Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Blandade signaler på spelmarknaden

Under november 2016 kunde vi ta del av rapporter som visade att de landbaserade casinona i Nevada rapporterade minskade intäkter. Rapporterna visar att intäkterna backade med 1,47 procent under november 2016 till 930,4 MUSD. Intäkter från spelautomater och roulette var högre under månaden, medan intäkter från kortspelet baccarat minskade 13% Y / Y.

Casinona i Las Vegas har minskat sina intäkter med 3,48 procent, till 517 MUSD. Den stora nedgången kommer emellertid från vadslagningen som drabbats av en nedgång om 2,1 procent på fotbollspelandet. Vi saknar emellertid uppgifter om hur det gått med roulette spel.

Sedan starten av det skattemässiga året som löper från den 1 juli 2016 till och med den 30 juni 2017 har intäkterna emellertid ökat med 3,55 procent jämfört med året innan.

Positiva utsikter för Macau

Om Nevada rapporterade ett minskat spelande så gäller det omvända för Asiens spelcentrum Macau där spelintäkterna under oktober 2016 ökade med 14,4 procent till 18,8 miljarder patacas. De redovisade spelintäkterna var till och med högre än den ökning om 11 procent som analytikerna hade prognosticerat. Det var även den bästa månatliga tillväxttakten sedan februari 2014 även om det jämförs mot en mycket svag spelintäkt under oktober 2015.

Sammantaget räckte det emellertid inte till, casinona i Macau rapporterade en nedgång i spelintäkterna för det tredje året i rad även om spelandet i december 2016 spås ha ökat med 8,8 procent. För 2017 spår emellertid analytikerna en uppgång i spelintäkterna om 7,7 procent, fördelat på 2 procents ökning av de så kallade VIP-spelarna och 12 procents ökning i intäkterna från massmarknaden.


Spel i Macau har varit lagligt sedan 1850-talet när den portugisiska regeringen legaliserade aktiviteten i den autonoma kolonin. Sedan dess har Macau blivit känt över hela världen som "Orientens Monte Carlo".

Gamblingturism är Macaus största intäktskälla, och utgör cirka 50 % av halvöns. Besökarna består till stor del av kinesiska medborgare från fastlandet och från Hong Kong. Med införandet av stora utländska kasinon från Las Vegas och Australien, passerade Macao Las Vegas Strip i spelintäkter under redan 2007.

Tills västerländskt kasinospel infördes på 1920-talet spelades det endast kinesiska spel vilka fortfarande spelas. Det mest populära är Fan Tan. Generellt kan spel i Macau delas in i fyra kategorier: kasinospel, Greyhound racing, sportsbetting och lotterier. För närvarande tillhandahåller inte Macau licenser för online spel.

Macau, en särskild administrativ region som Hong Kong, är den enda platsen i Kina där kasinon är lagliga, och verksamheten har vuxit i en häpnadsväckande takt sedan 2001.

Japan öppnar casinomarknaden

 

Den japanska marknaden för casinospel har länge utgjorts av Pachinko (ƒpƒ`ƒ“ƒR?), ett japanskt automatspel som liknar flipperspel och förekommer i Japan och Taiwan samt spel på olika typer av kapplöpningar.
I en pachinkoautomat köper spelaren ett hundratal stålkulor, som matas in i apparaten, och som antingen går förlorade eller ger flera kulor i vinst. Spelaren kan lösa in kulorna mot varor, exempelvis mat, pennor, cigarettändare och liknande, men även dyrare saker som elektronik och cyklar förekommer. Japansk och taiwanesisk lag förbjuder pengar som vinst, men ofta finns en affär i närheten där man kan byta sina vinster mot pengar. Nu verkar det emellertid som Japan öppnar casinomarknaden lagom till OS i Tokyo 2020. Den japanska premiärministern premiärminister Shinzo Abe anser att kasinon i landet kommer att stimulera turismen och bidra till att stärka Japans ekonomi.
En japansk motion om att legalisera kasinon passerade nyligen trots motstånd motståndarna till spel. Enligt nyhetsbyrån Reuters har den Hong Kong baserade mäklarfirman CLSA Ltd spått att den japanska spelmarknaden vara värd så pass mycket som 40 miljarder dollar per år redan år 2025. Frågan är om de japanska casinona kan komma att utgöra ett hot mot den kinesiska enklaven Macau där många av de amerikanska spelföretagen har etablerat sig. Kan det också leda till att vi får se företag som Sands, Wynn och MGM etablera sig i Japan? välkomstbonus för nya spelare
För den som önskar ta en bred position i gamblingsektorn finns VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) som ett alternativ. Denna börshandlade fond är emellertid relativt liten, och har endast 20 MUSD under förvaltning. Den kan emellertid komma att öka om det i Japan etableras casinon.
Japan är en av de största outnyttjade marknaderna i världen. För närvarande är spel olagligt i Japan med undantag för spel på båt, cykel och hästkapplöpningar . Japan har potential att bli den näst största marknaden i Asien för spel efter Macao på grund av dess närhet till Kina.
Men reglerna för drift av kasinon är ännu inte på plats och därför kommer det sannolikt att ta några år innan de japanska kasinona kommer på plats. Under tiden kommer Japan att möta hård konkurrens från Singapore, Macao, Filippinerna och Sydkorea, som för tillfället är hemvist för Asiens spelare. Japanska kasinon måste arbeta på att skilja sig från andra. 7sultans online casino
Just nu erbjuder Bet365 bonuskod till nya spelare.

 

Brev från ordföranden i Northern Wind Ventures

 

Först av allt vill jag å Northern Wind Ventures (nedan även kallat ”Bolaget”) vägnar framföra ett stort tack till alla stora och små aktieägare som genom sitt deltagande i emissionen hjälpt till att möjliggöra en nystart för Bolaget. Jag vill också säga hjärtligt välkomna till de ca 70 nya aktieägare som tecknat i emissionen och som inte tidigare varit aktieägare. Samtidigt vill jag uttrycka min respekt för alla aktieägare som valde att inte deltaga i denna emission utan kvarstår med sitt ägande. Mot bakgrund av Bolagets negativa utveckling under en längre tid så har jag full förståelse för att flera av er valt att avvakta för att se vad som ska ske framöver och huruvida vi, styrelse och ledning, lyckas vända trenden till att positivt utveckla verksamheterna i de existerande portföljbolagen, samt också utforska nya möjliga investeringar i nya bolag i intressanta branscher.

Tillsammans är vi nu närmare 900 aktieägare i Northern Wind Ventures!

Emissionen ska nu registreras hos Bolagsverket och till detta är gjort kallas era tecknade och betalda aktier ”BTA” i era depåer. Så fort ärendet registrerats, ändras detta till aktier.

Emissionen fulltecknades inte men den inbringade tillräckligt med kapital för att vi till stor del ska kunna genomföra de satsningar som vi skrev om i investerarmemot inför emissionen. Såväl Wizzcom som Frogs & Dogs kommer att tillföras nytt kapital så att deras planer ska kunna infrias på ett bra sätt. Detsamma gäller Investor by Crowd där utvecklingsprojektet ska återupptas och mjukvaruplattformen färdigställas.
I Wizzcom har en extrastämma nyligen hållits varvid en ny styrelse valts in. Särskilt värt att nämna är att Wizzcom fått in ny kompetens i styrelsen i form av Niclas Fröberg, som har en lång och framgångsrik karriär med sig inom mediavärlden, bl.a. som grundare och numera styrelseordförande i mediabyrån Tre Kronor.
Niclas kunskaper, erfarenheter och inte minst nätverk blir mycket värdefulla för Wizzcom framöver. Utöver Niclas valde stämman mig till Wizzcoms ordförande och omvalde Gösta Rydell till styrelseledamot. Wizzcom avser att dels fortsätta de långsiktiga planerna inom Digital Signage såväl i Sverige som utomlands, men vi har redan påbörjat en utvärdering av nya affärsområden, med fokus i Sverige, där en enklare affärsmodell skall tillämpas med målet att både sälja och leverera snabbare. Med tillgång till en ny generation av högkvalitativa skärmar som är betydligt billigare än de skärmar som tidigare varit tillgängliga, kan detta bli en riktig ”game changer” för Wizzcom. De höga skärmkostnaderna som tidigare varit ett säljhinder ersätts plötsligt med stora möjligheter där skärmen inte längre behöver bromsa säljprocessen. Vi är övertygade om att vi relativt snabbt kan skapa ett stort intresse för våra produkter och lösningar, både vad gäller skärmar, mjukvara och filmproduktion, bl.a. inom det området vi har valt att kalla 3D Advertising Network, 3DAN.
Strukturen kring försäljning och leverans diskuteras nu internt och planeras kunna lanseras till marknaden redan under q1 2017. Med anledning av den planerade expansionen av verksamheten har styrelsen tillsammans med de största ägarna också haft diskussioner kring en notering av Wizzcom (troligen på NGM MTF) och ambitionen finns att göra detta under slutet av 2017. Men vi ska vara på det klara med att innan vi gör det så krävs av oss att vi under första halvåret får ordentlig fart på verksamheten, och framförallt visar ökad försäljning inom existerande och de nya affärsområden som nämnts.
Parallellt behöver vi även arbeta med att förbättra bolagets interna processer.  Faller pusselbitarna på plats sätter vi igång noteringsprocessen och det är inte osannolikt att vi före noteringen gör en mindre emission (pre-IPO) till nuvarande aktieägare i Wizzcom, och möjligen också till Northern Wind Ventures aktieägare, på relativt låg nivå, för att sedan följa upp med en väsentligt större noteringsemission baserad på ett högre bolagsvärde. En lyckad notering av Wizzcom får givetvis också stora positiva effekter för Northern Wind Ventures som bolag.
För 2017 budgeterar Frogs & Dogs för en nästan fördubblad försäljning jämfört med 2016, till 12 MSEK, med avsevärt ökade marginaler. Frogs & Dogs drivs redan idag på ett förtjänstfullt sätt och har haft mycket god tillväxt även under 2016 där man går mot en försäljning på drygt 6 MSEK och ser ut att sluta året med en liten nettovinst. Det gånga året har den försämrade valutakursen för SEK mot främst USD och EUR haft en negativ inverkan på marginalerna, speciellt under andra halvåret.
Tillsammans med tongivande minoritetsaktieägare i Frogs & Dogs kommer Northern Wind Ventures fortsätta att utveckla verksamheten. Förutom det höga tillväxtmålet för 2017 skall marginalerna förbättras bl.a. genom en anpassning av prislistor till förändrade valutakurser (prishöjningar) och genom att använda kapitaltillskottet till att reducera behovet av kostsam extern finansiering hos finansbolag och istället egenfinansiera bl.a. förskottsbetalningar av större beställningar från utlandet. Målet är även att ytterligare förbättra bruttovinsten genom bättre priser från leverantörer vilket vi tror kan finnas utrymme för efterhand Frogs & Dogs blir en större och viktigare partner till vissa leverantörer.
För Investor by Crowd är förhoppningen att vi har en kommersiellt tillgänglig produkt under 2017. Huruvida vi tar affärsidén och produkten till marknaden i egen regi låter jag vara osagt nu, bl.a. eftersom vi för diskussioner med möjliga partners som kan vara intresserade att samarbeta med oss, och då troligen som delägare. Det finns stora fördelar med detta, både ur finansierings – marknadsaspekter.
Nya investeringar utvärderas hela tiden av styrelse och ledning, även om vårt finansiella utrymme till nyinvesteringar just nu är begränsat. Oaktat detta är det inte osannolikt att vi gör ett par, tre mindre investeringar under 2017 inom affärsområden som är i linje med vår strategi och där vi har kompetens och erfarenhet. Vi vill därvid engagera oss aktivt med rådgivning och även styrelserepresentation även om storleken på investeringarna i kapitalhänseende inte av sig själva medför stort inflytande. De bolag vi för närvarande tittar på befinner sig i en mycket tidig fas i sina respektive ”liv”.
Framtida kapitalbehov. Northern Wind Ventures har under 2016 väsentligt minskat sin skuldbörda och stärkt sitt egna kapital. Vi jobbar även med att minska driftskostnaderna och har en målsättning att öka intäkterna genom arvoden för professionell rådgivning och tjänster framförallt till portföljbolagen, även om viss extern rådgivning kan förekomma. Jag vill emellertid vara tydlig med att säga att Bolagets emissionspengar inte kommer räcka för evigt och att vi kommer att behöva nytt tillskott senast under hösten 2017. Vad jag däremot också vill vara lika tydlig med att säga är oaktat vilken typ av kapitalanskaffning vi väljer, så skall det finnas övertygande faktorer som visar att Bolaget med sina innehav har utvecklats positivt under perioden inom sina respektive verksamheter och att vi kan fortsätta kommunicera en positiv och samtidigt trovärdig plan framåt. För Northern Wind Ventures finns fler alternativ och möjligheter för kapitalanskaffning, där en notering vid lämplig tidpunkt är en av möjligheterna. För 2017 ser jag det emellertid som mer sannolikt att vi följer upp med ytterligare en företrädesemission, med subsidiär teckning för utomstående. Det finns också andra intressanta möjligheter som kan flytta oss till en starkare position i marknaden och leda till positiva resultat på relativt kort tid. Bl.a. tittar vi på möjligheten att göra en strukturaffär som innebär att Northern Wind Ventures genomför någon form av ett samgående med annat liknande investmentbolag där vi ser givna synergier inom såväl organisation som i verksamheten. Det finns redan nu preliminära och lite avvaktande diskussioner i sådan riktning.
För Wizzcom avser vi som sagts ovan att nästa kapitaliseringstillfällen skall vara kopplade till en notering, vilket även skulle medföra positiva ekonomiska effekter för Northern Wind Ventures som majoritetsägare, dels i form av ett ökat bolagsvärde men också möjligheter till kapitalintäkter i den mån Bolaget väljer att sälja av en del av sitt innehav i Wizzcom i samband med att notering sker.
Förutom ett mindre kapitaltillskott som redan nämnts skall Frogs & Dogs vara helt självbärande utan något behov av nytt kapital från Bolaget under 2017.
Styrelsen och ledning är mycket optimistisk om framtiden för Northern Wind Ventures både på lång och lite kortare sikt, även om 2017 kommer innebära både mindre och större utmaningar. Som bevis på optimismen är det värt att nämna att såväl styrelse som ledningspersoner i samband med emissionen har avsevärt ökat sitt ägande i Bolaget, varvid jag själv har blivit Bolagets näst största ägare med knappt sju procent och Bolagets CFO är bland de tio största. Störst är som tidigare Stile Capital vilket som nämnts i memot tecknat hela sin del i emissionen och har idag cirka 24% av kapital och röster. Även i portföljbolagen har ledningspersoner köpt in sig och det är en uttrycklig plan från min sida att såväl styrelse som ledning och andra medarbetare får möjligheter att bli delägare i sina respektive bolag. Jag är helt övertygad om att eget ägande i bolaget där man jobbar ökar både motivation och lojalitet, samt stärker känslan av att vara ett lag med gemensam agenda och som strävar mot samma mål.
Fortsättningsvis avser vi att ge er alla en uppdatering av läget i koncernen med en bättre regelbundenhet så att ni bättre kan följa vad som händer och hur Northern Wind Ventures med sina portföljbolag utvecklas framöver.
Stort tack för Ert förtroende så här långt.
Stockholm december 2016
Northern Wind Ventures

Jim Blomqvist, styrelseordförande

 

Casinobranschen är i ständig expansion

Om du har intresse för spel och dobbel så har du säkerligen inte kunnat undgå att se att placeringsmöjligheterna för spelbolag och nätcasinon ökat radikalt det senaste året. För inte så lång tid sedan så var Mr Green & Co (MRG) och Betsson B (BETS B) i princip de enda spelaktierna som svenska placerare hade kännedom om. Men detta är alltså något som har ändrats och varje dag uppmärksammas nya spelrelaterade aktier i både nätforum och ekonomitidningar. Anledningen till detta är såklart det ökade intresset för spel och en marknad som ännu inte är mättad. Fler och fler aktörer har upptäckt potentialen i denna speciella bransch som folk både älskar och hatar. Men den moraliska aspekten ställs oftast till sidan när det gäller placeringar så trots den tabu som tidigare varit kopplad till denna bransch så är det många som idag väljer att placera sitt kapital i casinoaktier.

Netents framgångar inspirerar

En aktie som rönt stora framgångar på börsen är NetEnt B (NET B). Netentertainment är ett svenskt bolag som skapar spel för nätcasino. På bara några år har denna spelleverantör gått till att bli något av ett fenomen som alla pratar om. Netent är den leverantör som ligger bakom uppmärksammade slots så som Gonzo’s Quest, Starburst och Warlords: Crystals of Power. Men man har även skapat en rad kända jackpotspel vars vinster kommit att bli historiska. Spelautomaten Mega Fortune finns bland annat omnämnt i Guinness World Records vilket säger en del. Det är alltså inte helt överraskande att aktien ökat något helt otroligt i takt med bolagets framgångar.

Netent aktien har såklart bidragit till att fler fått upp ögonen för casinoaktier och numera finns det flertalet intressanta val för den som vill investera sina pengar i samma bransch. När det gäller bolag som driver egna casinon så är Leo Vegas (LEO) och Cherry B (CHER B) intressanta alternativ för den som vill placera pengar i den expanderade casinobranschen.

Fler intressanta aktörer på marknaden

Det är dock inte bara casinon och spelutvecklare så som Netentertainment (NET B) och Evolution Gaming (EVO) som drar till sig uppmärksamhet på börsen. Svenska placerare har även kommit att bekanta sig med en annan del av casinobranschen. Det handlar om affiliation som annars är en ganska bortglömd marknad som verkar i det fördolda. Men tack vare börsintroduceringen av Catena Media (CTM) så har även denna del av casinobranschen fått sig en uppsving och betydligt mer ljus på sig. Affiliation går ut på att utomstående parter driver in trafik till casinona. För detta får det en belöning som kan bestå i antingen CPA, Revenue Share eller Hybrid. Catena Media är ett bolag som minst sagt lyckats med detta och det syns inte minst på aktien som stigit över 100% sedan introduktionen på First North. En annan känd aktör som inte bara har samma affärsidé men också löpande skriver om casinon på börsen är www.casinosverige.me. Det finns alltså flertalet framgångsrika affiliates online och Catena Media är bara den första i raden som kommer att synas på börsen framöver.

Utländska casinoaktier

Hittills har vi bara berört casinoaktier med svensk koppling men för den som vill vidga sina vyer så finns det mycket mer att upptäcka. Ett norskt välrenommerat bolag i branschen är Gaming Innovation Group (GIG) som även finns på Oslobörsen. Aktien har ökat radikalt sedan start och sedan haft svängningar både upp och ner. Detta bolag har hela tre ben att stå på då man dels har en egen casino plattform som man hyr ut till andra aktörer, dels sex egna casinon samt även en affiliatedel där man tjänar pengar på konkurrerande bolag i branschen. Med andra ord är Gaming Innovation Group ett heltäckande bolag med inkomstmöjligheter från alla håll.

Som det ser ut nu så finns det inga tecken på att denna speciella bransch kommer att sluta expandera och skapa ännu fler framgångsrika företag. Dock är det fortfarande oklart hur det kommer se ut med reglering och spellicenser inom framtiden och detta är en ständigt högaktuell fråga för de som intresserar sig av denna typ av aktier.

Investera i attraktiva bostadsfastigheter med kvartalsvis utdelning

Preservia
Preservia

Investera i attraktiva bostads­fastigheter med kvartalsvis utdelning

Utdelning redan i december 2016

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheter äger idag tre projektbolag med fastigheter under uppförande i Huddinge, Bålsta och Gävle. Preservias investeringsstrategi är att skapa förutsägbara intäkter och minimera risker genom att teckna fastpris- och garantiavtal med säljaren och hyresgästerna.

Avstämningsdag för kvartalsvis utdelning är 30 dec, 30 mars, 30 juni, 30 sep, vilket innebär att den första kvartalsvisa utdelningen, erhålls de investerare som investerar under december månad.

 

Avkastning och risk 1985–2015 (30 år)

Källa MSCI (IPD Fastighetsindex). NasdaqOMXNordic och fondbolagens förening.

Befolkningsökning för länder i Europa (2015–2020)

Fastighetsinvesteringar

  • Fastigheter är kapitalbevarande
  • Lägre volatilitet jämfört med aktiemarknaden
  • Fastigheter ger löpande kassaflöde
  • Hög riskjusterad avkastning

Bostadsinvesteringar är det tryggaste fastighetsslaget att investera i pga reglerad hyressättning och låg konjunkturkänsligthet.

Om Preservia

Preservia Hyresfastigheter är inne i en expansiv fas. Vårt bestånd i Gävle är under produktion och kommer att färdigställas och hyras ut som hyresrätter under 2017.

Våra projekt i Bålsta och Huddinge kommer byggnation påbörjas under första halvåret 2017, med löpande inflyttning, under 2018 och 2019.

Preservia Hyresfastigheter riskminimerar i samtliga projekt, genom att teckna avtal om vakansgaranti med säljaren under 5år, driftsavtal till fast pris under 5 år, samt färdigställandegaranti till på förhand bestämt pris.

Värdeökning

Portföljen innefattar 3 stycken fina projekt, där övervärden på grund av marknadsuppgång, kan realiseras i form av att göra om delar av projekten till bostadsrätter. Vidare har en del närliggande företag i Huddinge indikerat att de är intresserade av blockhyra delar av beståndet. Det finns även intresse från vårdbolag att blockhyra ett av kvarteren i Bålstafastigheten.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 100 Mkr
Minsta teckningspost: 5 000 SEK
Pris per aktie:   100,00 kronor
Teckningstid:   8 dec 2016 – 31 mars 2017
(löpande tilldelning)
Löpande utdelning: 10 % per år
Utbetalning av utdelning: 30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec
Villkor för inlösen:

Inlösen innan 2022-01-01 - 105 kr

Inlösen efter 2022-01-01 - 110 kr

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

Projekt

Gävle
Gävle Sätra 108:26
360 st lägenheter
13 600 kvm BOA
15-årigt avtal om presumtionshyra klart med Hyresgästföreningen
Små yteffektiva lägenheter möjliggör höga hyresnivåer
Kassaflöde redan under Q2/2017
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Bålsta
Del av Håbo Väppeby 7:1 och 7:18
270 st lägenheter
13 856 kvm BOA
Potential BRF
Potential vårdboende
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Huddinge
Del av Grantorp 5:3
199 st lägenheter
7 691 kvm BOA
Potential BRF
Potential ftg bostäder (dialog med KI)
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

" Investerare som önskar lägenhet, kommer erhålla förtur i vår bostadskö, för förstahandskontrakt i Gävle, Huddinge eller Bålsta"


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-28.812444
HangSeng119.624698
OMX Stockholm 30-3.31617
S&P 5001.62389
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!