Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Det bästa sättet att äga kanadensiska banker

Det bästa sättet att äga kanadensiska banker ETF Börshandlade fonder Horizon

Kanada är i första hand känt som ett land med naturresurser, till exempel olja, mineraler och virke. Efter den stora Finanskrisen 2008/2009 kan även banker adderas till listan. Varför kan diskuteras. Det kan vara så att bankernas ledning utövar en effektivare riskhantering eller att regulatorerna håller höll hårdare övervakning över kapitalrelationerna. De kanadensiska bankerna cyklade genom den värsta bankkollapsen sedan den stora depressionen relativt helskinnade. Det bästa sättet att äga kanadensiska banker är genom en börshandlad fond.

Under 2012 förvärvade ett konsortium av banker 80 % av TMX Group, som äger landets största börs, Toronto Stock Exchange. Denna oöverträffad vertikala styrning av tillgång kapitalmarknadsaccess av Kanadas mest kraftfulla finansinstitut vid tidpunkten gör att de kanadensiska bankerna är alltför kritiska till landets välbefinnande för att misslyckas. Skattebetalarna kan uppmanas att rädda bankerna från allvarliga hot, det vill säga men deras kreditbetyg är så gott som lika bra som Kanadas regering.

Att äga bankaktier var förnuftigt även före TMX-förvärvet

Att äga bankaktier var förnuftigt även före TMX-förvärvet. Bankerna övergick från sina traditionella spreadtransaktioner. De betydde att de lånade från insättare till låga räntor och lånade ut på högre nivåer - och utvidgade verksamheten till konsumentfinansiering (t.ex. konsumentlån, kreditkort och SMS-lånen) och förmögenhetsförvaltning, var det uppenbart att de fick en dominerande marknadsandel och prissättningskraft. Faktum är att, enligt CSA Consultation Papers 81-408 och 81-407, kontrollerar de kanadensika bankerna nu 43 % av fondförvaltningen under förvaltningen och mer än två tredjedelar av fonddistributionen i Kanada. Vidare köpte 80 % av fondköparna med portföljer mindre än 100 000 dollar dessa fonder från banker.

De kanadensiska bankaktierna har länge varit utdelningsmotorer och betalar ut cirka 45 % av resultatet (se tabell 1). Avkastning på mellan 3,56 % och 4,42 % ser attraktivt ut mot ett bredare marknadsindex, till exempel 2,16% för S & P/TSX 60 (per april 2017).

Val av bankaktier i Kanada brukade vara enkelt då de har utvecklats likartat. I och med att de arbetade med inlåning och utlåning tenderade deras aktiekurser röra sig i takt med att räntorna steg och föll. Detta har förändrats avsevärt under de senaste 20 åren, med både affärs- och geografisk expansion. Vissa av Kanadas banker har en större exponering mot inhemska bostadsobligationer (CM), vissa mot billån (TD), andra mot energisektorn (CM, NA) och ännu andra till utländska marknader (BNS). Investerare måste antingen välja noggrant eller få diversifierad exponering genom en börshandlad fond (se tabell 2).

Dubbel bankexponering

Bankexponeringen mellan branschens ETFer varierar från 43,2% (HEF) till 135,2% (HFU). Horizons Betapro Capped Financials (HFU) är en hävstångs-ETF som är inriktad på tt ge sina andelsägare två gånger den dagliga avkastningen på det underliggande Capped Financial Index. Denna börshandlade fond har en 67,6% bankvikt (multiplicerad med två, det ger 135,2%). Under perioder med låg volatilitet kan en investerare hålla en halv position i detta instrument. Det ger  full exponering, frigör kapital för att köpa andra diversifierande tillgångar. Undvik emellertid att äga detta investeringsinstrument när volatiliteten är hög.

Horizons derivatbaserade ETFer i tabell 2 använder sig av terminkontrakt för att få exponering för det underliggande indexet. Det betyder att det finns en motpartsrisk att ta hänsyn till. Alla dessa börshandlade fonder är totala avkastningsstrukturer som inte har utdelningar, vilket gör dem skatteeffektiva.

Bankexponering med en covered call

Historiskt sett har ETFer med högst bankexponering (ZEB, ZWB och CIC) levererat något högre avkastning än bredare baserade finansiella sektorer som XFN och CEW. BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB) visar en högre avkastning. Det är ett vanligt kännetecken för en ETF med en covered call strategi. Med högre avkastning kommer till den uppenbara kostnaden för begränsad diversifiering. De kanadensiska bankfokuserade ETFerna endast spårar sex företag.

På en snabbt stigande aktiemarknader har ZWB också mindre potential, eftersom dess utfärdade optioner ändrar portföljens riskbelöningsegenskaper. Premien som erhålls för dessa är tänkt att fungera som en extra utdelning och ett skydd mot kursfall. Covered call strategier är idealiska i en marknad som rör sig i sidled eller svagt uppåt.

ETFer som HEF och FIE väljer sina innehav för att öka sin avkastning, så deras högre direktavkastning är ingen överraskning. Dessa börshandlade fonder är också mer diversifierade.

Breda kanadensiska marknadsindex som S & P/TSX 60 och FTSE Canada erbjuder mer än 30 % bankexponering med bred diversifiering (se tabell 3). Dessa ETFer dra nytta av betydligt lägre kostnader och bättre diversifiering, och har högre värderingar, vilket indikeras av deras högre prismultiplar.

Varning

Den senaste meningsfulla kanadensiska bostadsnedgången skedde 1990. Detta hotade värdet av säkerheterna som ligger till grund för bankernas hypotekslån. Bankernas aktiekurser behövde tre år att återhämta sig, trots att utdelningarna var solida hela tiden. Sedan dess har alla banker arbetat för att diversifiera sina exponeringar.

Att äga bankerna är ett bra sätt att få en bra direktavkastning samtidigt som det ger en liten hämnd för de avgifter och servicefrustrationer vi alla tvingas betala. När bostadsmarknaden i Kandada i framtiden drabbas av högre räntor eller överexuberans på viktiga marknader som Vancouver och Toronto, kommer bankerna inte att bli oskadade. Dessa ETFer kan då vara bra instrument att använda för blankningar i det fallet. Kraschar den bostadsmarknaden är det bästa sättet att äga kanadensiska banker inte att äga dem utan kanske att blanka dem.

Fyra börshandlade fonder med fokus på banker

Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet skickade aktiemarknaden till en ny toppnivå. De stora referensindexen nådde rekordnivåer och det kändes åter som det var 1999. Trots att tjurmarknaden går in i sitt sjunde år ser de flesta analytiker fortfarande en potential för 2017, särskilt för finansiella aktier. Vi har valt att titta på fyra börshandlade fonder med fokus på banker som ger en enkel exponering mot denna sektor.

Om president Trump lever upp till sina kampanjlöften, kommer bankerna att se ett tillbakadragande av många stora förordningar, framförallt Dodd-Frank. Dessutom kan lägre skatter bana väg för högre räntor och inflation - söta utsikter för nationens finansinstitut, som gör vinst när räntorna stiger. Om du inte är i stämningen att filtrera enskilda aktier är dessa börshandlade fonder (ETF) ett utmärkt alternativ för att säkra din risk och få exponering för rörelser i finanssektorn. Det är bättre än något sparkonto.

Samtliga resultaträkningar återspeglar perioden från 1 januari 2017 till och med 7 juli 2017. Fonder valdes utifrån en kombination av tillgångar under ledning och resultat.

Fidelity MSCI Financial Index ETF (NYSEArca: FNCL)

Utgivare: Fidelity
Förvaltad volym: 879.6 MUSD
YTD Performance: 7.56%
Förvaltningskostnad: 0.08%

Denna passivt förvaltade fond försöker spåra MSCI USA IMI Financials Index, med minst 80 % av sina tillgångar som investeras i företag i detta indexet. Fonden har för närvarande en korg med 394 aktier, där de 10 största innehaven utgör cirka 44 procent av fondens portfölj. Hushållsnamn som JPMorgan Chase & Co. JPM, Wells Fargo & Company WFC och Bank of America Corporation BAC tar de tre största vikterna, med en sammanlagd totalvikt på cirka 23 %. Fondens startdatum är oktober 2013.

iShares US Financials ETF (NYSEArca: IYF)

Utgivare: BlackRock
Förvaltad volym: 1.76 miljarder dollar
YTD Performance: 7.62%
Förvaltningskostnad: 0.44%

Denna börshandlade fond följer Dow Jones U.S. Financial Index av den anledningen är den mycket tungt viktad mot banker och finanssektorn. Den har en liten vikt mot fastigheter, försäkringar och programvara. Fondens 10 största innehav utgör cirka 39 % av de totala tillgångarna, ledd av Berkshire Hathaway BRK-A Berkshire Hathaway Inc BRK-B på 6,8%. IYFs, treåriga och femåriga årliga avkastningar är stabila 16,44%, respektive 30,01%.

PowerShares Financial Preferred Portfolio ETF (NYSEArca: PGF)


Utgivare: Invesco
Förvaltad volym: 1.7 miljarder dollar
YTD Performance: 9.26%
Förvaltningskostnad: 0.63%

Fonden är relativt låg risk och levererar stabil, om än en inte särskilt spännande avkastning. Denna ETF bygger på Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Financial Index. Ungefär 90 % av fondens tillgångar är placerad i aktier från företag i indexet. Fonden balanseras och rekonstitueras varje månad. Dess högsta innehav inkluderar HSBC Holding PLC och Barclays PLC. PGFs årliga, årliga avkastning på ett år, tre år och fem år är 5,26%, 7,58% respektive 7,22%. Fonden har en sund 12-månaders direktavkastning på 5,32%.

SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSEArca: KRE)

Utgivare: State Street Global Advisors
Förvaltad volym: 4.02 miljarder dollar
YTD Performance: 0.85%
Förvaltningskostnad: 0.35%

Denna fond riktas till S & P Regional Banks Select Industry Index, som består av regionala banker och sparbanker. Fonden använder en representativ urvalsstrategi för att välja aktier och har för närvarande innejav i  97 aktier. KRE har rapporterat inflöden på över 205 miljoner dollar år 2017. De 10 största innehaven utgör cirka 24 % av den totala portföljen, och de omfattar CIT Group Inc. (CIT) och KeyCorp (KEY).

Är CFD-handel något som alla kan lyckas med?

Att handla med CDF:er blir alltmer populär. Här investerar man i någon form av underliggande tillgång som till exempel en aktie eller en råvara. Man kan vinna pengar på att tillgången ökar i värde såväl som att den minskar. Det här kanske låter lite som binära optioner men det finns stora skillnader. Upplägget för CDF-handel gör det möjligt att vinna bra med pengar men också omvänt, och det måste man vara medveten om. Alla kan inte lyckas med denna handel men den som tänker på rätt sätt kan se framgångar via smarta investeringar.

Viktigt att välja rätt aktör för CDF-handel

I och med att man skriver på ett kontrakt med den aktör som erbjuder CDF-handel så bör man betänka hur valet av aktör kan påverka utgången. Tjänster som CMC Markets är på svenska och det är något som gör det lite enklare att få koll på regler och villkor i kontraktet. Man kan inte ta för givet att det kommer att vara på ett visst sätt bara för att man kanske har testat CDF-handeln tidigare. Varje investering är unik och den bör vara väl genomtänkt.

Visst kan du vara nybörjare

Det är inte så att man måste vara proffs på valutor och aktier för att kunna tjäna pengar på CDF:er, men ett genuint intresse ska man ha. Är man nybörjare så finns det mycket att sätta sig in i. Det handlar inte om att trycka på en knapp och hoppas på det bästa. Med god planering så kan man absolut tjäna på att man har god förståelse för vad som händer med en viss tillgångs värde.

Det är rätt så vanligt att de aktörer som erbjuder den här formen av handel ger tipset att man först rådgör med någon som verkligen kan marknaden innan man ger sig in i leken. Detta oavsett om man har god erfarenhet eller inte. Med mer eftertanke så har man bättre chanser, och så gäller det att man förstår upplägget och är medveten om hur stor risk man tar vad gäller kostnader för säkerhetskrav och mer.

Få råd av de som har lyckats

Om du funderar på att ge CDF-handel en chans så kan det vara smart att se vad de som sysslar med detta på ett lyckat vis har att säga. I forum online så finns det folk som inte har något emot att dela med sig av sina erfarenheter. De kommer antagligen inte att tala om för dig precis hur du ska göra, men att samtala med CDF-handlare som är aktiva och som lyckas är alltid ett bra sätt att lära sig mer. Ställ frågor och tänk igenom dina val innan du investerar pengar. Även om det inte kommer att gå vägen så är det alltid en bättre känsla att förlora på något som man hade planerat väl för.

Det finns ju inga absoluta garantier och alla som investerar i CDF:er måste vara väl medvetna om att man kan förlora sitt kapital. Man kan också bli skyldig att betala in mer än det som man först investerade vilket är något som skiljer sig en hel del från annan typ av handel som fungerar på liknande sätt. Men som sagt, har man väl satt sig in i riskerna och förstår upplägget så kan man mycket väl lyckas med CDF-handel, och det råder inga tvivel om att det kan leda till riktigt fina förtjänster.

Inbjudan till teckning av aktier i The Great Wild

The Great Wild

Inbjudan till teckning av aktier i
The Great Wild

The Great Wild AB (publ) Nordens största digitala jaktplattform

Great Wild AB (publ) har efter en kraftfull expansion av sin app intagit positionen som Nordens största digitala jaktplattform. Förenklat knyter appen samman markägare med jägare i ett socialt jaktforum. Jakten växer lavinartat och har tagit golfens position i samhället. Samtidigt letar markägare världen över efter nya intäktskällor. The Great Wild har denna vecka påbörjat en spridningsemission som väntas bli en viktig milstolpe inför nästa stora mål; listning för handel av bolagets aktie senast under första kvartalet 2018.

The Great Wild kan liknas vid en kombination av Facebook och AirBnb för jägare med matchning av utbud och efterfrågan av jakttillfällen i fokus och en möjlighet att betygsätta både jägaren och markägaren. Navet i modellen är ett socialt forum där jägarna kan umgås före och efter jakten. Därtill bygger bolaget ett medialt ekosystem runt appen i form av egna sociala kanaler (FB, Instagram) och jakt- och jaktrelaterat innehåll, allt i syfte att - förutom att revolutionera marknaden för jaktupplevelsen som sådan - vara den naturliga mötesplatsen för Sveriges, och i förlängningen, världens jägare.

The Great Wild

 

Marknad

 

Det finns ca 25 miljoner jägare i Europa, Nordamerika och Australien enligt Bolagets bedömning av tillgänglig statistik*. Enligt US Fish & Wildlife Service rapport från 2012 lägger amerikanska jägare ca 34 miljarder USD per år på jaktrelaterade utgifter och det totala värdet på europeisk jakt uppskattas till ca 16 miljarder euro 2016 enligt FACE (European Federation of Associations for Hunting & Conservations). Inklusive Kanada och Australien torde alltså jaktens värde uppgå till runt 500 miljarder kronor årligen bara i det vi i dagligt tal brukar kalla 'Västvärlden'.

De amerikanska jägarna, som uppgår till drygt hälften av världens jägare, jagar sammanlagt 282 miljoner dagar per år. Med utgångspunkt i den siffran kan det globala antalet jaktdagar per år antas uppgå till runt 522 miljoner och den genomsnittliga kostnaden för en jaktdag globalt är knappa 1 000 kr.

Knappa 300 000 svenskar löser statligt jaktkort varje år och 475 000 innehar minst en jaktvapenlicens. De svenska jägarna beräknas jaga ungefär 7 miljoner jaktdagar om året. Med ett globalt genomsnitt på ca 1 000 kr per jaktdag torde svensk jakts värde uppgå till ungefär 7 miljarder kronor. Med ett allmänt växande intresse för jakt, inte minst från kvinnor, gör Bolaget antagandet att jaktmarknaden kan växa betydligt under en 10-årsperiod, i synnerhet som TGW gör det enklare än någonsin att komma iväg på sin första jakt.

*Källhänsvisning till all redovisad statistik finner du i The Great Wilds Investeringserbjudande

The Great Wild

Johan Lund - ordförande. Robert Nathanson - VD. Johan Eldh - grundare

 

Intäktsmodeller

 

The Great Wild

Provision på förmedlade jakter: TGW erhåller provision på förmedlade jakter i appen. Denna intäktsdel säkras genom att betalningen för jakten sker genom TGW-appen. I dagsläget prioriteras dock användartillväxt och Bolaget avvaktar därför tills vidare med funktioner för betalning genom TGW-appen.

The Great Wild

Profilanpassad annonsering. Jakt är en materialsport vilken, som framgår ovan, bedrivs av en stor och köpstark kundgrupp. Med den data TGW har om jägaren och dennes jaktpreferenser kan målinriktade och anpassade erbjudanden förmedlas med god träffsäkerhet är allt med iakttagande av högsta etiska annonseringsstandard.

Jaktmark

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs teasern
pil Läs mer på The Great Wilds hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 666 666 aktier
Pre-money värdering: 30,4 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Teckningstid: Till med den 15 september
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget planerar för att notera Bolagets aktie vid en lämplig handelsplats, t ex NGM Nordic MTF, under Q4 2017/Q1 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
teckna bankid

 

Framtidsutsikter

 

The Great Wild strävar efter att bidra till bättre viltvård i hela världen med hjälp av hållbar och etisk jakt. Fler jägare och mer pengar i naturens kretslopp innebär förbättrad viltvård. Det ger markägare mer resurser till att förvalta det vilda och därmed bättre jakt - idag och imorgon.

AirBnB och Uber har visat att delningsekonomin har potentialen att revolutionera marknader och skapa högre effektivitet i nyttjandet av existerande resurser. The Great Wild tar med sig det tänket in i jakten genom att göra viltet till en intäktskälla istället för ett hot mot grödor och boskap för markägare, samtidigt som vi gör det möjligt även för majoriteten att uppleva jakt bortom hemtrakten.

Markägaren kan sälja en mer förädlad produkt om man sköter viltvården, och det vanliga jaktlaget kan skapa intäkter som antingen sänker de egna jaktkostnaderna eller möjliggör mer viltvårdsåtgärder.

Genom att sänka trösklarna in i jakten blir det lättare att börja jaga. Fler jägare betyder större acceptans för jakten, mer pengar till viltvård samtidigt som nya jägare får chans att lära sig från de mer erfarna.

Nu ser vi att vi har nått proof-of-concept på den svenska marknaden. Antalet användare ökar kontinuerligt och antalet bokningar i marknadsplatsen ökar kraftigt.

Vi ser att vår marknadsföring fungerar. Målsättningen är att fortsätta bygga antalet användare i appen och medlemmar i våra sociala kanaler (FB och Instagram) med nuvarande tänk men öka spridningen genom strategiska samarbeten och eventuella förvärv. Vi skall vara störst i Sverige redan i år.

Tillsammans kan vi göra skillnad, välkomma till The Great Wild.

Robert Nathanson

Robert Nathanson
VD The Great Wild AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med The Great Wild AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Hur Man Köper Casinoaktier

Många nätcasinon är rätt så lönsamma nuförtiden. Foto från Pixabay.

När det kommer till att köpa aktier i casinoföretag, gäller det givetvis först att kolla upp om företaget faktiskt är börsnoterat. Det finns många casinoföretag i Sverige som är börsnoterade, men också företag som producerar varor för dessa casinoföretag hittas på börsen. Ett exempel på detta är NetEnt, ett svenskt företag som anses vara en av de största speltillverkarna i hela casinovärlden. Söker man efter ett renodlat svenskt casino att köpa aktier i, är Mr Green ett alternativ. Det är inte den enda möjligheten, eftersom att man också hittar företag som Betsson noterat.

Hur fungerar det i praktiken?

Man köper alltså aktier i ett casino på helt samma sätt som man normalt köper aktier. Om företaget du är intresserad i inte finns till på börsen, finns det en stor chans att de inte är intresserade av att sälja en del av sin organisation. Förr i tiden var det en aning krångligare att köpa aktier, men nuförtiden går allting att göras via nätbankens sidor. Om du inte är säker över de exakta stegen, rådgiver din personliga bank bergsäkert om hur det går till.

Vilka aktier lönar det sig att investera i?

Så som i alla aktierelaterade affärer, finns det inte ett klart svar som alltid skulle funka. Sist och slutligen spelar slumpen en rätt så stor roll på marknaden, och på grund av det måste man komma ihåg att aktier aldrig garanterar någon vinst. Det bästa sättet att få veta vilket bolag man ska investera i, är att helt enkelt lära sig alla spelare på marknaden. I detta fall handlar det alltså om casinobranschen. Ett roligt sätt att göra detta är att ta en liten summa pengar, och börja spela på nätcasinon. På det sättet får man information direkt från källan, och kan därmed göra bättre analyser om vilka företag som det lönar sig att satsa på, och vilka inte. Få upp till 10 free spins idag för att kunna spela gratis på många spelsajter.

Hur går det för casinobranschen?

 
Foto från Pixabay.

När man sedan börjar tänka på hur casinobranschens framtidsutsikter, finns det egentligen ingenting som säger att framtiden ser dyster ut. Det verkar nästan som att det motsatta är sant, i och med hur mycket teknologiska framsteg man sett i branschen. Nuförtiden är det redan möjligt att spela på nätcasino via mobilen eller surfplattan. Något som är nytt år 2017 är VR på casinobranschen, något som säkerligen kommer att intressera många casinospelare.

Det finns inte heller något som skulle påvisa att hasardspel skulle försvinna från spelarnas intressen, eftersom att någon slags betting har alltid funnits till på våran jord. Det kommer alltså alltid att finnas en efterfrågan på bra casinon. Fast det säkert är sant att lågkonjunkturer kan lugna ner branschens tillväxt, kommer det alltid att finnas de människor som vill spela oberoende av den ekonomiska situationen.

Detta var en rätt så snabb och ytlig genomgång av hur man köper casinoaktier, varför man skulle vilja göra det, och sist men inte minst en liten analys av det nuvarande läget på marknaden. Hoppas ni fick ut något av denna artikel.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-99.212066
HangSeng107.427155
OMX Stockholm 30-8.11524
S&P 500-1.62424
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!