Axier.se

För bättre aktieaffärer

Varför dataanalys är en viktig del av digital transformation

Bildkälla

Nuförtiden är digitala lösningar väsentliga för bolag inom alla branscher. Digital transformation gör det möjligt för företag att anamma nya teknologiska lösningar på gamla problem, och göra arbetet mer effektivt. Förmågan att kunna använda teknologier för att möjliggöra företagsbredd användning av dataanalys, molntjänster och moderna IT-system är avgörande i alla branscher.

Allt från snusföretag till casinoföretag kan dra nytta av de värdefulla effekterna som digital transformation har. Dataanalys har gjort det möjligt för företag­ att ta reda på mer om sina kunder. Många organisationer är mer än villiga att lägga ned stora summor pengar på insamling och analys av viktiga data, då detta är fundamentet till att bygga en bred förståelse för marknaden, som ligger till grund för deras vinster. På senaste tid har speciellt den skandinaviska tobaksbranschen börjat dra mer och mer nytta av dataanalys, då det för tillfället sker en stor expansion i Europa och USA av tobaksrelaterade produkter.

Digitalisering är väsentligt

För att bli en datadriven organisation måste man ha en stabil digital grund att använda som språngbräda för att nå högre kvalité på det interna informationsnätet. Att företaget har en välutvecklad teknologisk infrastruktur är därmed avgörande. Molntjänster för datalagring, centralisering av data och standardisering av processer är alla saker som är viktiga för att företaget ska kunna använda modern digitalisering för att utöka utbyggnadspotentialen.

Marknadskrafter

Att insamla, kategorisera och analysera data spelar en väsentlig roll för optimal digital transformation. Dataanalys är antagligen den viktigaste delen av digital transformation. Nästan varenda avdelning av ett företag kan dra nytta av mer data. Såväl försäljningsavdelningar som finansiella avdelningar kan använda sig av data på olika sätt. Det viktigaste är att data behandlas på ett sätt som gör det möjligt för dessa avdelningar att tolka informationen som en sammanhängande struktur.

Det spelar heller ingen roll vilken bransch det handlar om. Alla branscher borde använda någon form av dataanalys. Dataanalys kan göra mer än att bara ge ett företag information om sina kunder, det kan också underlätta för företag och organisationer att automatisera viktiga system och processer eller förbättra leversanskedjor. Framtida affärsbeslut och produktiviteten kommer förbättras om dataanalys anammas helhjärtat av organisationen.

Digitala transformationer är svåra men inte omöjliga

Det finns några svårigheter med dataanalys som man bör vara medveten om. Att bara samla in mängder rå data har egentligen ingen positiv påverkan på företaget överhuvudtaget. Det krävs en grundläggande digital infrastruktur som kan processa data på rätt sätt för att få korrekta svar. För att data ska kunna användas på ett effektivt sätt, måste det med andra ord behandlas av anställda.

Många undersökningar visar på att digitala transformationer ofta misslyckas. Detta har med största sannolikhet att göra med det faktum att teknologiska framsteg blir allt mer komplexa och kräver allt mer pengar och tid för att integreras på ett värdefullt sätt. Detta handlar i mångt och mycket om byråkratiska brister många företag idag har. Många har en tendens att överkomplicera byråkratin, vilket är anledningen till att integration av ny teknologi ofta misslyckas i stora företag

Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-65.813281
HangSeng-6226758
OMX Stockholm 300.61932
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!