Axier.se

För bättre aktieaffärer

Kom igång och börja investera i stabila bolag

Tillhör du de investerare som inte är så förtjusta i svängningarna på börsen men som trots det väljer aktier som investeringsform, eftersom du vet att aktier är den sparform som alstrar bäst avkastning i ett längre perspektiv? Då kan det vara dags att ta steget och börja undersöka börsens mer stabila utdelningsbolag.

Om du föredrar att var mer passiv när det kommer till att äga aktier och istället låta kapitalet arbeta för dig, kan det vara ett klokt drag att bygga upp en pengamaskin med fokus på utdelningsaktier. Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att just utdelning har varit en tungt vägande faktor gällande den totala avkastningen för den som investerar på lång sikt. Investeringsstrategin är också så gott som given med dagens låga ränteläge där utdelningar har blivit ett viktigt alternativ när det kommer till att förränta det satsade kapitalet. 

Tajming är a och o i aktieaffärer, men samtidigt är rätt tajming mycket svårt att förutspå, inte minst sedan volatiliteten har stigit så mycket som den här gjort under en period. Ett klokt drag är börja med att bygga upp ett spar- och investeringskapital och sedan successivt bygga upp och på de olika positionerna. Mer om hur du kan göra detta kan du läsa på Finanso.se. För att undvika att göra ogenomtänkta drag, där känslorna och impulsiviteten får styra, med irrationella och mindre bra investeringsbeslut som följd, är det bra att ha en klar strategi för hur mycket du ska handla för vid varje specifikt tillfälle. Bestäm också när du ska köpa, till exempel vid bestämda datum eller när en aktie har gått ner ett visst antal procent.

Alla som fokuserar på utdelningsbolag vill äga aktier bolag som är stabila och har en bra utdelningshistorik. Kännetecken för stabila utdelningsbolag är att de i regel är välskötta, inte är så riskfyllda och har en bra resultat- och balansräkning. Eftersom de i princip aldrig reducerar sina utdelningar, är det snudd på en garanterad avkastning som tilldelas dig som investerare år efter år. Något som är vanligt att titta på i de här sammanhangen är värderingsmåttet direktavkastning som beräknas genom att dividera utdelningen med den aktuella aktiekursen. Givetvis är en hög direktavkastning mer tilltalande än en låg dito men det är en riskabel strategi att lägga allt för stor vikt vid en hög direktavkastning när man bygger upp en utdelningsportfölj. Om du gör det finns det en risk att du väljer bolag som inte svarar upp till dina krav gällande finanser, kassaflöden och vinst. Lägg på minnet att ett bolags utdelning inte är skrivet i sten och att det är intjäningsförmågan som reglerar utdelningen, vilket innebär att utdelningen självklart kan reduceras om bolaget i fråga börjar gå med förlust. Därför är det av yttersta vikt att göra en bolags- och makroanalys. Undersök om bolaget har en stark marknadsposition och ta reda på hur branschens framtid och potential ser ut. Främjar eller missgynnar samhällstrender som till exempel e-handel eller den ökande inriktningen gällande hållbarhet och miljö? 

Saknas intresset för att sätta sig in i olika bolag kan istället indexfonder var ett bra alternativ. En indexfond arbetar utifrån att den köper aktier baserat på hur stora bolagen är. Det betyder kortfattat att en indexfond alltid följer börsens genomsnittsutveckling, varken bättre eller sämre. Vilken börs genomsnittsutveckling fonden går som beror på vilken börs, eller mer korrekt uttryckt, vilket index den följer. Det som gör indexfonder till en bra investering är att de i regel är billiga. Det är inte så viktigt att fonderna följer index exakt, det är varken bra eller dåligt om en indexfond har något fler eller något färre av en sorts aktie. 
 

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax112.413342
HangSeng142.528388
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!