Stockholmsbörsen

Ett av de främsta bevisen på att spelandet om pengar ökar i Sverige, är den tillströmning av spelbolag till Stockholmsbörsen. Idag finner man flertalet olika spelleverantörer och casinoföretag som valt att omvandla sitt ägarskap till en aktiestruktur. Många av dessa går även väldigt bra och har lyckats stadga sig såväl på börsen som inom sin industri. I den här artikeln skall vi kolla på de sju största spelbolagen på Stockholmsbörsen.

Aktiefinansieringen av spelandet i Sverige

Spelverksamheten på nätet är en otroligt bred och florerande industri. Följande de senaste årens explosion av omsättningar i såväl kunder som pengar, har nätcasinon fått ett övertag på deras fysiska konkurrenter såsom spelhallar. Detta har lett till en ny trend inom branschen, vilken i allt större mån har börjat vända sig till aktiebörserna runtom världen. Det är kostsamt att bedriva ett lyckat och framgångsrikt casino online.

Oavsett om det handlar om en svensklicensierad spelsajt eller ett casino utan svensk licens, så tillkommer det många utgifter. Bland annat måste spelbolag se till att säkerheten på deras plattformar är av högsta klass, samtidigt som de behöver vara så öppna och lättillgängliga som möjligt. För den som vill spela casinon utan svensk licens betyder det att man genomgår ett par steg som alla har den senaste teknologin implementerad.

Ett sätt att söka finansiering för spel online, är genom att strukturera om sitt ägarskap till aktier. Detta tillåter för allmänheten att ta en mer aktiv roll i hur spelbranschen på nätet utvecklas, samtidigt som det tillåter för vinningar för delägarna.

På vår svenska Stockholmsbörsen finns det ett antal spelbolag registrerade. De flesta av dessa är även licensierade för spelverksamhet inom Sverige. Dock finns det även de casinon utan svensk licens som ändå är en del av vår aktiemarknad. Här nedan skall vi nu titta på de absolut största av dessa spelbolag som man finner på den svenska börsen.

7 spelbolag på den svenska Stockholmsbörsen

 • Betsson

 • Kindred Group

 • LeoVegas

 • Angler Gaming

 • Future Gaming Group

 • Cherry AB

 • Mr. Green

Betsson

De flesta som äger en Tv bör känna till spelbolaget och nätcasinot Betsson. De har varit mycket effektiva med att marknadsföra sig i Sverige och står idag som ett av vårt lands största leverantörer på spelmöjligheter online. Betsson har en stark aktie, som visat sig erbjuda fina vinster med tidens gång. I takt med att Bettson som spelbolag växer, kommer även deras värde att gå upp i en maklig takt.

Kindred Group

Kindred Group är en koncern som äger flertalet olika spelsajter runtom nätet. Fördelen med den här koncernen är att inte en enda av deras spelplattformar är casinon utan svensk licens. De har alla alltså en giltig spellicens utfärdad av den svenska Spelkommissionen. Likt med Betsson, har även Kindred Group en stark aktie som gått uppåt den senaste tiden. Den erbjuder således en bra investeringsmöjlighet.

LeoVegas

LeoVegas är ett nätcasino som likt Betsson har varit mycket effektivt med sin marknadsföring i svensk media. Den här sajten erbjuder dock mer av den klassiska casinospelsupplevelsen i stället för betting på sport. LeoVegas har visat sig vara exceptionellt framgångsrika på att erbjuda en öppen och lättillgänglig plattform för sina kunder.

De erbjöd även riktigt fina bonusar till sina spelare när det var möjligt under den svenska spellicensen. Aktievärdet är heller inte alltför högt, vilket tillåter även den mer sparsamme investeraren att lägga ner några mynt på det här casinot.

Angler Gaming

Anlger Gaming är ett spelbolag som lanserar och bedriver flertalet spelsajter på nätet. De har mestadels casinon utan svensk licens, och är baserade på Malta. Här har de sett en kraftig tillväxt i sin omsättning de senaste åren. Detta beror delvis på att de gärna satsar sina investeringar på mindre spelplattformar som de anser har en stor potential till att bli ledande aktörer inom industrin. Aktievärdet för det här bolaget är mycket högt, så skall du köpa in dig här bör du göra det så fort ddet bara går. Angler Gaming har inte visat några tecken på att sakta ner i expansionen av sin verksamhet.

Future Gaming Group

Future Gaming Group är ett svenskt företag som är involverat i den nätbaserade spelindustrin. De har som främsta fokus att skapa en marknadsföring för spelsajter online. Detta sker genom att de agerar likt en ledande hand i vägvisningen på internet, en väg som slutligen leder till deras klientel. Deras aktievärde har gått ner lite den senaste tiden. Detta gör dem dock till ett bra investeringsobjekt just nu.

Cherry AB

Cherry AB är ett företag som sysslar med att bistå restauranger, klubbar och barer med spelverksamhet. De är alltså en närvaro inom den fysiska spelbranschen. Cherry erbjuder bland annat bord med kortspel, spelautomater såsom enarmade banditer samt roulett. Det klassiska casinoutbudet helt enkelt. De hjälper även till med licensieringen för spel i de lokaler där de bedriver sin verksamhet.

Mr. Green

Mr. Green är en stapel av den svenska spelmarknaden. Som nätcasino har den här sajten definierat spel om pengar online i Sverige i över ett decennium. Det är således inte konstigt att de även har en stark närvaro på Stockholmsbörsen. Deras aktievärde har sett en stadig ökning genom åren.

Detta beror delvis på att Mr.Green har visat sig vara mycket effektiva i att vända sig med vinden. De har således inte blivit alltför påverkade av lagändringar och regleringar på den svensklicensierade spelverksamheten. För den som vill ha en säker investering i casinobranschen, är Mr. Green och deras aktier alltid ett bra val.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!