Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Emissioner och uppköp.....

står just nu ganska tätt i backen. Senast i dag dök IGE upp med en internaffär ungefär som den som bröderna Paulsson avsiserade i PEAB nyligen.

I morgon skall jag gå igenom dessa två och berätta mer om det går att göra arbitrageaffärer i dessa papper. Jag kommer att lägga ut dessa under http://www.axier.se/?action=insider_analys dvs som betalanalyser, och de som redan har angivit att de är intresserade av att få mail då det kommer nya fundamentala analyser kommer att få ta del av dessa. är Du inte redan anmäld så gör det här http://www.axier.se/index.php?action=sub

Det finns fortfarande.....

bolag som har bra och genomarbetade idéer för hur de skall kunna ta in kapital från Aktiemarknaden. Här är ännu ett bolag som kommer att genomföra en emission inom kort http://www.caucasusoil.se/

Jag har sedan förrut träffat bolaget och jag tycker det ser mycket spännande ut. Under vecka 47 och vecka 48 skall de genomföra en emission och jag misstänker att det finns en del personer som ser fram mot denna. Jag gör det i alla fall. olle.bjorck@caucasusoil.se mailar Du om Du vill ha mer information om denna.

Hemsidan kommer att uppdateras efter vad jag har hört, och förhoppningsvis kan de meddela ett mycket positivt resultat för den första provborrningen som de skall genomföra redan innan dess att denna emission påbörjas.

Högrisk förvisso men det är också där det finns goda möjligheter att tjäna pengar, men bara om riskerna är kalkylerade. Det har ledningen i detta bolag visat att de kan då de deltagit i andra projekt.

Axier har all anledning till att återkomma till detta bolag.

//Erik Forsell

Kommer Ni ihåg att jag berättade om FishnChips...

ett mycket intressant bolag jag träffat hos Aktietorget förra tisdagen?

Jag lovade ju att vi skulle återkomma om detta, och det gör vi. Vi har skrivit en mycket omfattande analys av detta bolag. Den är lång, den är omfattande och den är exlusiv för Axiers läsare. Du kan ta del av den här http://www.axier.se/?action=fishnchips På fredag kommer den ut i Axplocket men redan nu kan Du läsa denna, och som läsare av Axier har Du dessutom ett mycket bra erbjudande, Du får prova bolagets produkter med ett mycket bra erbjudande.

Jag hoppas att Ni tycker om bolaget och att Ni som tecknar gör det med den anmälningssedeln det står Axier på. Gör Du det så är Du nämligen med och deltar i utlottningen av aktier i bolaget också.

//Erik Forsell

Är Du kort i Scania?

Det skulle inte jag vara.

Porsche gick i dag över 35 procent av ägandet i Volkswagen, vilket enligt de tyska reglerna innebär att bolaget har kontroll över Wolkswagen och de kan då tvingas komma att lägga ett bud på Wolkswagen.

I och med att Wolkswagen äger en hel del aktier i Scania. Wolkswagen har undantag från att Aktiemarknadsnämnden att bjuda på Scania men detta undantag faller om Porsche äger mer än 50 procent av Wolkswagen. Visserligen kan även Porsche ansöka om undantag men i alla fall. Det är en lång och seg process och det har redan förekommit en rad undantag så det är inte säkert att en ny önskan kommer att godkännas.

Porsche ökade på tisdagen ägandet i Volkswagen till 42,6 procent av aktierna och har även option på ytterligare 31,5 procent, vilket ger bolaget indirekt kontroll över 74,1 procent.

Porsche har meddelat att de planerar att öka sitt ägande i Volkswagen till över 50 procent i december och senare öka sitt innehav till 75 procent. Det är alltså när Porsches direkta ägande i Volkswagen överstiger 50 procent som budplikt utlöses.

Nästa delikata fråga är vad Porsche skulle tvingas att betala för varje Scaniaaktie. Om Porsche inom kortare tid än sex månader innan budpliktens inträdande har förvärvat Scaniaaktier - över marknaden eller på annat sätt - får villkoren i sådana föraffärer inte vara bättre än villkoren i budet. Med andra ord måste budpriset vara minst det högsta betalda priset under denna period.

Det är dock inte känt att Porsche köpt några aktier i Scania vilka kan medföra att det inte går att tillämpa denna regel.

"Då är huvudregeln att budpriset inte får understiga den genomsnittliga börskursen för Scania under de 20 börsdagar som föregått dagen då budplikten inträdde.

Rekommendationen är sålunda att inte vara kort i Scania, det kan bli en dyr affär.

 

//Erik Forsell

Värmlands Finans förlänger teckningsperioden

Det är egentligen inte alls förvånande att de gör detta, marknaden för introduktioner är minst sagt sval, se bland annat detta http://webfinanser.com/nyheter/?id=112471

Det intressanta är att vi blev kontaktade av ett av bolagets huvudägare (som inte sitter i styrelsen) som bad oss komma fram med investerare så att detta bolag skulle få in i alla fall 2 Mkr (Aktietorgets minimikrav) men att styrelsen ansåg att de inte behövde vår hjälp eftersom de var övertygade om att de skulle klara detta själva. Vi får se, de kanske återkommer. Vår investerare är fortfarande intresserad av att föra en diskussion kring villkoren.

Vi får se om de återkommer...Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!