Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Kommer Ni ihåg att jag berättade om FishnChips...

ett mycket intressant bolag jag träffat hos Aktietorget förra tisdagen?

Jag lovade ju att vi skulle återkomma om detta, och det gör vi. Vi har skrivit en mycket omfattande analys av detta bolag. Den är lång, den är omfattande och den är exlusiv för Axiers läsare. Du kan ta del av den här http://www.axier.se/?action=fishnchips På fredag kommer den ut i Axplocket men redan nu kan Du läsa denna, och som läsare av Axier har Du dessutom ett mycket bra erbjudande, Du får prova bolagets produkter med ett mycket bra erbjudande.

Jag hoppas att Ni tycker om bolaget och att Ni som tecknar gör det med den anmälningssedeln det står Axier på. Gör Du det så är Du nämligen med och deltar i utlottningen av aktier i bolaget också.

//Erik Forsell

Är Du kort i Scania?

Det skulle inte jag vara.

Porsche gick i dag över 35 procent av ägandet i Volkswagen, vilket enligt de tyska reglerna innebär att bolaget har kontroll över Wolkswagen och de kan då tvingas komma att lägga ett bud på Wolkswagen.

I och med att Wolkswagen äger en hel del aktier i Scania. Wolkswagen har undantag från att Aktiemarknadsnämnden att bjuda på Scania men detta undantag faller om Porsche äger mer än 50 procent av Wolkswagen. Visserligen kan även Porsche ansöka om undantag men i alla fall. Det är en lång och seg process och det har redan förekommit en rad undantag så det är inte säkert att en ny önskan kommer att godkännas.

Porsche ökade på tisdagen ägandet i Volkswagen till 42,6 procent av aktierna och har även option på ytterligare 31,5 procent, vilket ger bolaget indirekt kontroll över 74,1 procent.

Porsche har meddelat att de planerar att öka sitt ägande i Volkswagen till över 50 procent i december och senare öka sitt innehav till 75 procent. Det är alltså när Porsches direkta ägande i Volkswagen överstiger 50 procent som budplikt utlöses.

Nästa delikata fråga är vad Porsche skulle tvingas att betala för varje Scaniaaktie. Om Porsche inom kortare tid än sex månader innan budpliktens inträdande har förvärvat Scaniaaktier - över marknaden eller på annat sätt - får villkoren i sådana föraffärer inte vara bättre än villkoren i budet. Med andra ord måste budpriset vara minst det högsta betalda priset under denna period.

Det är dock inte känt att Porsche köpt några aktier i Scania vilka kan medföra att det inte går att tillämpa denna regel.

"Då är huvudregeln att budpriset inte får understiga den genomsnittliga börskursen för Scania under de 20 börsdagar som föregått dagen då budplikten inträdde.

Rekommendationen är sålunda att inte vara kort i Scania, det kan bli en dyr affär.

 

//Erik Forsell

Värmlands Finans förlänger teckningsperioden

Det är egentligen inte alls förvånande att de gör detta, marknaden för introduktioner är minst sagt sval, se bland annat detta http://webfinanser.com/nyheter/?id=112471

Det intressanta är att vi blev kontaktade av ett av bolagets huvudägare (som inte sitter i styrelsen) som bad oss komma fram med investerare så att detta bolag skulle få in i alla fall 2 Mkr (Aktietorgets minimikrav) men att styrelsen ansåg att de inte behövde vår hjälp eftersom de var övertygade om att de skulle klara detta själva. Vi får se, de kanske återkommer. Vår investerare är fortfarande intresserad av att föra en diskussion kring villkoren.

Vi får se om de återkommer...

Tack Telia.....

Telia Sonera fortsätter att visa god motståndskraft i konjunkturnedgången. Resultatet för tredje kvartalet överträffade förväntningarna och operatörens vd Lars Nyberg säger sig inte ha märkt några direkta effekter av finanskrisen."Vi befinner oss i en global finansiell kris och det är mycket svårt att förutspå hur långvarig den kommer att bli. Telia Sonera har dock en stark balansräkning och verkar i en relativt stabil bransch. Därför ser vi inga direkta effekter av ändrat kundbeteende i vår verksamhet", skriver vd Lars Nyberg.

Resultatet före avskrivningar och engångsposter på 8,9 miljarder överträffade marknadens förväntningar.

Nettoresultatet på 5,4 miljarder kronor var dock 13 procent lägre än under tredje kvartalet i fjol.

Försäljningen steg till 25,8 miljarder kronor. Tillväxten på 4,1 procent var något bättre än de väntade 3,9 procent. Telia Sonera har haft vissa försäljningstillskott från förvärv och valutaförändringar. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 2,6 procent.

Med tanke på hur marknaderna ser ut just nu känns detta som en mycket bra rapport. Ni har sett att Jacek skrev en teknisk analys av detta bolag i morse eller hur? Det är värt att bevaka denna, men även Boliden som kommer med rapport under dagen. Även här har Jacek skrivit en analys, så titta närmare på denna, och se om Du kan utnyttja dennes visdom och göra ett bra resultat Du med - oavsett om Boliden gör det eller ej.  

Förtroendet......

Ja hur är det egentligen med detta? I dag Klockan 15.00 kommer Conference Boards mätning av hushållens konfidensindikator i oktober, som väntas ha sjunkit till 52,0 från 59,8 i september, den så kallade Konfidensindikatorn

Konfidensindikatorn har stigit från en bottennotering på 51,0 i juli, mycket med stöd av en kraftig nedgång i bensinpriset. Men den intensifierade finansoron och kollapsen i börskurserna väntas ha skakat hushållens förtroende i oktober.

Hamnar denna siffra under 50,00 är dey nattsvart, personligen så hoppas jag att denna hamnar en bit över prognosen, på säg 53,0 eller liknande, det vore det ultimatata med vissa tecken på att konsumenterna inte är helt uppgivna

//Erik ForsellMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!