Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Dare making a fortune

Det har kanske aldrig i historien funnits så många och så stora obalanser i de olika delarna i världsekonomierna och många gör som bankerna säger till dem "sitt stilla i båten". För den som är orädd så kommer det att finnas och finns redan nu stora möjligheter att göra stora ekonomiska vinster utan lika stora risker.


Som jag ser det måste dollarn snart depriceras till förmån för andra valutor, till exempel euron och kanske kronan. Om det visar sig att svenska banker står pall i Europa kommer kapitalet att flöda in i landet när det flyr USA och dåliga europeiska banker, kronan stärks oundvikligen och den som då står med lån i dollar tjänar och den som har investeringar i dollar står med svarte petter. 

Vilka skäl finns det till en depricering?
1. Svensk ekononomi står starkare (inte stark, utan relativt sett starkare) än utländsk (eller har vi bara ännu inte upptäckt hur skadat Sverige är, har vi för många oupptäckta lik i garderoben).

2. Amerikansk ekonomi har ännu inte utvecklat den recession som kan komma när amerikanska arbetslöshetsstatistiken exploderar, vilket risken är stor för att den gör. När den andra eller den tredje stora arbetsgivaren konkar, (vilken är först ut, GM?) och skapar en massarbetslöshet på 50-100 000 personer och indirekt 150-400 000 personer per storbolag. Pensionskassorna som utgörs av stora fonder får brister i sina utbetalningssystem och skapar nöd för de pensionärer som inte längre får sina inbetalda pensioner varför dessa kommer att minska sin konsumtion (i värsta fall blir de hemlösa) och därmed har vi sett en minskad köpkraft i den inhemska ekonomin med minst 30% (siffran höftad, men räkna med många miljoner människor som drar ner kraftigt på sin konsumtion). 

3. Andra utländska banker och länder skapar likviditet i sina egna system och minskar risken för allvarliga störningar via valutarisker som man definitivt inte vill ha utanpå allt annat elände nu, det gör att man tar beslut attsälja dollar (för dollar är det man har, man äger i mycket mindre omfattning Euro i  latinamerika exempelvis).

4. Växelkurserna svajar för länder i latimaerika och centralbankerna öser ut dollar på marknaden för att appricera (stärka) den egna valutan kortsiktigt, vilket kan visa sig vara fel långsiktigt om det egna landets bytesbalans är långsiktigt felaktigt såsom USA:s varit under decennier. Världsekonomin kan komma att oscillera runt olika jämvikter med kraftiga över och underslag på aktie- ränte- och råvarumarknader innan den l ångsiktiga balansen återfår sin form och det kan ta lång tid, inte bara ett par år, men svängningarna är kraftigast i början såklart. En lösning som jag ser det är att vi återfår balanserna och det skulle i mitt perspektiv innebära att USA:s tillgångar köps ut av utländska köpstarka intressen när de blivit tillräckligt billiga.

Ryssland, Kina och Indien är ekonomier som växt sig starka utan en alltför stor excess av privat kreditexpansion varför det inte finns lika mycket luft som skall pysas i dessa ekonomier. Men man köper inte förrän billigt blivit riktigt billigt, ev. inte förrän man sett konkurserna komma. GM måste antagligen konka, men först kommer de att försöka fusionera med Chrysler, sedan konkar båda. Toyota eller någon köper då ut realvärdena och låter kreditförlusterna ligga kvar vilka USA får hantera självt.

Kom dock ihåg att den amerikanska staten i mångt och mycket har restriktioner och starka nationalistiska intressen som kommer att omöjliggöra att starka kinesiska intressen ens får chansen att andas "köp" utan att landet ligger helt på rygg, och det sker inte än på länge är min gissning. Men långt dessförinnan kommer dollarn att rasa ner och skapa andningsutrymme för den amerikanska exporten och några bolag kommer därmed att överleva och blir nästa generations giganter. 

Bomull- stål, bilar... samtliga sektorer som upplevt ett skydd gentemot decennier av effektivisering och strukturomvandlingar kommer att få stå på egna ben när man får sätta in insatserna på att hålla funktion i den offentliga förvaltningen och prioriterade områden.

Efter regn kommer sol. Har man en startup har man ofta låga omkostnader, i alla fall innan man tagit in nytt kapital. Har man fått kapital kanske man kan utnyttja det genom att skapa hävstång genom att flytta utveckling där kapitalet ger större hävstång. Silicon Valley kan komma att bli hett i Europa om dollarn rasar men kompetensen finns om man vill skapa nya bolag i en av världens bästa infrastrukturer för startups. Det kanske också är riktigt att försöka se hur nya marknader med köpkraft växer fram, Ryssland ligger inte långt från Sverige. 

Surar Europa och USA finns det alltid andra marknader som växer. Så länge man inte sitter still i båten så kommer man att kunna påverka sin situation. Står man upp i båten blir det vingligt och man kan kantra, men det är också då man först ser land och man kanskebara behöver stå en kort stund, exponera sig lite grann för att nå stora fördelar i den konjunktur som råder nu.

Som sista avslutning så tror jag att den som skrev Sequioas rapport är fruktansvärt rädd just nu och tänker visserligen analytiskt och kanske helt rätt, men frågan är om ett sådant PM någonsin fyller en funktion. Vad fanns det i det som hjälper någon investment manager med något som denne inte redan känner till eller kan räkna ut annat än att man sprider skräck? 

Själv har jag ingen aning om ovan scenario kommer att slå in, jag är inte synsk, men det är så jag känner att en utveckling verkar rimlig om marknaden intevänder helt inom sex månader och som jag ser i charten så verkar det inte som mitt första scenario idag även om jag ser det som att vi kommer få en vända uppåt i charten på en resa som kan vara 1-3 månader.

/ Jonas ForsmanMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!