Axier.se

För bättre aktieaffärer

Zoomability erbjuder funktionshindrade och andra ett miljövänligt sätt att få tillgång till världen

Zoomability

Zoomability erbjuder funktionshindrade och andra ett miljövänligt sätt att få tillgång till världen.

Bakgrund till företrädesemissionen

Zoomability har sedan bolaget grundades i december 2010 producerat och sålt mer än 650 av det patenterade batteridrivna 4WD terrängfordonet Zoom Uphill. Under januari 2017 köptes företaget Zoomability AB och dess dotterbolag Zoomability Inc upp av Zoomability Int AB. De tidigare ägarna har aktier i det nya holdingbolaget som äger 100% av Zoomability AB och dess dotterbolag i USA.

Det första året för Zoomability Int AB var ett tufft år i många avseenden. Försäljningen sjönk avsevärt till 3,7 MSEK och rörelseresultatet resulterade i röda siffror - 6,6 MSEK. Bolaget brottades med höga kostnader och fick omstrukturera organisationen från grunden för att skapa bättre förutsättningar inför 2018.

År 2018 valdes en ny styrelse inklusive Pehr-Johan Fager som också utsågs till VD för Zoomability Int AB men även för verksamhetsbolagen Zoomability AB och Zoomability Inc. Sedan dess har det skett en omställning och företaget har under 2018 producerat och levererat 68 Zoom Uphill och kan nu visa en positiv trend med mycket högre försäljning och en väsentligt mindre rörelseförlust än 2017.

Motiv till nyemissionen

I november 2018 presenterades en ny affärsplan av VD som sträcker sig från 2019-2021. Grunden för detta är att ta itu med Bolagets brister och dra nytta av den marknadsposition Zoomability fortfarande har som bästa ATV / PWC-crossover för att ta ut funktionshindrade och gamla i naturen.

För att kunna göra det behöver Zoomability rörelsekapital för att höja produktionen och investera i att minska produktionskostnaden, produktutveckling av nuvarande Zoom Uphill och registrera Zoom som en medicinsk enhet Klass 1 enligt det europeiska medicinska direktivet. Men Zoomability behöver även stärka organisationen, öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna och bygga upp sitt distributörsnätverk och få fler återförsäljare i USA.

Kapitalbehovet har uppskattats till 10,3 MSEK för att kunna fortsätta den positiva trenden och göra Zoomability Int AB lönsamt 2020-2021. Nuvarande företrädesemission kan ses som en pre IPO eftersom planen är att lista bolaget första halvåret 2019 och därigenom få mer kapital om det behövs i framtiden, men också att ge nuvarande aktieägare likviditet i aktien.

Användare

Status slutet 2018

Positivt

 • Zoomability har sänkt kostnaderna
 • Zoomability har ökat produktionen och levererat 68 Zoom 2018 till kunder
 • Zoomability har stärkt sitt strukturkapital
 • Zoomability har en mycket starkare balansräkning än 2017
 • Zoom är fortfarande i sin egen klass och efterfrågan är hög över hela världen

Negativt

 • Inte tillräckligt med kapital för att få verksamheten att ta fart
 • För högt försäljningspris på grund av för hög COG som förhindrar snabbare tillväxt
 • Lågt antal anställda förhindrar snabbare tillväxt
 • Icke-existerande MDD klass 1 överensstämmelse förhindrar snabbare tillväxt

Att göra det möjligt för dem med begränsad rörlighet att uppleva livet utan begränsningar och gå utanför trottoaren!

... valet för en aktiv livsstil!

Användare

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs mer på Zoomabilitys hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 10,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: 206 497 500 aktier.
Pre-money värdering: 0,94 Mkr
Pris per aktie: 0,05 kronor
Teckningstid: 2019-01-15 - 2019-01-29
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget är onoterat men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning på lämplig MTF under det första halvåret 2019.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Zoom

Zoom-användaren är en person, ung eller äldre, med överkroppsförmåga, men utmanad i rörlighet på grund av skada, sjukdom eller ålder. Zoomen möjliggör frihet och glädje för sådana människor, som längtar efter att komma utomhus, är äventyrare och har en positiv attityd och inte ger sig för sina utmaningar. De söker självständighet, koppling till familj och andra människor och vill bryta ut ur begränsningar för att bli: 'A Free Mind in Motion'

Zoom

Zoom

 • Lätt och stark - Lätt att transportera
 • Permanent 4-hjulsdrift - Utmärkt off-road-kapacitet
 • Snabbt och roligt - Förbättra självkänsla
 • Låg tyngdpunkt för säker körning
 • Elektrisk - Nära naturen i alla avseenden
 • Patenterad tvådelad mekanisk ram och icke parallella lutande hjulpar
 • Patenterad design
 • Installerad bas på 650+ Zoom, Europa och USA: s bästa ATV på marknaden för ett roligt och trevligt åktur. Ett amerikanskt dotterbolag sedan 2014.
 • Etablerad produktion vid FeRex AB IP-portfölj: 2 PTC, 5 TM och 1 Design
 • Översikt över marknaden
 • Människor i rullstol eller har svårigheter att gå runt (cirka 7% av befolkningen)
 • Ryggmärgsskador: 250 000 - 500 000 nya fall varje år i världen
 • Omkring 6 000 personer i Sverige lever med ryggmärgsskada
 • Omkring 185 000 nya amputärer på grund av sjukdom eller olyckor varje år endast i USA
 • Omkring 2 200 personer i Sverige får en benamputation varje år.
 • Multipelskleros drabbar mer än 2,3 M i hela världen varav cirka 20 000 i Sverige
 • Krigs veteraner, 2,5 M sårade endast i USA
 • Knä och höftbyte (7 M US)
 • Andra muskelsjukdomar
 • Åldrande personer
 • Snabbare sätt att få minskad COG med 50%
 • Kunnig kandidat (Bandara Diss) i Kina som kan driva verksamheten som VD med partnerskap
 • Kan skapa ett företag i en särskild ekonomisk region
 • Känner marknaden och regler
 • Har stor kontaktnätverk och erfarenhet att bygga affärer i Kina
 • Möjlighet att öka produktionen utan för hög kostnad, eftersom Zoomability avser att köpa Zooms som färdiga produkter.
 • En stor marknad med många rika individer som vill ha 'A Free Mind in Motion'


 
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Zoomability Int AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook
Kommentarer
Namn:
E-post:
Kommentar:
 
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!