Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Januari-effekten på Wall Street

Wall Street har kommit att betyda två saker. Det första är för att beskriva en fysisk plats. Gatan ligger på södra Manhattan, är hem för New York Stock Exchange och många andra viktiga finansinstitut, varav många har funnits i århundraden. När man står på Wall Street är man omgiven av kontor som gemensamt kontrollerar biljoner dollar i rikedom. Termen Wall Street är en metonym för kapitalmarknaden. Wall Street används ofta som talesätt för att beskriva en person, institution eller aktivitet knuten till hög finans och bank.

Att besöka Wall Street, oavsett om man är intresserad av ekonomi eller inte, är verkligen en upplevelse. Här finns fantastiska museum om USA:s ekonomi, som inkluderar allt från ursprungsbefolkningens betalningsmedel till guldrushen och toaletter i solitt guld. Svenskar kan enkelt resa till USA med ett förenklat resetillstånd, ett ESTA, så länge man ska semestra eller på affärsbesök. Om man ska arbeta eller studera måste man dock ansöka om ett riktigt visum. Är du osäker? Behörighetskontroll för visum till USA baserad på medborgarskap görs enkelt online och man får oftast svar direkt.

Säsongsmässig ökning av aktiekurser

Snart kan vi återigen förmodligen se en januari-effekt på Wall Street, och även på mindre marknader runt om i världen. Det är en säsongsmässig ökning av aktiekurserna under januari månad. Analytiker knyter i allmänhet effekten till en ökning av köp, vilket följer på prisfallet som vanligtvis händer i december när investerare säljer för att kompensera för reavinster. En annan möjlig förklaring är att investerare använder kontanter till slutet av året för att köpa investeringar följande månad.

Januari-effekten är bara en hypotes. Precis som alla kalenderrelaterade effekter, föreslår januari-effekten att marknaderna som helhet är ineffektiva, eftersom effektiva marknader naturligtvis skulle göra denna effekt obefintlig. Den här effekten verkar påverka små handlare mer än medelstora eller stora handlare, eftersom de har mindre kapital. Sedan början av 1900-talet tyder uppgifterna på att de med större tillgångar har överträffat den totala marknaden i januari, särskilt mot mitten av månaden. 
 

Investeringsbanken Sidney Wachtel först märkte denna effekt 1942. Denna historiska trend har emellertid varit mindre uttalad de senaste åren eftersom marknaderna tycks ha anpassat sig för det.

En annan anledning till att analytiker anser att januari-effekten är mindre viktig från 2018, är att fler människor använder skattskyddade pensionsplaner och därför inte har lika stor anledning att sälja i slutet av året för att få en lägre skatt. Utöver skatteförluster och återköp, samt investerare som lägger kontanter på marknaden, har en annan förklaring till januari-effekten att göra med psykologi. Vissa investerare tror helt enkelt att januari är den bästa månaden för att påbörja ett investeringsprogram eller kanske följer på ett nyårsbeslut att börja investera för framtiden.

Data tyder på att januari-effekten blir alltmer mindre framträdande. En ex-direktör från Vanguard-gruppen, Burton Malkiel, författaren till "Random Walk Down Wall Street", har kritiserat januari-effekten. Han föreslår också att januari-effekten är så liten att transaktionskostnaderna som behövs för att utnyttja det i huvudsak gör det olönsamt. Det har också föreslagits att människor förväntar sig en januari-effekt, och därmed prissätts marknaden även därefter.
 

Investera i onoterade bolag

Onoterade bolag, även kallade privata bolag, är bolag vars aktier inte handlas med på en börs. Detta är inte något som det vanligtvis talas om när frågan om investeringsmöjligheter dyker upp, men det är inte något som kategoriskt bör uteslutas.

Den statistiska utvecklingen för ett bolag följer vad man brukar kalla en S-kurva. Långsam i början tills affärsmodellen bevisats följt av en snabb tillväxt som sedan saktar ned. Börsintroduktionen för ett bolag sker i regel efter allt detta har skett, vilket betyder att investerare tekniskt sett har gått miste om vad som mycket väl kan vara den snabbaste värdeökningen ett bolag kommer att se.

Investering innan kan naturligtvis vara väldigt riskfyllt då det ofta faller mellan bevisningen av affärsmodellen och börsintroduktionen. Men med denna höga risk kommer också möjligheten för hög lönsamhet. Sedan är det upp till var och en att bedöma om detta faktiskt är värt risken eller inte.

Som investerare i onoterade bolag behöver man arbeta på andra sätt än genom börsen. De aktier som finns på börsen har bolagen ofta väldigt lite kontroll över vilka som köper och säljer. För onoterade bolag är situationen omvänd. Aktiekapitalet är koncentrerade till oftast endast ett fåtal individer som sedan har full kontroll över vilka som kan investera i bolaget. Detta betyder att man behöver övertyga aktieägarna om att man det är i bolagets bästa intresse att man investerar i det. Att visa att man är en långsiktig aktieägare som tillför värde är mer eller mindre ett rykte man måste bygga upp som investerare.

Det är inte lätt att veta var man ska börja då det ofta finns lite att gå på. Ett tankesätt man kan börja med är att titta på olika branscher. En bransch som inte uppmärksammas så ofta som den kanske borde är skönhetsbranschen. Det finns många privata företag som Poze Hair som är i stadiet av utveckling och kan vara värt att investera i.

Zoomability erbjuder funktionshindrade och andra ett miljövänligt sätt att få tillgång till världen

Zoomability

Zoomability erbjuder funktionshindrade och andra ett miljövänligt sätt att få tillgång till världen.

Bakgrund till företrädesemissionen

Zoomability har sedan bolaget grundades i december 2010 producerat och sålt mer än 650 av det patenterade batteridrivna 4WD terrängfordonet Zoom Uphill. Under januari 2017 köptes företaget Zoomability AB och dess dotterbolag Zoomability Inc upp av Zoomability Int AB. De tidigare ägarna har aktier i det nya holdingbolaget som äger 100% av Zoomability AB och dess dotterbolag i USA.

Det första året för Zoomability Int AB var ett tufft år i många avseenden. Försäljningen sjönk avsevärt till 3,7 MSEK och rörelseresultatet resulterade i röda siffror - 6,6 MSEK. Bolaget brottades med höga kostnader och fick omstrukturera organisationen från grunden för att skapa bättre förutsättningar inför 2018.

År 2018 valdes en ny styrelse inklusive Pehr-Johan Fager som också utsågs till VD för Zoomability Int AB men även för verksamhetsbolagen Zoomability AB och Zoomability Inc. Sedan dess har det skett en omställning och företaget har under 2018 producerat och levererat 68 Zoom Uphill och kan nu visa en positiv trend med mycket högre försäljning och en väsentligt mindre rörelseförlust än 2017.

Motiv till nyemissionen

I november 2018 presenterades en ny affärsplan av VD som sträcker sig från 2019-2021. Grunden för detta är att ta itu med Bolagets brister och dra nytta av den marknadsposition Zoomability fortfarande har som bästa ATV / PWC-crossover för att ta ut funktionshindrade och gamla i naturen.

För att kunna göra det behöver Zoomability rörelsekapital för att höja produktionen och investera i att minska produktionskostnaden, produktutveckling av nuvarande Zoom Uphill och registrera Zoom som en medicinsk enhet Klass 1 enligt det europeiska medicinska direktivet. Men Zoomability behöver även stärka organisationen, öka marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna och bygga upp sitt distributörsnätverk och få fler återförsäljare i USA.

Kapitalbehovet har uppskattats till 10,3 MSEK för att kunna fortsätta den positiva trenden och göra Zoomability Int AB lönsamt 2020-2021. Nuvarande företrädesemission kan ses som en pre IPO eftersom planen är att lista bolaget första halvåret 2019 och därigenom få mer kapital om det behövs i framtiden, men också att ge nuvarande aktieägare likviditet i aktien.

Användare

Status slutet 2018

Positivt

 • Zoomability har sänkt kostnaderna
 • Zoomability har ökat produktionen och levererat 68 Zoom 2018 till kunder
 • Zoomability har stärkt sitt strukturkapital
 • Zoomability har en mycket starkare balansräkning än 2017
 • Zoom är fortfarande i sin egen klass och efterfrågan är hög över hela världen

Negativt

 • Inte tillräckligt med kapital för att få verksamheten att ta fart
 • För högt försäljningspris på grund av för hög COG som förhindrar snabbare tillväxt
 • Lågt antal anställda förhindrar snabbare tillväxt
 • Icke-existerande MDD klass 1 överensstämmelse förhindrar snabbare tillväxt

Att göra det möjligt för dem med begränsad rörlighet att uppleva livet utan begränsningar och gå utanför trottoaren!

... valet för en aktiv livsstil!

Användare

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs mer på Zoomabilitys hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 10,3 Mkr
Antal aktier i emissionen: 206 497 500 aktier.
Pre-money värdering: 0,94 Mkr
Pris per aktie: 0,05 kronor
Teckningstid: 2019-01-15 - 2019-01-29
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget är onoterat men styrelsen har för avsikt att ansöka om listning på lämplig MTF under det första halvåret 2019.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Zoom

Zoom-användaren är en person, ung eller äldre, med överkroppsförmåga, men utmanad i rörlighet på grund av skada, sjukdom eller ålder. Zoomen möjliggör frihet och glädje för sådana människor, som längtar efter att komma utomhus, är äventyrare och har en positiv attityd och inte ger sig för sina utmaningar. De söker självständighet, koppling till familj och andra människor och vill bryta ut ur begränsningar för att bli: 'A Free Mind in Motion'

Zoom

Zoom

 • Lätt och stark - Lätt att transportera
 • Permanent 4-hjulsdrift - Utmärkt off-road-kapacitet
 • Snabbt och roligt - Förbättra självkänsla
 • Låg tyngdpunkt för säker körning
 • Elektrisk - Nära naturen i alla avseenden
 • Patenterad tvådelad mekanisk ram och icke parallella lutande hjulpar
 • Patenterad design
 • Installerad bas på 650+ Zoom, Europa och USA: s bästa ATV på marknaden för ett roligt och trevligt åktur. Ett amerikanskt dotterbolag sedan 2014.
 • Etablerad produktion vid FeRex AB IP-portfölj: 2 PTC, 5 TM och 1 Design
 • Översikt över marknaden
 • Människor i rullstol eller har svårigheter att gå runt (cirka 7% av befolkningen)
 • Ryggmärgsskador: 250 000 - 500 000 nya fall varje år i världen
 • Omkring 6 000 personer i Sverige lever med ryggmärgsskada
 • Omkring 185 000 nya amputärer på grund av sjukdom eller olyckor varje år endast i USA
 • Omkring 2 200 personer i Sverige får en benamputation varje år.
 • Multipelskleros drabbar mer än 2,3 M i hela världen varav cirka 20 000 i Sverige
 • Krigs veteraner, 2,5 M sårade endast i USA
 • Knä och höftbyte (7 M US)
 • Andra muskelsjukdomar
 • Åldrande personer
 • Snabbare sätt att få minskad COG med 50%
 • Kunnig kandidat (Bandara Diss) i Kina som kan driva verksamheten som VD med partnerskap
 • Kan skapa ett företag i en särskild ekonomisk region
 • Känner marknaden och regler
 • Har stor kontaktnätverk och erfarenhet att bygga affärer i Kina
 • Möjlighet att öka produktionen utan för hög kostnad, eftersom Zoomability avser att köpa Zooms som färdiga produkter.
 • En stor marknad med många rika individer som vill ha 'A Free Mind in Motion'


 
Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Zoomability Int AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 Besök oss på Facebook

2018 har varit ett ostadigt år för casinomarknadens aktier

Spel på casino är inget nytt och investeringar i casinoaktier har ökat bland privatpersoner. Både casinon online och landbaserade casinon finns att hitta på börsen och aktiernas priser varierar kraftigt mellan bolagen. Spelinriktade VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) har under de senaste tre åren visat på en positiv kurva, för att senare ryckas med i 2018 års negativa trend med en minskning på nästan -26.95%. Spelbolagen förblir dock positiva och räknar med att den negativa kurvan snart ska återupptas. 

Det är inte bara spelorganisationer som finns på marknaden utan även flera stora casinosajter har börsnoterats under de senaste åren. Några av de speloperatörer på nätet som haft en mer balanserad kurva under årets gång är Betsson B (Avanza: BETS B) med en utveckling på 18,93%, Catena Media (Avanza: CTM) med stadig ökning på 1,75% och Evolution Gaming Group (Avanza: EVO) som idag ligger på en minskning på -12,84%. Nätcasinot LeoVegas (Avanza: LEO) har istället haft en minskning på -51,93% medan Kindred Group (Avanza: KIND SDB) fick en minskning på -30,34%. Den svenska gigantiska spelleverantören NetEnt B (Avanza: NET B)  startade år 2018 på topp men har under årets gång minskat med -35,89%. 

Några andra casinosajter och spelföretag som du idag kan hitta på börsen är till exempel Raketech, Global Gaming 555, Mr Green, Nordic Leisure, Net Gaming Europe, Future Gaming Group, Gaming Corps, Angler Gaming, Kambi Group och AHA World. 

Börsnoterat casino vs icke börsnoterat casino

Det finns självklart en skillnad mellan att spela på ett casino som är börsnoterat jämfört med att spela på ett casino som inte är börsnoterat. Att spela på casinon som är börsnoterade ger spelarna en extra trygghet i och med de ekonomiska rapporter som företaget publicerar varje år. Dessutom så skapar investerarna och de många olika ägarna av casinot en speciell trygghet för de spelare som väljer att sätta in pengar på sitt spelkonto hos casinot. Skulle något vara fel i företaget så kommer det snabbt bli känt att både dina pengar och företaget har hamnat i riskzonen. 

Idag har många casinospelare valt att även köpa andelar i det casino de spelar på, vilket gynnar både casinot och dem själva. Casinospelaren får en chans att påverka det casino som denne spelar på och kan förutom casinovinsten få en del av bolagets vinst. Bland storspelare har detta visat sig vara en väldigt populär taktik. Att köpa en casinoaktie behöver inte vara dyrt utan kan starta på runt 100 kr och nå upp till flera 1000 kr, men det har visat sig vara en långvarig investering som ger utdelning när företaget går med vinst. 
Landbaserade casinon är börsnoterade

Det är inte bara casinosajter online som finns börsnoterade, utan även många landbaserade casinon finns listade på börsen. De allra största spelintäkterna från landbaserade casinon kommer från Macau i Kina och Las Vegas i USA. Nästan samma utbud av casinon finns på båda platserna och spelarna kan njuta av gigantiska casinon och hotell. Macau har under de senare åren öppnat fler och fler hotell och casinon, som till exempel Wynn Resorts nya utökade Wynn Palace. Några andra Amerikanska bolag som driver verksamhet i Macau är Las Vegas Sands, MGM Resorts, Wynn Resorts och Melco Resorts. Den lilla kinesiska ön beräknas vara nästan dubbelt så stor som Las Vegas. 

Flera spelbolag har valt att satsa på Macau och ser en positiv framtiden för casinostaden. I November 2018 så ökade Macaus spelintäkter till 8,5% till 3,1 miljarder dollar. Under December månad så beräknas spelintäkterna att öka mellan 12 och 15 procent. 

Även för de landbaserade casinona i Las Vegas och Macau har utvecklingen under år 2018 varit negativ. Wynn Resort (NASDAQ: Wynn) ligger idag på en minskning med -1,2%, Las Vegas Sands (NYSE: LVS) har under året minskat med 26.41%, MGM Resorts International (NYSE: MGM) minskat med 28.90% och Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR (NASDAQ: MLCO) har en minskning på -39,22%. 

Att spela på casinon online kan jämföras lite med att handla med aktier - även om man tror sig kan gissa slutresultatet så kan det gå precis hur som helst. Därför är det viktigt att hålla koll på sin budget och spela/handla ansvarsfullt. Hos Nya Nätcasinon kan du få de bästa tipsen för casinospel online - den perfekta lösningen för dig som inte kan åka till Las Vegas. 

Kom igång och börja investera i stabila bolag

Tillhör du de investerare som inte är så förtjusta i svängningarna på börsen men som trots det väljer aktier som investeringsform, eftersom du vet att aktier är den sparform som alstrar bäst avkastning i ett längre perspektiv? Då kan det vara dags att ta steget och börja undersöka börsens mer stabila utdelningsbolag.

Om du föredrar att var mer passiv när det kommer till att äga aktier och istället låta kapitalet arbeta för dig, kan det vara ett klokt drag att bygga upp en pengamaskin med fokus på utdelningsaktier. Ur ett historiskt perspektiv kan vi se att just utdelning har varit en tungt vägande faktor gällande den totala avkastningen för den som investerar på lång sikt. Investeringsstrategin är också så gott som given med dagens låga ränteläge där utdelningar har blivit ett viktigt alternativ när det kommer till att förränta det satsade kapitalet. 

Tajming är a och o i aktieaffärer, men samtidigt är rätt tajming mycket svårt att förutspå, inte minst sedan volatiliteten har stigit så mycket som den här gjort under en period. Ett klokt drag är börja med att bygga upp ett spar- och investeringskapital och sedan successivt bygga upp och på de olika positionerna. Mer om hur du kan göra detta kan du läsa på Finanso.se. För att undvika att göra ogenomtänkta drag, där känslorna och impulsiviteten får styra, med irrationella och mindre bra investeringsbeslut som följd, är det bra att ha en klar strategi för hur mycket du ska handla för vid varje specifikt tillfälle. Bestäm också när du ska köpa, till exempel vid bestämda datum eller när en aktie har gått ner ett visst antal procent.

Alla som fokuserar på utdelningsbolag vill äga aktier bolag som är stabila och har en bra utdelningshistorik. Kännetecken för stabila utdelningsbolag är att de i regel är välskötta, inte är så riskfyllda och har en bra resultat- och balansräkning. Eftersom de i princip aldrig reducerar sina utdelningar, är det snudd på en garanterad avkastning som tilldelas dig som investerare år efter år. Något som är vanligt att titta på i de här sammanhangen är värderingsmåttet direktavkastning som beräknas genom att dividera utdelningen med den aktuella aktiekursen. Givetvis är en hög direktavkastning mer tilltalande än en låg dito men det är en riskabel strategi att lägga allt för stor vikt vid en hög direktavkastning när man bygger upp en utdelningsportfölj. Om du gör det finns det en risk att du väljer bolag som inte svarar upp till dina krav gällande finanser, kassaflöden och vinst. Lägg på minnet att ett bolags utdelning inte är skrivet i sten och att det är intjäningsförmågan som reglerar utdelningen, vilket innebär att utdelningen självklart kan reduceras om bolaget i fråga börjar gå med förlust. Därför är det av yttersta vikt att göra en bolags- och makroanalys. Undersök om bolaget har en stark marknadsposition och ta reda på hur branschens framtid och potential ser ut. Främjar eller missgynnar samhällstrender som till exempel e-handel eller den ökande inriktningen gällande hållbarhet och miljö? 

Saknas intresset för att sätta sig in i olika bolag kan istället indexfonder var ett bra alternativ. En indexfond arbetar utifrån att den köper aktier baserat på hur stora bolagen är. Det betyder kortfattat att en indexfond alltid följer börsens genomsnittsutveckling, varken bättre eller sämre. Vilken börs genomsnittsutveckling fonden går som beror på vilken börs, eller mer korrekt uttryckt, vilket index den följer. Det som gör indexfonder till en bra investering är att de i regel är billiga. Det är inte så viktigt att fonderna följer index exakt, det är varken bra eller dåligt om en indexfond har något fler eller något färre av en sorts aktie. 
 Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!