Axier.se

För bättre aktieaffärer

Tänk på det här när du ska deklarera aktier

När en egenföretagare ska deklarera aktier så finns det några olika sätt att göra det på. De vanligaste är att ta ut en personlig lön eller göra en utdelning. Det finns olika lagar som berör de olika typerna av skatter. Vi ska nu reda ut de olika begreppen, så att du kan se vad som är bäst för just dig.

Utdelningsskatt

När det sker en utdelning av aktier eller fonder ska en utdelningsskatt betalas. Om aktierna är listade på börsen så räknas de som noterade aktier. Skattesatsen för noterade aktier är 30%. För onoterade aktier ligger skattesatsen mellan 20-60%. Om aktieägaren inte är en aktiv medlem i företaget räknas aktierna som okvalificerade, och om de dessutom är onoterade ligger den på 25%.

Löneuttag

Om du väljer att göra ett löneuttag måste du utöver inkomstavgiften också betala arbetsgivaravgiften, som ligger på 31,42%. Detta gör att du troligen får ut mindre i reda pengar, men fördelen är de förmåner som ingår i arbetsgivaravgiften, som pension och sjukförsäkring. Om du tar en utdelning får du inte några pensionsförmåner.

Utdelningsbeskattning

Som nämndes ovan är skattesatsen för noterade aktier 30%, medan onoterade och okvalificerade är 25%. Man måste deklarera både för utdelningen och privatvinster. Skatten på kapitalet är alltså 20% och utdelningen 30%.

Kapitalbeskattning

Ett tredje alternativ är att välja kapitalvinst, som kan kvitteras mot förluster i aktierna. Detta kan också användas för att slippa kupongskatten om du har aktier utomlands (se nedan).

För dig som bor utomlands

Om du vill ha utdelning från dina aktier som kommer från ett svenskt bolag när du inte bor i Sverige måste en kupongskatt på 30% betalas. Den räntesatsen kan eventuellt sänkas genom att ha med olika skatteavdrag i uträkningen, men endast om mottagaren är en privatperson. 

Orsaken till att vi har denna skatt är att den som inte är bosatt i Sverige inte är skatteskyldig och att man inte vill beskatta någon dubbelt, så det finns avtal med olika länder för att undvika sådan dubbelbeskattning.

Utdelningsskatt i fåmansbolag

Detta finns för att förhindra att en person som är inhyrd av ett företag utför exakt samma arbete som en anställd, man fakturerar arbetsgivaren istället för att få lön direkt. De skulle då göra stora skatteavdrag genom att ta ut ersättning för arbetet i form av en utdelning istället för lön. Typen av tjänst avgör vilken skattesats som gäller.

Så här gör du för att deklarera

När du ska deklarera ska du redovisa alla dina vinster och förluster, allt som kommit in och som har lämnat företaget, på en K4-blankett. Här följer ett exempel på hur man ska räkna ut skatten på t.ex. utdelning av aktier:
-    En privatperson köper 40 aktier för 180 kronor styck, totalt 7 200 kronor
-    Senare säljs dessa för 290 kronor styck, totalt 11 600 kronor
-    Vinsten blir då 4 400 kronor, som är summan som ska beskattas
-    30% av vinsten blir 1 320 kronor. Detta är skatten som ska betalas in

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!