Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

GIG köper upp Betit Group

Att nätcasGIG köper upp Betit Groupino i Norden är en av världens snabbast växande marknader är knappast någon nyhet, men att en av de största operatörerna, Gaming Innovation Group (GIG), köper upp en av de andra, Betit Group, är utan tvivel en intressant utveckling. Med köpet av Betit Group följer även deras tre superstarka brands Guts Casino, Betspin Casino och det nya stjärnskottet inom nätcasino, Rizk Casino. GIG är ett Malta-baserat företag, Betit Group är ett svenskt företag som på blott tre år slagit sig in i branschen med dunder och brak, tack vare spelsajter som Superlenny, Kaboo och Thrills.

Optimism om framtiden

Optimismen är påtaglig inom bägge företagen för vad affären ska innebära för framtida möjligheter, vilket framgick i kommentarer inför Maltaigamingsummit, några månader innan affären var spikad.

“Tack vare den här affären bildar vi ett partnerskap med några av branschens skarpaste entreprenörer”, säger Robin Reed, VD för GIG. “Det innebär ett kraftigt ökat kundunderlag, liksom ett utökat nätverk av yrkesmän, marknadsförare och branschoperatörer. Vår vision är en bransch som fungerar som ett öppet och transparent ekosystem, och de tekniska lösningar vi n får tillgång till kommer att kraftigt utöka våra möjligheter.”

Även Tomas Bäckman, VD för Betit Group ser mycket ljust på framtiden: “Idag har vi i Betit-teamet alla anledning att känna oss stolta. På mindre än tre år har vi lyckats skapa ett företag med flera olika varumärken, och har med den affären säkrat en en utmärkt affär och en ljus framtid för våra aktieägare. Ska jag vara ärlig så är nog GIG det enda företag vi var beredda att göra affär med i det här stadiet av vårt företag. Men Gaming Innovation Group delar vår syn på företagande, med ett tydligt produktfokus och en insikt är att det är människor som är nyckeln till framgång. Tillsammans med GIG kommer vi nu att bli en av marknadens största spelare på den skandinaviska marknaden. Med den strategi vi lagt upp och med den personal vi har är vi mycket stolta över att bli en del av GIG.”
Enligt nät-casino.se får samtliga varumärken från Gaming Innovation Group och Betit Group 5/5 i betyg vilket tycks innebära att det är kvalitativa casino som sköts.

Teknolog och aktier

Bland de tekniska lösningar man hoppas ska skapa synergier ingår Betit Groups egenutvecklade front end-plattform, som bland annat genererar lösningar för spelande på mobiltelefoner, liksom för samarbete med marknadsförare och affiliates.

Affären uppskattas gå loss på ca.500 miljoner. GIG kommer att att göra en nyemission på drygt 150 miljoner nya aktier som ska täcka köpet av Betit. I överenskommelsen ingår även att man kommer att omvandla Optimizer Invests, en stor delägare i Betit Group, 10-procentiga aktieinnehav i iGaming Cloud, ett dotterföretag till GIG, till närmare 57 miljoner aktier i GIG.

GIG handlas för närvarande på den norska Oslo-börsen under tickern GIG:NO. Nyemissionen av aktier tycks inte ha haft något kraftigt inflytande på kursen, lika lite som nyheten om samgåendet med Betit Group. Däremot har aktien generellt gått som en raket, och den har ökat i värde med 103% det senast året, vilket gör den till en av de intressantaste spelaktierna som handlas publik för närvarande.

Varumärken och spelutbud

GIG kommer med affären att kunna erbjuda ett mycket brett utbud av spel och dobbel. SuperLenny är det Betit-brand som tillsammans med Thrills har varit de verkliga vinnarna. SuperLenny erbjuder ett fullt spelpalats med såväl Casino som Odds. Tillsammans med de övriga spelsajterna kommer man att täcka in alla aspekter av spelande. Den som vill tippa allsvenskan, MMA eller sport kommer att kunna göra det, inklusive på pågående event. Den som hellre spelar på Slots eller bordsspel som Roulette kommer att ha ett rikt utbud att välja bland. Man kommer även, inte minst via varumärket Rizk, kunna erbjuda så kallat live-casino, vilket innebär att spelare spelar i realtid mot en livs levande croupier över videolänk.

Även i fråga om spelutvecklare och andra leverantörer, liksom i fråga om bonussystem, kommer det nya företaget ha goda möjligheter att hitta synergier och strömlinjeforma sitt utbud, vilket med största sannolikhet kommer stärka varumärkenas ställning bland skandinaviska spelare.

Multidocker, stark tillväxt i ett segment som växer

Multidocker
Multidocker

Multidocker, stark tillväxt i ett segment som växer

Multidocker i korthet

MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt publikt aktiebolag som under de senaste åren växt mycket snabbt på en global marknad med relativt låg konkurrens.

MultiDockers affärsidé bygger på att dagens lasthantering i flera basindustrier lider av låg effektivitet orsakade dels av flaskhalsar och dels av en relativt låg grad av logistikledning och -utveckling (Supply Chain Management).

På tusentals logistikhubbar över hela världen, främst hamnar och terminaler, bedrivs liten eller ingen logistikledning och de hanteringsmaskiner som används är inte ändamålsenliga alternativt under-dimensionerade. MultiDocker erbjuder produkter som klarar ökade krav på logistikeffektivitet och hanteringsförmåga. Genom att ha tillgång till Caterpillars® globala service- och reservdelsnätverk klarar MultiDocker mycket höga krav på upptid och kundens krav på systemresiliens.

MultiDocker bygger på familjen Österströms kunnande, erfarenhet och tradition. Familjen har sedan decennier levererat logistiklösningar till kunder över hela världen. Den ackumulerade kunskapen och erfarenheten har lagt grunden för nästa stora steg mot en global marknad för lasthantering i hamnar, inom skog- och pappersindustrin och inom lasthantering av metallkomponenter och metallskrot.

MultiDocker är idag ett utvecklingsorienterat teknikföretag som investerat tiotals miljoner kronor på utveckling och design. Kärnan i MultiDockers arbetssätt är att bli en del av kundens processer och föreslå förbättringar. Kombinationen av teknikutveckling och ett erbjudande där MultiDocker engagerar sig i kundens logistiska utmaningar är unikt för branschen.

Varför investera i Multidocker?

  • 30 års erfarenhet av shipping, logistik och lasthantering, utveckling och tillverkning av hydrauliska lasthanterare i ett mognande segment.
  • MultiDockers huvudleverantör Caterpillar är den världsledande tillverkaren av entreprenadmaskiner och dieselmotorer
  • Bolaget levererar lösningar och produkter för industri, terminaler - hamnar baserade på egenutvecklade maskiner med hög kapacitet och effektivitet
  • MultiDocker har direkt tillgång till Caterpillars unika nätverk för service globalt, som gör att verksamheten kan expandera på ett säkert och effektivt sätt.
  • Bolaget har sedan 2016 etablerats på världsmarknaden för virkeshantering för kunder som har stort behov av effektiva och miljövänliga lösningar
  • MultiDocker har nyligen tecknat en genombrottsorder med en av världens största skogsbolag – Fibria – i Brasilien.
  • Bolaget har en stark orderstock och stor offertstock i flera viktiga marknader t.ex. USA och Kina.
  • Stark tillväxt förväntas kommande fem åren i ett segment som växer
  • MultiDockers ledning har byggt miljardbolag tidigare

Framtidsutsikter

MultiDocker har lyckats genomföra ett stort antal affärer under Q3. Detta är delvis ett resultat av idogt arbete på huvudmarknaden i norra Europa men framförallt intåget på två nya marknader som bolaget har stor tilltro till för framtiden: Brasilien och USA.

En annan anledning till framgångarna är bredden i produktsortimentet som MultiDocker investerat stora belopp i över åren och som nu resulterat i färdiga produkter med högt förtroende på marknaden

Under Q4 räknar MultiDocker med fortsatt stark orderingång där merparten av affärerna tros genereras på hemmamarknaden i Norden samt i USA. Målsättningen är att ligga i linje med Q3 och sannolikheten för detta bedöms som mycket god.

Vid utgången av 2016 beräknas orderstocken uppgå till ca 100 MSEK.

Under 2016-2017 skall MultiDocker fortsätta etablera ytterligare fotfäste i fokuserade marknader och fortsatt öka försäljningen. MultiDocker skall också fullfölja den planerade uppskalningen av produktionsprocessen. Den genom kapitalanskaffningen finansierade tekniska utvecklingen av produkterna skall iscensättas. En studie i hamnlogistik skall skrivas och publiceras – något som för MultiDocker innebär ett antal nya och starka säljargument. Verktyg för effektivitetsmätning inom området hantering och logistik skall etableras.

Under 2017 kommer MultiDocker att etablera egen representation i USA mot bakgrund av marknadsutvecklingen där.

Bolaget kommer också att vidareutveckla erbjudandet om "port solutions" (logistiktjänster) och därmed nå en större potentiell marknad.

Under 2017 kommer också utveckling av arbetsmodellen som engagerar återförsäljare fördjupas i syfte att öka omsättning via denna kanal.

För att sänka rörliga kostnader skall under kommande år produktion, tillverkning och montering rationaliseras – något som är möjligt då volymerna ökar. En del i detta är att bygga och ianspråkta en ny monteringshall.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 23,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 23 000 000 aktier
Pre-money värdering:   88,3 Mkr
Pris per aktie:   1,00 kronor
Teckningstid:   7 – 30 november 2016
Likviddag:   Enligt avräkningsnota
Handel i aktien:   Multidocker har ansökt om att Bolagets aktie skall upptas till handel på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet Teckna dig direkt på internet med Bankid

Träffa Multidocker

28 november 2016 Stora Aktiedagen
klockan 8.40 – 9.10
Hotell Birger Jarl i Stockholm
För ytterligare information »

VD har ordet

Multidocker har med nya kundlösningar och produkter tagit flera steg ut på den globala marknaden de senaste få åren, en spännande och utvecklande resa. I MultiDocker finns flera styrkor inte minst dedikerade skickliga medarbetare och partners, som sätter samman konkurrenskraftiga produkter och tjänster till krävande kunder världen över.

På senare tid har viktiga referenskunder i Brasilien och USA attraherats vilket inneburit ett genombrott och en viktig plattform för fortsatt expansion. Samarbetet med Caterpillar och Caterpillars återförsäljarnätverk har också utvecklats ytterligare under den här tiden till fördel för kunder, MultiDocker och Caterpillar. Nu fortsätter vår tillväxtresa i ett segment med stor utvecklingspotential.

Det segment MultiDocker verkar inom benämns materialhantering, och är fortfarande omoget i stora delar av världen. Att använda hydrauliska maskiner med avancerade verktyg har på allvar funnits i två decennier, och startade i Skandinavien. Försäljningen sker traditionellt och oftast genom erbjudande av specifika maskiner, medan MultiDocker genom bred användarkunskap också erbjuder lösningar via anpassade tjänster och produkter.

För tjugo år sedan hade inga hamnar materialhanterare. För 10 år sedan fanns materialhanterare i ca 25 % av de skandinaviska hamnarna. Idag är den siffran närmast 100 %, och det är en utvecklingskurva som startat på flera andra stora marknader och borgar för betydande tillväxtpotential för MultiDocker. En viktig del är även optimerade verktyg för maskinerna, där vi i Skandinavien ligger långt framme i utvecklingen.

Marknaden för MultiDockers tjänster och produkter finns över hela världen, men mognaden är på helt olika nivåer i olika marknadsområden, vilket betyder att våra erbjudanden differentieras. Just nu är MultiDocker fokuserade på i första hand Europa, Brasilien och USA där behoven och incitamenten är goda hos kunder. I Europa fortsätter effektiviseringen av materialhantering, ett utbyte sker av äldre maskiner mot effektivare enheter med bättre energi och miljöprestanda. I Brasilien är potentialen stor hos både skogsindustrin och i hamnarna där kostnaderna är höga, samtidigt som logistik och transporter generellt är mycket ineffektiva. Detta sammantaget innebär att vi kan erbjuda snabb ROI för kunderna med våra nya lösningar.

MultiDocker har genom åren alltmer gått emot att erbjuda lösningar för våra kunder, och inte bara maskiner. Genom att vi har god kunskap om olika kunders behov har vi möjligheten att hjälpa våra kunder att få rätt applikation, storlek, anpassning etc. för att öka kundnyttan och förbättra kundens ROI.

Jag ser fram emot att fortsätta bygga värde för kunder, aktieägare, personal och även bidra i utvecklingen av materialhantering och logistik, som en viktig samhällsnytta.

Percy Österström
VD


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MultiDocker Cargo Handling AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
 

Enorm potential för bettingbolag

Det finns en växande våg av stöd för en legaliserad sportvadslagning i USA. Det betyder att de företag som kan vara först kan komma att att dra nytta av den enorma marknaden.
I dag går en stor del av dessa pengar som omsätts på sportvadslagning i USA till utländska aktörer, alternativt så omsätts de på illegala spelalternativ.
De statliga lotterier, sportvadslagningsbutiker och indian casino enheter efterlyser alla åtgärder från Washington, alternativt att en ny lagstiftning antas för varje enskild stat.
Även de professionella idrottsligorna stödjer detta. Inom kort kommer ett nytt NHL lag att spela i Las Vegas, och NFL försöker locka Oakland Raiders till regionen
Det kanske mest spännande med legaliserade sportspel är det växande intresset från högteknologiföretag som vill ta del av de miljarder dollar som kan strömma genom den amerikanska spelmarknaden.
ESPN rapporterar att Microsoft (NASDAQ: MSFT) och Sony (NYSE: SNE) redan har patent för sportspelplattformar, medan vissa branschexperter tror att en utbredd mobil vadslagning plattform från en teknisk tungviktare är oundviklig vilket skulle kunna gynna Facebook eller Google.
I Sverige är det inte ovanligt att casinoföretagen erbjuder sportsbetting. Cherry Casino erbjuder även odds så att deras spelare också kan sköta sin sportsbetting på samma sajt. Det är sannolikt att vi kommer att få se en liknade utveckling i USA.
Det är emellertid inte fullt så enkelt att driva sports betting som ett vanligt casino. Till att börja med är det lagstiftningen som sätter käppar i hjulet för detta. Hade det inte varit för det så är sannolikheten hög att många av de indiancasinon som finns runt om i USA hade erbjudit denna service som ett komplement till sin Black Jack, sina roulettehjul och andra förströelsespel.

Att sedan driva en sportsbok är inte helt enkelt, det är mycket lätt för ett landbaserat casino att förlora stora summor på en sådan verksamhet. Det krävs en mycket kvalificerad oddssättare och duktig personal. Utöver detta behöver ett casino en stark balansräkning för att kunna hantera de stora förluster som för eller senare kommer att uppstå i denna verksamhet. Dessutom upptar det en hel del värdefull lokalyta och det krävs ett omfattande regelverk för att kunna upprätthålla förtroendet bland spelarna.

Mer än 50 procent av alla de casinon som drivs av hotellen i Las Vegas bedriver ingen sportsbetting och minst 25 procent av de övriga skulle gärna stänga ned denna verksamhet om de kunde, men de behåller denna verksamhet av konkurrensskäl och för att inte förlora kunder till andra hotell och casinon.

 

Företrädesemission i Gaming Corps AB

Gaming Corps AB

Företrädesemission i
Gaming Corps AB (publ)

Gaming Corps AB (publ) är ett Uppsalabaserat spelföretag verksamt inom spel (gaming) med bibehållen målsättning att även kunna skapa affärer inom kasino (gambling). Bolaget är sedan den 4 juli 2015 noterat på Nasdaq First North.

Gaming Corps har inlett en nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om ca 23,1 MSEK och teckningstiden pågår mellan 5-19 oktober. Bolagsvärderingen på Gaming Corps före emissionen är ca 11,6 MSEK.

Intervju med Magnus Kolaas
Klicka på bilden ovan för att se en presentationsfilm med bolagets VD, Magnus Kolaas

Gaming Corps arbetar idag med ett flertal projekt, däribland det populära basketspelet 'Slam Dunk Basketball' och ett episodbaserat äventyrsspel vars första episod lanserades den 24 mars 2016 som 'The Descendant' på Steam. Bolaget har dessutom erhållit ett anbud att förvärva samtliga aktier i spelstudion Red Fly Studio baserad i Austin, Texas.

Bolagets vision - Att alltid ha minst en speltitel bland de 25 främsta i betydelsefulla digitala nedladdnings­kanaler (STEAM, app-stores, etc.).

Gaming Corps bedöms ha möjlighet att teckna avtal med stora spelförläggare och plattformsägare om förfinansierade spelutvecklingsuppdrag. Bolaget ser det som ett utmärkt sätt att minska affärsrisken då den sortens uppdrag normalt ger ett stabilt kassaflöde över 12-24 månader.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 3 oktober 2016 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB, för Gaming Corps räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Gaming Corps erhåller två (2) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie.

Emissionsbelopp: 23 133 484,80 kronor
Antal aktier i emissionen: 25 703 872 aktier
Pris per aktie: 0,90 kronor per aktie
Teckningstid: 5 oktober 2016 – 19 oktober 2016
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas sedan våren 2015 på Nasdaq OMX First North
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckna dig direkt på internet

VD, Magnus Kolaas har ordet

'När jag tillträdde som ny VD för Gaming Corps AB för ett par månader sedan var målet tydligt. Bolaget behöver hitta lönsamma affärer och börja kunna bära sina egna kostnader. En kostnadseffektivisering har påbörjats och förväntas kunna passa extra väl in i och med det planerade förvärvet av Red Fly Studio Inc baserade i Austin, Texas.'

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Gaming Corps AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

ETF för Casino kan ge en vinst

Till stor del efter förbättrade data från Macau, världens största spelnav har VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) kommit att stiga med nästan femton procent under 2016. BJK är en börshandlad fond som investerar i spelbolag, främst med fokus på casinon. En ETF för Casino kan ge en vinst när Macaus spelverksamhet börjar visa tillväxt igen.

Vissa branschanalytiker se möjligheter med Macaus spelföretag. Macau, det enda kinesiska territoriumet där spel är lagligt, är världens största spelnav. Staden försöker återuppbygga sin marknad med butiker, restauranger, underhållningsprogram och andra icke spelrelaterade attraktioner för att attrahera ytterligare medelklassturism. Ett exempel är Galaxy Macau som planerar att bygga ett eget Broadway. Det finns emellertid andra analytiker som tror att det krävs en försiktig approach när det gäller kasinoföretagen i Macau.

Macaus spelintäkter ökade i september 2016 med 7,4 procent. Det är den andra månaden i rad som denna siffra ökar, och den översteg prognosen om fyra procent vilket ledde till en kraftig uppgång bland spelföretagen vars aktier VanEck Vectors Gaming ETF (NYSEArca: BJK) investerar i. Las Vegas Sands (NYSE: LVS) och Wynn Resorts (NASDAQ: Wynn) är dominerande namn i Las Vegas men företagen som båda två är stora innehav i BJK, är också stora aktörer i Macau.


Sedan rekordtillväxten i början av 2014, har Macau stadigt sett sina spelintäkter sina efter det att den kinesiska regeringen började slå ner på korruption som i sin tur har avskräckt många storspelare. Nu ser vi emellertid hur spelintäkterna ökade i september 2016. Flera av världens största spelbolag har under året gjort några av sina största långsiktiga investeringar i regionen. I augusti öppnade Wynn Resorts påkostade Wynn Palace, som kostade 4,1 miljarder dollar att färdigställa. Wynn Palace kompletterar då det redan befintliga Wynn Macau. Las Vegas Sands öppnade sitt Paris Macao hotell och kasino i mitten av september. Företagens fokus på Macau hjälpte till att vända regionens spelintäkter som rasat under två år.

För den som inte har möjlighet att besöka Macau finns Cherry Casino på Internet. Här hittar Du Cherry Casino KampanjkodMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-99.212066
HangSeng107.427155
OMX Stockholm 30-8.11524
S&P 5001.42427
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!