Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Ledande Fintechbolag i Sverige förenklar E-handeln

Ledande Fintechbolag i Sverige förenklar E-handeln

Intresset för E-handel och betalningar online är något som vuxit markant de senare åren. Intresset ligger inte bara hos konsumenten utan även hos olika betaltjänstföretag som utvecklar nyare och smartare betalningslösningar. Utbud och efterfrågan på smartare, men framförallt, snabbare betalningsmetoder har gjort att betaltjänstföretag börjat utveckla metoder och tjänster som gör det möjligt för konsumenten att smidigare och säkrare göra betalningar och transaktioner online.

Klarna och iZettle verkar som ledande Fintechbolag i Sverige

Företag som arbetar med att utveckla betaltjänster går under samlingsnamnet Fintech. Fintech är en förkortning för finansteknologi och används för att beskriva de senaste IT-teknologin inom finansvärlden. Ett Fintech-bolag beskrivs därför som en aktör vars huvudsyfte är att kombinera finansiella tjänster med mjukvaruteknik och verkar effektivt för både konsumenter och e-handelsföretag.

I Sverige är de framgångsrika Fintechbolagen Klarna och iZettle som är de mest omtalade och använda inom e-handeln. Tjänsterna är vad man kallar en tredjepartsaktör, en mellanhand mellan konsumenten och banken, och möjliggör för både snabbare och säkrare betalningsmöjligheter.

Klarna är ett svenskt företag som grundades år 2005 och som idag anses vara en av Europas största banker. Företaget erbjuder betalningslösningar till omkring 90 000 butiker runt om i Europa och används av drygt 60 miljoner konsumenter. Det var 2014 när bolaget förvärvade SOSOFT som Klarna Group grundades och idag backas företaget upp av bland annat Visa, Atomico och Betseller.

Även iZettle, som grundades av en grupp studenter från Handelshögskolan i Stockholm år 2010, har kommit att bli en av Europas största fintechaktörer. Idéen grundade sig i en kortläsare som snabbt kunde användas för betalningar hos fysiska butiker, men som idag även förkommer som ett molnbaserat kassasystem.

Intresset för iZettle har bland annat resulterat i att företaget PayPal köpte företaget i en 19-miljardsaffär i början av juni 2018. Det är dock inte bara PayPal som fann värdet i iZettle - år 2016 fick betaltjänsten nämligen så stor uppmärksamhet och företag som Fornox, som är ett av Sveriges ledande bokförings- och faktureringsföretaget online, att ingå samarbete med iZettle. Tillsammans utvecklades en kostnadsfri integrerad lösning för hantering av dagsavslut som idag används flitigt av olika e-handelsföretag runt om i Sverige. Även samarbetet med bankernas betalningssystem Swish har varit en viktig utveckling för iZettle. Samarbetet har gjort det möjligt företagets kunder att ta betalt via Swish och på så vis ökat sin kompetens.

Trustly utvecklar unika möjligheter inom iGaming  

Vid sidan av de framgångsrika Klarna och iZettle har även det svenska bolaget Trustly fått stor uppmärksamhet. Företaget erbjuder betalningar online som sker direkt från ditt fysiska bankkonto och verkar därför som en tredje part. Tjänsten genomför mer än 3,5 miljoner transaktioner runt om i Europa och är dessutom en mycket populär betalningsmetod inom iGaming-sektorn. Bolaget köptes tidigare i våras av riskkapitalbolaget Nordic Capital och i samband med förvärvet kom Trustly att värderas till över 7 miljarder kronor. Just nu arbetar företaget med att expandera sina tjänsten till länder utanför Europa.

Inom iGaming har den svenska betalningstjänsten gjort sig mycket populär och uppmärksammad. Grundtanken med företaget var just att underlätta för betalningar inom online casino och oddspel på nätet. Från dess att företaget grundades år 2008 har man arbetat flitigt med att utveckla en mer tillgänglig och smartare betalningssystem och år 2017 lanserades en Pay N Play-metod som möjliggjorde snabba betalningar via BankID.

Genom Trustly har olika spelföretag utvecklats smidigare spelmöjligheter för spelare runt om i Sverige. Bland annat har börsnoterade Global Gaming, som är ett av få spelbolag som enbart etablerat Trustlys betalningskoncept, uppmärksammats efter att ha lanserat casinon baserade på betalningar via BankID och utan registrering av konto. Deras senaste tillskott på marknaden, som går under namnet SpelLandet, visar tydligt hur smidigt Trutslytekniken och de olika betalningsmöjligheter har kommit att bli. Metoden Pay N Play har etablerats på operatörens nylanserade sajt och har gjort det möjligt för spelare att spela casino utan att registrera ett konto.

Nya betaltjänstlagen träder i kraft

I samband med verkställandet av den nya dataskyddlagen (GDPR) kom även en ny betaltjänstlag i Sverige att träda i kraft den 1 maj 2018. Betaltjänstlagen (PSD2) omfattar bland annat de nyare metoderna av digitala betalningstjänster, samt hantering av kontoinformation, och involverar de så kallade tredjepartsaktörerna. Lagen kommer att ge konsumenterna ett bättre skydd när det kommer till betalningar på nätet och konsumenten ingår ett avtal med tredjepartsaktören. Lagändringen innebär även viss uppdatering som förbättrar konsumentskyddet vid betalningar, stärker konkurrensen samt ökar den befintliga kundnyttan.

Svenskt snilleföretag lanserar molnbaserad forskningsprodukt på en miljardmarknad

Medic Wave

Svenskt snilleföretag lanserar molnbaserad forskningsprodukt på en miljardmarknad

Genom att studera proteinerna i vårt blod hoppas forskarna kunna hitta spår av cancer i ett mycket tidigare stadium.

För svenska MedicWave finns stora möjligheter att ta en framträdande position på marknaden. Detta genom att kombinera mjukvara för proteinanalys med molnlösningar och artificiell intelligens.

Just nu genomför företaget en nyemission för att snabbare kunna ta den unika produkten till marknaden.

- Det finns stora förhoppningar om att proteinanalyser ska kunna hitta spår av t ex cancer på ett mycket tidigare stadium. Det var det alla hoppades kunna göra när den genetiska koden knäcktes för 15 år sedan. Men idag tror forskare att spår av förändringar kan synas mycket tidigare i proteinerna än i generna, säger Karl Hillgård, vd på lundabaserade utvecklingsbolaget MedicWave AB.

MedicWave har funnits sedan 2005 och är specialiserat på mjukvara för analys av biologisk data från masspektrometri-instrument, en teknik som 2002 fick Nobelpriset i kemi.

Kärnan är mjukvaran MedicWave Spectrolyzer som används för att analysera proteiner. Proteomik, som det också kallas, är en snabbt växande marknad som enligt analysföretaget Markets and Markets redan i år kommer vara värd över 20 miljarder dollar. Potentialen är alltså enorm.

Forskning

Både billigare och mer användbart med molnet

Utmaningen kring proteinanalys har varit de enorma datamängder som måste analyseras. Detta har inneburit att användaren tvingats investera i kraftfulla datorer för att genomföra analysen. Dessutom har licenserna för mjukvarorna haft en häftig prislapp mellan 300 000 -500 000 kronor och i vissa fall upp emot miljonen. Dessutom har de tvingats installeras på plats hos varje användare.

Det är här som MedicWave har hittat en helt ny lösning. Istället för dyra licenser kan forskarna enkelt teckna ett abonnemang med en förhållandevis låg månadsavgift och betalar därutöver en rörlig avgift baserad på hur mycket de använder programvaran.

- Detta innebär fantastiska förutsättningar för oss att kommersialisera programvaran och att kunna leverera avkastning till våra aktieägare, säger Karl Hillgård, vd för Medicwave.

Arbetet med att flytta mjukvaran till molnet är redan påbörjat.

- Det vi gör är att vi introducerar maskinlärande eller artificiell intelligens som det också kallas. Ju mer du använder produkten desto bättre blir den. Mjukvaran lär sig helt enkelt att känna igen mönster, säger Karl Hillgård.

Kapitalet som kommer in via denna nyemission används för slutföra molnflytten och ta bolaget till en börsintroduktion i slutet av 2018.

- Under hela vägen har vi också låtit aktiva forskare få testa vår produkt och de är lika entusiastiska som vi. Några av dem har dessutom valt att köpa aktier i MedicWave och bättre recensioner är så kan vi väl inte få, säger Karl Hillgård, vd för MedicWave.

Marknaden för MedicWaves produkter kan delas in i befintliga och potentiella delmarknader.

 • Biomarkörmarknaden 40,8 miljarder US dollar 2018.
 • Masspektrometri 5,9 miljarder US dollar 2018.
 • Metabolomik 2,1 miljarder US dollar 2019.
 • Bioinformatik 7,5 miljarder US dollar 2017.
 • Proteomik 20,7 miljarder US dollar 2018.

Siffrorna illustrerar att redan en liten marknadsandel kan generera betydande intäkter.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Medicwaves hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 3,2 Mkr
Antal aktier i emissionen: 2 140 959 aktier.
Pre-money värdering: 32,2 Mkr
Pris per aktie: 1,35 kronor
Teckningstid: 2018-06-01 - 2018-06-26
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolagets styrelse har inlett arbetet med att lista MedicWave för aktiehandel under hösten/vinter 2018.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

"Redo för lansering på en miljardmarknad".

MedicWave AB står på tröskeln till en bred internationell lansering av en programvara för analys av biologisk data med inriktning på proteinanalyser och cancerforskning. Användarna jobbar med forskning kring cancersjukdomar, multipel skleros och Alzheimers sjukdom.

Programvaran har vi tagit fram tillsammans med universitetsvärlden och består av självlärande algoritmer. Det innebär att programmet blir bättre och bättre ju mer det används, det som på fackspråk kallas Machine Learning. Vår expertis är Machine Learning och Big Data analyser.

Vi har fått mycket god respons från forskningsvärlden som under flera år testat programvaran. Nästa steg blir att notera MedicWave på någon av marknadsplatserna Aktietorget, NGM eller First North.

Verktyget som vi utvecklat ligger i forskningens absoluta framkant. Det unika är att vi gör programvaran lättillgängligt via molnet. Molntjänster generellt växer explosionsartat. Stora aktörer som Google och Microsoft har huvudsakligen helt gått över till molntjänster. Ett annat exempel är musiktjänsten Spotify.

Liknande programvaror kräver normalt sett extremt mycket utrymme på varje dator. De som istället väljer vår tjänst kan logga in från valfri enhet, t o m en laptop. Tack vare att allt ligger i molnet förvandlas en vanlig dator till en superdator. Vår prisbild sänker rejält tröskeln för köp. Forskarna behöver inte längre investera i dyra licenser och kan oftast själva ta beslutet om inköp utan att gå via inköpsavdelningar eller upphandlingar.

Priset för liknande tjänster ligger idag på mellan 300 000 - 500 000 kr. Vår tjänst är istället ett abonnemang med låg månadsavgift. Utöver detta betalar användarna en rörlig avgift baserad på hur mycket data de använder. Det går snabbt att komma igång och betalning sker direkt via internet. För MedicWave innebär en molntjänst marginellt ökade kostnader per ny användare, oavsett om det gäller 300 eller 30 000 användare.

Forskare från Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en rad internationella institutioner har testat och aktivt deltagit i utvecklingen. Några av dem har också blivit delägare.

Vi hälsar dig välkommen att teckna aktier i denna företrädesemission där kapitalet används för att slutföra flytten av programvaran till molnet. Detta ger de bästa förutsättningarna för forskningsvärlden och för bolaget att leverera avkastning till aktieägarna. Välkommen.

Karl Hillgård

Karl Hillgård,
Verkställande direktör, MedicWave AB (publ).

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med MedicWave AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar

Europas största anläggning för kretsloppsodling fortsätter att växa

Peckas Naturodlingar har under många år utvecklat ett system för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion där fiskuppfödning kombineras med tomatodling. Principerna har under de första åren utarbetats i en mindre testanläggning,

Utifrån Pecka Nygårds erfarenheter utvecklar Bolaget större odlingsanläggningar för regnbågslax och tomater. Regnbåge är en etablerad matfisk sedan flera hundra år och tomater är den populäraste grönsaken.

Under 2017 påbörjades bygget av en ny anläggning på 4000 kvadratmeter utanför Härnösand. Både bygget och produktionen genomfördes enligt plan och den 28 december 2017 plockades de första mogna tomaterna. I slutet av januari 2018 startades distribution av Bolagets produkter till COOP och ICA-butiker i regionen. Den höga kvalitén och prissättningen på tomaterna accepterades av kunderna.

Tomater

Peckas Tomater uppskattas av kunderna och idag säljs allt som växthuset kan producera.

Leveranserna av Peckas Tomater har resulterat i mycket goda betyg från kunderna, stort mediaintresse och stark försäljning. Trots att produktionsanläggningen beräknas ge 100 ton tomater under uppstartsåret 2018 är efterfrågan från kunder i regionen större än tillgången. Peckas Naturodlingar har därför beslutat att omgående bygga ut sin anläggning i Härnösand för produktion av tomater och regnbågslax.

Investeringen är en del i företagets strategi för tillväxt och bedöms vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Tomater

Under 2018 tar Peckas Naturodlingar nästa steg och utökar verksamheten i Härnösand.

Anläggningen i Härnösand ska nu byggas ut från dagens 3 200 kvadratmeter till ca 7 000 kvadratmeter. Byggstarten sker under andra kvartalet 2018 och den nya växthusdelen beräknas vara klar att tas i drift i början av 2019. Bygget sker på mark som redan disponeras av Peckas Naturodlingar och där en väl fungerande infrastruktur för denna typ av verksamhet finns. Investeringen beräknas fördubbla tomatproduktionen.

Kostnaden för att fördubbla kapaciteten beräknas uppgå till cirka 15 mkr. Utöver detta kommer Bolaget förbereda för en tilläggsfinansiering om cirka 7 mkr för eventuella energieffektiviseringar och andra oförutsedda kostnader i samband med utbyggnaden. Bolaget avser att i första hand att vända sig till nuvarande lånefinansiärer Almi och Norrlandsfonden för det fall att detta behövs. Investeringen är en del i företagets strategi att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling i Sverige för odling av tomater och regnbåglax. Investeringen bedöms också vara det effektivaste sättet att möta den snabbt växande efterfrågan på företagets produkter.

Med en fördubblad produktion kan inte bara en växande efterfrågan den regionala marknaden tillgodoses.

Peckas Naturodlingar avser även växa ytterligare inom HoReCasegmentet (hotell, restaurang, catering), och att prova marknaden för Peckas Tomater i Stockholm.

Verksamheten i Härnösand fortsätter att utvecklas som en pilotanläggning för att täcka efterfrågan i, i huvudsak, Norrland och Västernorrland. Samtidigt utvecklar Peckas Naturodlingar sitt varumärke och ökar sin nationella närvaro, bland annat genom större projekt i södra Sverige som planeras inom en snar framtid. För marknader utanför Sverige är konceptet att vara en leverantör av lösningar och anpassa Bolagets kunskaper och erfarenheter till andra länders förutsättningar och behov.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Vid full teckning tillförs Bolaget 15,4 Mkr innan emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 0,5 Mkr. Emissionslikviden skall, i sin helhet, finansiera den utbyggnad av produktionsanläggningen i Härnösand som genomförs i syfte att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter.

Tomater

Europas största kretsloppsodling på 4000 kvm. Första skörden tomater levererades januari 2018.

pil Ladda ned prospektet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Peckas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 15,4 Mkr
Antal aktier i emissionen: 880 000 aktier.
Pre-money värdering: 46,2 Mkr
Pris per aktie: 17,50 kr per aktie av serie B
Teckningstid: 30 maj - 15 juni 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Teckningsrätter: Aktien är noterad och du kan köpa aktien via börsen.
Du kan även teckna utan företräde och du blir då bli tilldelad av styrelsen de aktier som ej tecknats med teckningsrätter.

Teckna dig

Framtidsutsikter

Det har knappt gått ett år sedan Peckas lade grunden för växthuset i Härnösand. Hösten 2017 planterade vi de första tomatplantorna och den 28 december fick vi vår första skörd.

I sommar kommer anläggningen att nå full produktion, ändå överskrider intresset vår kapacitet, vilket är otroligt roligt. Vi har alltså haft ett fantastiskt år bakom oss och vi på Peckas ser detta som ett kvitto på att vårt koncept fungerar i kommersiell skala.

Under första delen av 2018 har vi tagit flera viktiga steg framåt, vilket vi är väldigt glada för. Vi har bland annat blivit en pålitlig leverantör till flera COOP och ICA-butiker i regionen och varje månad läggs fler försäljningsställen till listan. Vi har också byggt upp en egen distribution och börjat leverera inom det lokala HoReCa-segmentet. Det allra senaste är att vi tagit fram en plastfri förpackning till tomaterna. Detta är något vi fått mycket fin respons på och som gör att vi kan spara 5 ton plast varje år.

När Peckas Naturodlingar startades var ambitionen att bli en aktör inom hållbar livsmedelsproduktion. Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater, även mitt i vintern. Produkterna ska vara odlade på ett resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt sätt. Efterfrågan på våra produkter är idag större än vad vi klarar av att producera och hela vår nuvarande produktionskapacitet är slutsåld.

Konsumenterna och marknaden har alltså visat att intresset för våra produkter finns. Det ger oss möjligheten att bygga inför framtiden!

Lax

Regnbågslax är en perfekt fisk för att ingå i en kretsloppsodling.

Under 2018 tar vi därför nästa steg och utökar vår verksamhet i Härnösand. Det är effektivt att expandera lokalt där våra nuvarande kunder finns och ger oss stöd och betydelsefull inspiration i vårt arbete. Genom satsningen fördubblas vår kapacitet. Bygget sker på mark som redan ägs av Peckas Naturodlingar och där vi har en väl fungerande infrastruktur för vår verksamhet. Investeringen är en del i den långsiktiga strategin och satsningen att bygga 100 000 kvadratmeter kretsloppsodling för hållbar produktion av tomater och regnbågslax i Sverige.

När det gäller framtida etableringar utomlands fortsätter intresset för oss och vår teknik att vara stort. Parallellt med vår produktion arbetar vi med utveckling av vår affärsmodell för internationalisering. Vi förbereder för att kunna växa ytterligare och förhandlar med internationella partners för gemensamma projekt.

Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag som består av människor med god kompetens och stor innovationskraft. I Härnösand kan vi visa upp en färdig och helt unik kretsloppsodling med en produktion i drift.

Vi har en spännande tid framför oss och hoppas att du vill vara med.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar värld!

Elena Petukhovskaya

Elena Petukhovskaya,
Vd Peckas Naturodlingar

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Peckas Naturodlingar AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på Facebook

Erbjudande till teckning av företagsobligation med 7 procents ränta

Tectona

Erbjudande till teckning av företagsobligation med 7 procents ränta

NYCKELTAL PER DEN 1 JANUARI 2018

 • Aktiekapital 14 MKR
 • Antal aktier 14 miljoner
 • Eget kapital (koncernen) 22,9 MKR
 • Totalt kapital (koncernen) 28,2 MKR
 • Soliditet 89 procent
 • Antal aktieägare ca 350 stycken

Sammanfattning Tectona Capital

Noterat på NGM Nordic MTF

Bolagets B-aktier är sedan april 2018 noterade och handlas på NGM Nordic MTF.

Syfte och bakgrund till obligationsemissionen

Tectona Capital har mycket stark soliditet, vid utgången av Q1 var denna 89 %. Därmed finns goda förutsättningar att öka belåningen i Tectona.

Tectona har identifierat ett lönsamt koncept och önskar öka investeringarna av hyresfastigheter i Panama City.

Emissionslikviden skall användas för att utöka investeringarna samt återbetala ett obligationslån om 2,9 mkr.

Affärsidé

Tectonas affärsidé är att investera i och ta del av den snabbväxande ekonomin i Panama. I Panama finns ett mycket stort behov av mindre lägenheter i Centrum. För att maximera lönsamheten har Tectona valt att fokusera på att bygga om lägenheter och fastigheter i Panama City till mindre enheter i syfte att öka hyresnettot.

Affärsmodell - inledning

Vår affärsmodell är att förvärva fastighetsobjekt, bygga om dessa till mindre uthyrningslägenheter och hyra ut till privatpersoner och bolag.

Vår erfarenhet visar att det finns ett mycket stort behov av mindre lägenheter i Panama City. Desto mindre lägenhet desto högre hyresintäkt per m2. Våra minsta lägenheter inbringar hyror på över 5000 kronor per m2 och år. Detta anses till och med vara en hög hyresnivå i centrala Stockholm.

Mot bakgrund av denna erfarenhet bygger därför vår affärsmodell på att bygga om enheter i city till mindre uthyrningslägenheter.

Affärsmodell - bakgrund

Panama har under det senaste decenniet haft en mycket hög ekonomisk tillväxt på ca 7,2 % per år. Samtidigt har urbaniseringen varit kraftig. Panama City har växt och hyser idag ca 35 % av Panamas totala befolkning. IMF bedömer att den ekonomiska tillväxten under de närmaste åren kommer att vara ca 6 % per år. Styrelsen gör bedömningen att urbaniseringen kommer att fortsätta.

Sedan mitten av 70-talet fram till idag har antalet födslar per kvinna i Panama minskat från ca 5,5 till 2,47. Av tradition har vuxna barn bott ihop med mor- och farföräldrar. Traditionellt har familjerna varit stora och därmed har behovet av stora lägenheter varit stort. Byggbolagen har framförallt byggt stora lägenheter och i Panama City finns nästan inga mindre lägenheter att köpa. Idag är efterfrågan annorlunda.

Familjerna är väsentligt mindre och efterfrågan på små lägenheter är hög.

Eftersom Panama City har växt kraftigt under det senaste decenniet har trafiksituationen förvärrats och restiden för många invånare förlängts. Detta är en faktor som ökat intresset för många att bo centralt med närhet till jobb och nöjesutbud.

Sammantaget drar styrelsen slutsatsen att det finns en mycket stor efterfrågan på mindre lägenheter i Panama City.

Affärsmodell framåt

Tectona har genom erfarenhet identifierat ett mycket lönsamt segment inom bostadsuthyrning. Det finns ett väldigt tydligt samband mellan mindre uthyrningsenheter och hyresintäkt. Hyresintäkterna och lönsamheten ökar starkt exponentiellt med minskad yta på uthyrningsobjektet.

Våra minsta lägenheter ger hela 5800 kronor per m2 och år medan våra största lägenheter endast ger en tiondel av detta. Trots den stora skillnaden i hyresintäkt är investeringskostnaden inte nämnvärt högre för de mindre uthyrningsenheterna.

Mot bakgrund av våra erfarenheter fokuserar vi nu endast på att bygga om fastigheter till uthyrningsobjekt på mellan 15 m2 till 40 m2.

Prisnivå

Enligt Encuentra 24 (liknande hemnet.se) är den generella hyresnivån i Panama City 1 210 kronor per m2 och år. Tectona erhåller 1 430 kronor per m2 och år.

Prisutveckling

Värdetillväxt

Hyresintäkter

Med nuvarande hyresavtal erhåller fastighetsbolaget i Panama, 1 458 kronor per m2 (uthyrningsbar yta) och år.

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen "vad är rätt hyra i Stockholm" från år 2015 är normhyran på förstahandskontrakt i Stockholm 1 351 kronor per m2 och år. Vi lyckas därmed att ta ut högre hyra från våra objekt i Panama jämfört med Stockholms innerstad trots att investeringskostnaden är flera gånger lägre.

Panama

Huvudorsaker att investera i Panama City är följande:

 • Panama City har en av världens viktigaste handelsleder och knutpunkter, Panamakanalen.
 • En av världens snabbast växande ekonomi.
 • Den ekonomiska tillväxten förväntas fortsatt vara stark. Förväntad tillväxt för 2017 är 6 %.
 • Befolkningsökning och urbanisering gör att Panama City kommer fortsätta växa snabbt.
 • Bra affärsklimat och stark äganderätt.
 • Höga hyresintäkter. Tectona erhåller idag bruttohyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital.
 • Använder US dollarn som valuta.
 • Inga tecken på fastighetsbubbla eller för hög skuldsättning.

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för obligationen
pil Läs teasern
pil Läs mer på Tectonas hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Maximalt lånebelopp: 8,0 Mkr
Ränta: 7 procent
Löptid: Två (2) år
Pris per obligation: 10 000 SEK per obligationspost
Teckningstid: 24 maj till och med 15 juni 2018. Emissionen kan inte förlängas.
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

"Soliditeten i bolaget var vid utgången av första kvartalet 89 %, och det är väldigt få fastighetsbolag som har en så pass hög soliditet som vi har. Genom att öka belåningen kommer vi kunna investera i fler lönsamma hyresobjekt som ger oss en avkastning som överstiger kostnaden för obligationslånet. Vi kommer därmed kunna erbjuda obligationsinnehavarna en bra avkastning samtidigt som vi ökar vinsten per aktie" säger Johan Skålén, VD för Tectona Capital AB (publ).

BMP

Panama City - En av världens viktigaste knutpunkter

För att förklara Panama måste man börja med Panama-kanalen. Sannolikt är det så att nationen Panama inte ens hade existerat om det inte vore för byggandet av kanalen. Byggandet av Panama kanalen var från början ett franskt affärsprojekt och påbörjades 1881. Efter åtta års byggande gick projektet i konkurs. Senare köper amerikanska staten hela affärsprojektet för 40 miljoner dollar. Med militärt stöd från USA blir Panama självständigt från Colombia 1903. år 1904 återupptar USA grävningen av kanalen och lyckas färdigställa kanalen 1914. USA ägde kanalen fram till 1999 då den lämnades över till Panama. Efter 1999 då Panama tog över kanalen och dess intäkter har Panama upplevt ett fantastiskt ekonomiskt uppsving.

Panamakanalen har en enorm strategisk betydelse både för handelssjöfart och för militära syften. För Panama är kanalen en mycket viktig intäktskälla. 2016 inbringade kanalen ca 2 miljarder dollar till Panamas ekonomi. I mitten av 2016 färdigställdes den nya Panama kanalen som har väsentligt högre kapacitet och kan ta betydligt större båtar.

Med den nya kanalen görs bedömningar att intäkterna från kanalen kommer fortsätta öka. Den nya Panama kanalen Den 26 juni 2016 invigdes den nya kanalen. De nya slussarna har större kapacitet och rymmer större fartyg jämfört med de gamla slussarna. Den nya kanalen är viktig för hela lastfartygsindustrin som nu kan ta betydligt större fartyg genom kanalen.

Panama räknar med att intäkterna från kanalen kommer att öka. Styrelsens bedömning är att den nya kanalen ytterligare kommer att öka Panamas attraktionskraft för logistik, handel och företagande.

Glob

Framtidsutsikter

Det är nu mer än 10 år sedan jag var med och grundade Tectona. Inte kunde jag då ana vilken fantastisk framgång som väntade Panama där Bolaget har investerat i fastigheter.

Tillväxten har varit bland den högsta i världen med ca 7,5 % i snitt per år enligt EKN (Exportkreditnämnden).

Det har varit roligt, inspirerande och spännande att verka på en sådan marknad. Fastighetspriser har stigit i takt med tillväxten och välståndet i området har dubblerats det senaste decenniet. I en ranking utförd av Gallup år 2014 hade Panama världens lyckligaste befolkning, och det märks.

Tectona har ända sedan starten år 2006 arbetat för att investera långsiktigt med låg risk i syfte att skapa en hållbar avkastning över tid. Enligt EKN:s landriskanalys har Panama hög politisk stabilitet och lägst risk i hela Latinamerika. Bolaget har sedan 2014 fokuserat på att investera i fastigheter för uthyrning i Panama City vilket gett mycket goda resultat. Vi erhåller hyresintäkter på 11,5 % av investerat kapital (se sid 10 och 11) och fastighetspriserna fortsätter uppåt. Bolaget har vuxit med över 1000 % (balansomslutning) sedan början av 2013. Trots en kraftig tillväxtfas gjorde Bolaget vinst 2016.

Framtidsutsikterna för Panama är mycket goda. Enligt IMF (Internationella Valutafonden) förväntas tillväxten i Panama under de närmaste åren vara ca 6 % per år. Panama City, där vi har vårt fastighetsbestånd, kommer att fortsätta växa i storlek. En investering i Tectona är en unik möjlighet att ta del av denna blomstrande marknad.

Min bedömning är att risken för prisstagnation eller till och med prisfall på fastigheter i Sverige är hög. Enligt min uppfattning finns det således all anledning att se över sin investeringsportfölj och sprida riskerna utanför Sverige. Jag är övertygad om att fastigheterna i vårt bestånd befinner sig på en marknad med lägre risk och högre potential än den svenska. Flertalet indikatorer tyder på det. Demografin är mer fördelaktig, hyresintäkterna högre, ekonomin växer snabbare, prisnivån är lägre, belåningsgraden är lägre osv.

Förutom att vi verkar på en geografiskt intressant marknad så har Koncernen uppnått en stabil bas för fortsatta investeringar.

Vi har stabila hyresintäkter och samtidigt mycket hög soliditet och därmed relativt låg risk. Koncernen har visat sig ha en framgångsrik och vinstgivande affärsmodell på en tillväxtmarknad där IMF och Världsbanken spår en fortsatt ljus framtid med stark tillväxt. Genom åren har vi erhållit nyttiga erfarenheter och lärt av våra misstag.

Sammantaget har Tectona ett bra slagläge inför framtiden.

Det enskilt viktigaste steget för att öka vinstmarginalen är genom att öka storleken på Bolaget.

Välkommen till vårt spännande projekt.

Johan Skålen

Johan Skålen
VD och grundare Tectona Capital AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Tectona Capital AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Stark utveckling i bortglömt fastighetsbolag

Nyligen kom det lilla fastighetsbolaget Real Holding ut med sin rapport för det första kvartalet 2018. En rapport som visade på att den nya ledningen har kommit en bra bit på att vända detta bolag. Tidigare har Real Holding dragits med felaktig och väldigt dyr finansiering och relativt i princip alla andra kommersiella fastighetsbolag har man även varit både underfinansierade och med allt för höga vakanser. Addera en för låg kapitalbas, och för liten uthyrningsbar yta och problemen var ett faktum.

Q1 rapporten visade att det nu att den nya ledningen fått bolaget att börja vända på allvar, och det är i första hand tre saker som har skett. Dels har finansieringen av verksamheten förbättrats en del, man har lyckats byta ut en del dyra brygglån mot vanliga sunda banklån men det finns fortfarande mycket kvar att göra här. Dels har Real Holding tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet gjordes i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK och med ett årliga hyresintäkter om 20 MKR.

Totalt sett fick detta Real Holdings fastighetsinnehav att öka till 485 Mkr. Real Holding äger nu 12 fastigheter i södra och Mellansverige. På sikt måste Real emellertid öka sina fastighetsinnehav till minst två miljarder kronor för att det skall finnas en fungerande plattform som kan bidra till att skapa synergieffekter i drift, förvaltning, uthyrningsarbetet men inte minst på finansieringssidan. Ett större bestånd minskar riskerna och det gillar bankerna.  

Ett sätt som detta kommer att göras på är det nya samarbetet med den nya fastighetsförvaltaren Forsheda Hus som successivt nu tar över förvaltningen av samtliga Real Holdings fastigheter. Detta blir litet dyrare än den tidigare, egna förvaltaren, men i gengäld ger det en hög hyresgästnärvaro och  en ökad flexibilitet. I dag ligger vakansgraderna i Reals fastigheter på 14 procent, vilket är allt för högt. Att få ned detta till hälften ger ett bra tillskott till kassan i koncernen, driver upp värdet på fastigheterna och det kommer bidra till att skapa möjligheter att förvärva nya projekt.

Om Real Holding

Real Holding bildades 2011 och har sedan 2014 varit verksamt inom fastighetsbranschen. Fram till och med våren 2017 tillämpades ett relativt brett fokus. Bolagets verksamhet bestod i att äga, förvärva, förädla och förvalta såväl kommersiella fastigheter som bostadsfastigheter på flera platser i Sverige.


En ny ägargruppering i form av Gremio Fastigheter förvärvade i juni månad 2017 ca 20% av rösterna och 10% av kapitalet och har därefter tillsammans med Bolagets styrelse och ledning arbetat fram en ny tydlig strategi som redan mynnat ut i en renodling av bolagets fastighetsbestånd. Med Bolagets nya strategi, ny styrelse och ledning, renodling av portfölj och refinansiering avser Real Holding nu att bygga ett välskött och växande fastighetsbolag.

Resultaten i form av kostnadsreduktioner och positiva kassaflöden förväntas inträda redan under 2018.

Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter AB som ny huvudägare i Real Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande omstruktureringsarbete av bolaget. Som en del i bolagets ”turn-around” har styrelsesammansättningen förändrats och styrelsen har kompetensförstärkts avsevärt kring fastighets- och finansieringsfrågor. Samtliga ledande befattningshavare har bytts ut och verksamhetens inriktning har förändrats så att investerings- och förvaltningsfokus framgent enbart inriktas mot kommersiella fastigheter och en kassaflödesdriven verksamhet. Arbetet med avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund.

Real Holding 2.0

Real Holding skall förvalta och förvärva kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde.


Real Holding skapades en gång i tiden med tanken att tjäna ordentligt med pengar på den glödheta fastighetsmarknaden. Det saknades emellertid en hållbar plan, det saknades en fungerande styrning för hur detta skulle ske och framförallt saknades det pengar då bolaget, trots garantiutfästelser från ett stort fastighetsbolag, inte lyckades med att ta in de 265 MKR ledningen gick ut och kommunicerade. Att köpa fastigheter med väldigt lite eget kapital blir dyrt och när man sedan inte lyckades refinansiera sig så efter förvärven utan ligger kvar med riktigt dyra krediter blir det omöjligt att nå lönsamhet.


Den gamla devisen ”det är dyrt att vara fattig” gäller i högsta grad för hur Real Holding tidigare bedrev sin verksamhet. Att köpa en fastighet med målet att snabbt kunna sälja av den med vinst är bra, men lyckas man inte med detta och sitter, som Real gjorde, med exceptionellt dyra och felaktiga finansieringslösningar fungerar inte detta. Konjunkturen vänder för eller senare ned, och att snabbt köpa och sälja kommersiella fastigheter utan en sund finansieringsstruktur i botten har bevisligen inte fungerat.  


Med detta sagt så gjorde den tidigare ledningen i princip alla de fel som det gick att göra när de investerade i ett antal fastigheter runt om i Sverige. Det enda uppenbara misstaget som den tidigare ledningen i Real Holding inte gjorde var att köpa mark i storstadsområdena för att bygga överprissatta bostadsrätter av lyxkaraktär.

Fastighetsbeståndet

I dag har Real Holding 12 stycken fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige, med ett sammanlagt värde om 487 Mkr. Endast en av dessa fastigheter ger exponering mot bostäder, resten är kommersiella fastigheter, i form av lager, kontor och till en mindre del även butiker. Den nya ledningen har dock satt ut bostadsfastigheten till försäljning.


Vakansgraden ligger idag på cirka 14 procent, vilket är väldigt högt. Real Holdings ledning har som målsättning att få ned denna till mellan åtta och nio procent. En minskad vakansgrad ger direkt ett positivt kassaflöde och en ökad vinst eftersom det för med sig att Real Holding får in hyror på lokaler som annars skulle stå tomma.

Vi är av den åsikten att samtliga dessa fastigheter är till salu, om priset är det rätta. Vi tror emellertid inte att försäljning är vad som står överst på listan, utan att tanken snarare är att utveckla och förädla det befintliga bestånd man har. Det ger succesivt ökande fastighetsvärden och då kommer en bättre finansieringsstruktur på köpet så att säga vilket ytterligare sänker de löpande räntekostnaderna som idag är väldigt höga. De korta lån man har går dock snabbt att lösa och gissningsvis har man flertalet mezzaninlån med 8-12% i ränta som man bör kunna ersätta med normala banklån om ca 2-3% ränta.

Vår bedömning är att Real kommer att arbeta hårt med att minska vakansgraden i fastigheterna i Anderstorp. I dag uppgår dessa till 47 procent, vilket betyder att det, i alla fall i teorin, finns en möjlighet att fördubbla intäkterna i Anderstorp. Det samma gäller fastigheten i Torsås som har en vakansgrad om 30 procent. Bägge fastigheterna är fullt uthyrningsbara som de står och går och näringslivet på dessa orter går bra.

I Reals fastighetsportfölj finns det i dag ett projekt som sticker ut extra mycket, det är Pottholmen i Karlskrona. Den fastighet som Real i dag äger i Pottholmen har en total areal om 21 200 kvm, och omfattar en mindre enhet inrymmande kontors- och lagerlokaler.

En detaljplan för den västra sidan av området antogs av kommunfullmäktige 3 juni 2015 och vann laga kraft 7 juli 2015. Utvecklingen av det nya bostadsområdet Pottholmen förväntas pågå under cirka 10 år, etapp 2 omfattar fastigheten och förväntas börja utvecklas år 2018.
Byggnationen på fastigheten skall rivas och ca 47 000 kvm BTA bostadsbyggrätter är planerade att utvecklas på fastigheten. Frågan är vem som skall göra detta? Pottholmenprojektet omfattat bostäder och byggnation av dessa, vilket ledningen och styrelsen för Real Holding har sagt att de inte skall arbeta med. Det är kommunicerat att detta projekt är till salu och det genererar idag knappt några intäkter då det är ett utvecklingsprojekt.

Kan Real Holding sälja projektet, som i dag är bokfört till 60 Mkr, innebär det att bolaget dels minskar sin totala belåning, dels minskar sina räntekostnader dramatiskt då Pottholmen verkar vara finansierat med en hög ränta. Vid en försäljning av Pottholmen kommer bolaget kunna förvärva andra fastigheter som ger ett rejält driftsnetto, det vill säga ett överskott, på gissningsvis cirka 20 Mkr per år. För att översätta detta till enklare siffror, strax under tio öre per aktie. Finansieringskostnaderna skall emellertid dras från detta, men med en ränta som ligger på cirka två procent så ger det ändå ett betydande överskott på sista raden.

Nästa projekt som kan ge en snabb värdeökning är Håbo som ligger 4,5 mil nordväst om Stockholm. Här äger Real Holding fyra separata fastigheter med en blandning av mindre men mycket stabila hyresgäster såsom kontorshotell, bilverkstad, lackering, samlingslokaler för PRO, gymnastiklokal, gym, veterinärsklinik mm. Totalt sett har Real Holding 7 330 kvm uthyrningsbar yta i området. Håbo kommun växer emellertid. Håbohus AB vill bygga flerbostadshus här i nordöstra delen av Dyarne, vid Sjövägen/Movägen. Real Holdings industrihallar ligger mellan Sjövägen – Movägen mitt inne i samhället. Här driver Real Holding ett arbete ihop med övriga fastighetsägare och i nära småarbete med kommunen om att omvandla marken till bostäder istället för det något slitna industriområde som ligger här idag. När detta sker finns det stora värden att ta hem här.

Finansieringen

Real Holding har sedan starten haft problem med sin lånestruktur och har därför tvingats till att ligga med en alltför stor andel väldigt dyra mezzaninlån. Detta är för att bolaget haft alltför lite eget kapital i förhållande till de fastigheter som förvärvats. Mezzaninlånen som var tänkta som kortsiktiga lösningar blev mer eller mindre permanenta och med en snittränta på cirka åtta procent i hela portföljen blir det svårt att tjäna pengar. Addera till detta preferensaktier med en årlig avkastning på tio (10) procent, samtidigt som Real under 2017 hade en snitt yield, grovt förenklat rörelsemarginal, under fem procent, så är det lätt att se att den tidigare ledningens finansiering varit galen.


Till viss del har finansieringen förbättrats kraftigt, om än inte tillräckligt. Det finns ett par saker att titta på när det gäller finansieringssituationen i Real Holding, det egna kapitalet i form av stamaktier, de nuvarande preferensaktierna, lån på befintliga fastigheter samt ett utestående obligationslån som förfaller i december 2018.

Låt oss ta detta punkt för punkt. Real Holding genomförde under det fjärde kvartalet 2017 en nyemission. Nyemissionen av units om högst 63 MSEK har tecknats till cirka 55 MSEK. Till detta kom erbjudandet av inlösen av preferensaktier som accepterats till cirka 72 procent. Det senare innebar att innehavarna av preferensaktier erbjöds att konvertera dessa till stamaktier.
Emissionen stärkte kassan, dessutom kom antalet preferensaktier att minska till cirka 103 000 stycken. Dessa preferensaktier handlas i dag på NGM Nordic MTF, precis som aktien, men omsättningen är sporadisk.

Bolagets preferensaktier har dock, enligt Bolagets bolagsordning, företrädesrätt till utdelning om bolagsstämman beslutar om utdelning. Preferensaktier av serie PREF1 har företrädesrätt till utdelning om 20 kronor per år. I dag finns det ingen utdelning i Real Holding, och det kommer knappast att ske i närtid. Det betyder att sannolikheten för att preferensaktieinnehavarna skall få utdelning är låg för att inte säga obefintlig. Det finns emellertid en möjlighet för Real Holding att begära inlösen av preferensaktierna, till en kurs på 350 kronor styck, något som vi ser som mycket orealistiskt att det skall ske.

Istället tror vi att det under hösten kommer att dyka upp ett nytt erbjudande till preferensaktieägarna. Varför under hösten?

Svaret ligger i det utestående obligationslånet som den tidigare ledningen och styrelsen i Real Holding tog upp. Obligationslånet omfattar 65 Mkr, och räntekostnaderna för obligationslånet uppgick under räkenskapsåret 2017 till 5,7 Mkr.

Det betyder att när detta skall refinansieras, förhoppningsvis till en lägre ränta, kommer Real Holding att tvingas att skriva ett prospekt. Att samtidigt komma med ett nytt erbjudande till ägarna av preferensaktierna kommer därför att kunna göras – relativt enkelt – och kommer leda till en ytterligare förbättring av den ekonomiska situationen i Real Holding. Att det skall ske en inlösen av preferensaktierna ser vi inte som realistiskt. Vi har skrivit detta tidigare, får Real Holding loss pengarna från Pottholmen kan koncernen köpa andra fastigheter som ger ett driftsnetto, det vill säga ett överskott, på cirka 20 Mkr per år. Det ger i princip samma effekt att inte lösa in preferensaktierna, utan att istället ge dessa ett förmånligt erbjudande om att konvertera dem till stamaktier.

Vad är då uppsidan i Real Holding?

Till att börja med är det refinansieringen. Enbart genom att preferensaktierna konverterades till stamaktier så kunde Real Holding omförhandla om några dyra krediter och då skapades ett positivt kassaflöde. Addera dessutom att den nya ledningen har fått flera av långivarna att kvitta sina fordringar till aktier så skapas ännu fler positiva kassaflöden.


Vakansgraderna. I dag finns det en vakansgrad på cirka 14 procent i det fastighetsbestånd som koncernen förfogar över. Antar vi att hyresintäkterna ligger på 41 MKr, och den nya ledningen kan minska vakansgraden med endast en (1) procent så kommer det att ge betydande effekter på resultaträkningen, strax under en halv miljon kronor. Kan vakansgraden halveras ger detta nästan 3 Mkr på sista raden för Real Holding. Dessutom kommer värdet på dessa fastigheter att öka rejält. Med en högst realistisk snittyield om 7,5% ger detta ett ökat fastighetsvärde om 50 MKR. En fullt uthyrd fastighet har givetvis ett betydligt högre värde än en som endast är uthyrd till 70 procent.

Finansieringskostnaderna. Den största skillnaden kommer emellertid att fås av en bättre finansiering. Per idag har Real Holding en hög belåningsgrad, och hög genomsnittlig ränta. Den genomsnittliga räntan som Real Holding betalar ligger i dag på åtta (8) procent per år. Denna bör kunna halveras, eller i alla fall sänkas till fem (5) procent. Detta tack vare en starkare balansräkning och refinansiering. En procentenhets lägre ränta gör att Real Holding kan spara 2 Mkr, allt annat lika.


Bolaget självt. Det finns gott om fastighetsägare runt om i landet, både privata sådana och företag. Dessa har under flera års tid sett värdena på sina tillgångar öka, men de kan långtifrån alltid omsätta dessa värden. Här ser vi att den nya ledningen i Real Holding skulle kunna erbjuda fastighetsägare att sälja sina fastigheter mot aktier, det vill säga genom så kallade apportemissioner. Detta kan skapa ytterligare värden för aktieägarna i Real Holding, framförallt om det går att köpa fastigheter som har utvecklingspotential i form av vakansgrader, outnyttjade byggrätter, konverteringsmöjligheter eller finns i direkt anslutning till de fastigheter som koncernen redan äger. Vi har sett detta koncept genomföras tidigare och i flera fall har fastighetsägarna som sålt sina fastigheter accepterat en lägre värdering då de fått en minskad risk och bättre riskspridning genom ägande i ett större fastighetsbestånd.

Real Holding i siffror


Den senaste kvartalsrapporten visade att det har skett en vändning i detta fastighetsbolag. Till viss del ser det sämre ut, men siffrorna är inte helt jämförbara med tidigare kvartals rapporter. Så minskade till exempel omsättningen, den uppgick under Q1 2018 till 8,3 Mkr, att jämföra med 16,7 Mkr året innan. Hyresintäkterna för perioden uppgick till 8,2 Mkr, att jämföra med 13,8 Mkr året innan. Här finns det tre stora skillnader jämfört med tidigare år.

1.    Fastigheten Kompaniet 4 i Tranås ingick inte i siffrorna under det första kvartalet 2017, och egentligen bara under en månad under detta kvartal. Denna fastighet är i dag fullt uthyrd, och kommer att ligga och generera löpande intäkter under hela 2018, vilket kommer att ge positiva effekter på sista raden.

2.    Fastigheten i Örnsköldsvik som bolaget ej lyckades finansiera har förvärvats i sin helhet av pantinnehavaren under 2017, varför denna inte bidragit med intäkter i kvartal ett 2018. Detta förklarar den stora nedgången i intäkter.

3.    Bolagets egna förvaltningsbolag Sydfastgruppen har avyttrats i syfte att skapa ökat fokus och ökad lönsamhet. Detta bidrar till minskningen av intäkter under Q1 2018.

Resultat efter skatt kom under Q1 att hamna på 23,0 Mkr, att jämföra med 1,4 Mkr året innan. Förvisso är del av resultatet hänförligt till återföring av räntor för de preferensaktier som löstes in under 2017. Rörelseresultat steg till 2,7 Mkr, att jämföra med 2,2 Mkr året innan. Detta kan bara tolkas som att den nya ledningen har fått stopp på en del, om inte alla blodflöden som den tidigare ledningen och styrelsen åsamkat Real Holding.

Resultat per aktie, kom att hamna på 0,10 SEK per aktie, vilket var identiskt med resultatet per aktie under 2017. Under hösten genomfördes emellertid en emission som ökade antalet aktier kraftigt.

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018 låg på 0,47 SEK, och är kanske en smula i underkant. Förklaringen finns i att Real Holding har arbetat med att öka beläggningsgraden i framförallt Torsås och Anderstorp. Ju högre beläggning, ju högre värde på fastigheterna. Baserat på sina konkurrenter är Real Holding därmed billig, då de större fastighetsbolagen handlas till cirka 90 procent av sitt egna kapital, i vissa fall så högt som till 100 procent av detta värde.

Resten av 2018

Att prognosticera kommande intäkter för Real Holding är betydligt svårare än för fastighetsbolag som till exempel Kungsleden, Fabege och Drott som har långa kontrakt, låga vakansgrader och en fungerande organisation.


Vi vet emellertid att det bestånd som Real Holding hade gav ett överskott om 2,3 Mkr under Q1 2018. Om vi extrapolerar detta, och ökar siffran något för att justera för Tranås som endast bidrog med ett positivt resultat under en månad av tre, är det inte orealistiskt att anta att Real Holding kommer att kunna redovisa en vinst på 36 Mkr under helåret 2018.

Då har ingen hänsyn tagits till att bolaget arbetar med att minska vakansgraderna eller förbättra finansieringen, något som kan komma att driva upp resultatet till över 40 Mkr på helåret. Hälften av detta är emellertid återföring av skuldförda räntor på preferensaktierna. Räknar vi bort detta är det emellertid inte orealistiskt att se hur resultatet per aktie stiger till 0,10 SEK per aktie justerat för extraordinära händelser. Detta skall jämföras med dagens aktiekurs om 0,27 SEK, det vill säga ett p/e ta om under tre (3).

Om Pottholmen säljs förbättras kalkylen än mer, samma om ytterligare fastigheter köps in. Samma sak när nuvarande banklån och obligationslånet refinansieras.

Hur vi än räknar ser Real Holding billig ut. En viss riskpremie skall företaget ha, och det betyder att det kanske inte kan värderas till 100 procent av det egna kapitalet som de större konkurrenterna gör, men ökar värdet till 75 procent av dagens egna kapital hamnar värdet på strax under 36 öre. Detta utan att några större åtgärder vidtas. Vi är emellertid ganska övertygade om att det kommer att ske ett antal transaktioner under resten av året, och att dessa kommer att bidra till att förbättra resultatet i bolaget. Förbättras resultatet stiger det egna kapitalet, och det gör att ledningen i Real Holding kan köpa nya fastigheter som i sin tur skapar ytterligare värden, och därmed en ökad aktiekurs.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!