Axier.se

För bättre aktieaffärer

Därför är den kinesiska börsens uppgång viktig

Marknader över hela världen har gått på sparlåga i väntan på säker information kring det rådande handelskriget mellan USA och Kina. När världens två största ekonomier inte är överens har det stor påverkan på börserna. Den ekonomiska tillväxten har fått betala på flera håll, men efter positiva uttalanden från USA:s president, Donald Trump, har världens börser vaknat till liv. 

För första gången på länge har den kinesiska börsen nu stigit med 3 procent, och Dow Jones Index närmade sig imponerande 26 000 efter ett två veckor långt börsrally. Flera faktorer ligger bakom förändringarna på den amerikanska och kinesiska börsen. Ett stabilt handelsavtal skulle gynna båda två.

Handelskrigets påverkan på den kinesiska börsen

I maj förra året fick Trump-administrationen ett löfte från Kina att landet skulle importera mer jordbruksprodukter och energi från USA, som en del i arbetet mot att handelsbalansen mellan USA och Kina skulle jämnas ut. Avtalet fick kritik från kongressen och Trump rev avtalet inte långt senare. Man började istället prata om förhöjda tullar för Kina och deras exportvaror till USA, något som implementerades i september. Tullarna landade på 10 procent. När handelskriget mellan USA och Kina trappades upp började de asiatiska börserna att rasa.

Senare, i december samma år, kom länderna gemensamt fram till att en vapenvila i handelskriget var på sin plats. Kravet från den amerikanska sidan var att de inom 90 dagar skulle vara överens om en lösning. Denna lösning skulle innebära strukturella förändringar i Kina för bland annat skydd av immateriella rättigheter, cyberstölder och tjänstehandel – annars skulle tullarna på kinesiska varor höjas från 10 till 25 procent. Planen var också att Kina skulle minska obalansen i handeln genom att öka importen, bland annat med produkter från USA. 

Anledningen till att världens börser är så känsliga för svängningar är många. I det rådande handelskriget har världens två största ekonomier båda fått ta rejäla smällar. Kina har drabbats hårdast, men även de amerikanska företagen har fått känna av spänningarna. Fordonskoncernen General Motors redovisade till exempel en rejäl nota på importerat stål – en av anledningarna till varför de fick stänga ner fem av sina stora fabriker. En lång tids oro på börsen smittar också ofta av sig på befolkningen, som börjar oroa sig för framtiden. Bostadspriserna påverkas till exempel ofta av läget på börsen.

Den nuvarande relationen mellan den amerikanska och kinesiska börsmarknaden

Den kinesiska tillväxtprognosen, som utfärdades vid årsskiftet, visade att landet på senare tid har haft den sämsta tillväxten på tre decennier. I början av året syntes tydliga tendenser på att kinesiska företag har börjat se sig om åt annat håll än USA för att hitta samarbetspartners och handelsmöjligheter. Den svaga relationen mellan USA och Kina börjar nu sakta byggas upp igen, ett steg i taget.

Nya handelssamtal mellan Kina och USA hölls i slutet av februari i Washington. Vita Husets besked om att förhandlingsfristen på 90 dagar utan förhöjda tullar skulle förlängas fick världens börser att andas ut. Via Twitter rapporterade Donald Trump att det gjordes stora framsteg i handelssamtalen med Kina på många viktiga plan. De mångmiljardtullar som hotade att träda i kraft i början på mars blev inte av, vilket påverkade världens börser positivt. 

Ett imponerande börsrally ägde rum i Kina efter att USA:s president gav besked om att ställa in den planerade höjningen av tullar mot kinesiska varor tills vidare. Hoppet om en allsidig handelsöverenskommelse fick börsen att stiga. För första gången på tre månader steg den kinesiska börsen i mitten på februari med 3 procent – tack vare de höga förväntningarna på ett fungerande handelsavtal med USA. Efter att den amerikanske förhandlaren Robert Lightizer uttalade sig i mer negativa ordalag kring en eventuellt stundande handelsöverenskommelse tappade börsen dock något igen. 

Dow Jones snabba uppgång och ett säkrare investeringsläge

Dow Jones index har gått upp snabbt, hela 26 000 punkter på två veckor. Investerare i Asien verkar hoppfulla över handelssamtalen som ägt rum och det fortsatta samarbetet för att hitta en fungerande lösning för USA och Kina. Ett färdigt handelsavtal skulle ge båda länderna positiva konsekvenser på kort sikt. Stora tyngder skulle lyftas från Kinas ekonomi, samtidigt som det skulle stärka den amerikanska börsen. 

Trump-administrationen har gått ut offentligt och sagt att de överväger att utöka förhandlingstiden med Kina med 60 dagar från och med den 1 mars – något som skulle kunna skaka om de stora marknaderna. Investerare tror dock fortfarande starkt på det förväntade handelsavtalet och världsmarknaderna väntar nu spänt på nästa steg.

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!