Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Quickbit företagspresentation

Reinhold Konnander, VD för Quickbit presenterar bolagets verksamhet på Eminovas Bolagskväll i november. Quickbit som delvis ägs av investmentbolaget Abelco har för avsikt att genomföra en nyemission under det sista kvartalet 2017. Därefter är tanken att aktierna i Quickbit skall tas upp till handel på NGM Nordic MTF.

 

Bolagspresentation Metacon

Metacon presenterade sig den 8 november 2017 på Eminovas Bolagskväll i Stockholm. Metacon förbereder en nyemission, som skall följas av en listning på NGM Nordic MTF. Emissionen beräknas påbörjas i januari 2018.

Lockande emission i Ripasso

Gällande konvertibelemissionen så beslutades den och var 100% garanterad redan i början av augusti, se pressmeddelande.

Aktiekursen stod då i drygt 2kr och detta var det klart bästa alternativet för att säkra det kapitalbehov bolaget fram till mitten på nästa år. Att den upplevs komma nu har att göra med att bolaget ville se till att Ripassos kring 4.000 mindre aktieägare fick samma möjlighet att deltaga om det ville. Det blir då en företrädesemission och storleken på denna gör att det krävs att prospekt skrivs och att detta godkänns av Finansinpektionen. Detta tar dessvärre den tid det tagit.

Under tiden har produkten PWR BLOK lanserats och bolagets tro på denna produkt beskrivs väl i pressmeddelande.

Det talas både om de marknader som bearbetats (främst Kina och Sydafrika) samt bolagets förväntningar på framtida order: “Ripasso Energy har mottagit flertalet offertförfrågningar gällande PWR BLOK 400-F från ferrokromindustrin både i Sydafrika och Kina, men har i dagsläget inga bindande beställningar. Ripasso Energy bedömer sannolikheten för en order i närtid som god.

I filmen nämner Gunnar Larsson en totalmarknad för PWR BLOK globalt enbart inom ferrokromindustrin på över 8 miljarder kronor samt möjliga bruttomarginaler över 40%.

Det nämns också att det förmodligen är fullt möjligt att hitta liknande möjligheter i andra liknande masugnaprocesser men att denna marknad ännu inte börjat bearbetas eller testats då ferrokromindustrin räcker gott för att bygga upp riktigt goda volymer och vi har god förståelse för, och kontakter inom, den industrin.

Den senaste nyheten gäller nyemissionen av stamaktier som görs tidigare än förväntat.

Bakgrunden till detta beskrivs i pressmeddelande
och film från Finwire.


Citat från pressmeddelande om skälet:

“Den goda responsen från marknaden gällande PWR BLOK gör att Ripasso Energy nu fokuserar på det produktområdet och stärker upp balansräkningen för att täcka garantiåtaganden, öka försäljnings- och marknadsinsatser, stärka leveransförmågan och genomföra kostnadsbesparande åtgärder på stirlingmotorn.”


Citat från samma pressmeddelande gällande timingen:

“Vi hade kunnat vänta med denna emission men såg att vi snabbare kan nå våra mål med att göra den redan idag. Vi kommer nu inte behöva kompromissa alltför mycket när vi växer. Att det med stor sannolikhet leder oss till kassaflödespositivitet var av stor vikt när vi beslutade om tidpunkten”, säger Sven Sahle, Styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB.

Denna emission har redan i samband med att den beslutades om (mandat för denna söktes och beslutades om på årsstämman i våras) teckningsförbindelser för 58 miljoner kronor eller 63% av det totala beloppet. Jag har noterat i forumet en oro för att en stor mängd nya aktier kommer till marknaden men även de som känner till att bolaget har en relativt liten free-float.

Att exakt bestämma hur stor free-floaten är går inte då många aktier är förvaltarregistrerade. Klart är dock att ingen insider sålt aktier samt att i de emissioner som gjordes då Ripasso listades på NGM i november förra emitterades ca.7,4 miljoner aktier på 4kr/aktie. Detta kan vara ett bra estimat på vad som utgör free-float. Dessa aktier ägs av ca.4.000 olika ägare och de får nu teckningsrätter för 2,2 miljoner nya aktier på 5kr dvs. totalt ca.11 miljoner kronor.

Kontrollbalansräkning för Sleepo?

I dag kom Sleepo med sin kvartalsrapport. Denna rapport avser det första kvartalet på det brutna räkenskapsåret och avser perioden fram till och med den 31 augusti.

VD kommentaren säger att Sleepo slår försäljningsrekord och redovisar sitt starkaste kvartal hittills vilket är sant. Det som däremot inte framgår lika tydligt är den ekonomiska situationen. Den som läser rapporten ser att den 31 augusti 2017 uppgick bolagets eget kapital till 401 (2 823) Tkr varav 692 (692) Tkr avser aktiekapital.

6 293 000 med ett kvotvärde på 0,11 SEK ger ett aktiekapital på 692 Tkr. Hälften av detta är 346 Tkr, eller ett utrymme på 54 Tkr. Eftersom Sleepo hela tiden förlorat pengar är det inte något som talar för att de skulle ha ökat resultatet under denna period. Har bolaget istället förlorat 55 Tkr under denna period, cirka 27,5 Tkr per månad (att jämföra med -439 Tkr det senaste kvartalet) är det dags att kommunicera att en kontrollbalansräkning har upprättats (eller att upprätta den om det ännu inte skett).

Vi får förhoppningsvis se ett klargörande om Sleepos ekonomiska ställning under de kommande dagarna.

Träffa Absolicon på Eminovas bolagskväll

Träffa Absolicon på Eminovas bolagskväll

Eminovas bolagskväll, kl 18:00 8 november 2017, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Konferensavdelningen 1 trappa upp. Time People Group och ytterligare tre bolag kommer att genomföra koncentrerade presentationer. Av hänsyn till talare och åhörare kommer dörrarna att stängas när den första presentationen inleds.

Efter presentationerna bjuds på lite tilltugg, något att dricka och möjligheter att pratas vid med representanter från bolagen.

Obligatorisk föranmälan till: erik@axier.se

Time People Group AB

Time People Group är en etablerad konsultkoncern bestående av fyra dotterbolag. Bolagen erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning och är alla nischade inom olika expertisområden. Bolaget utvecklar, förenklar och effektiviserar IT verksamheten hos koncernens alla kunder. Time People Group har i dagsläget en kundbas på över 160 kunder, 90 anställda och omsatte 108,4 miljoner med en vinstmarginal på 13,6 % det senaste verksamhetsåret. Time People Group avser att genomföra en nyemission och därefter lista sin aktie på NGM Nordic MTF. Läs mer om Time People Groups nyemission här

Metacon AB

Med Metacons egenutvecklade reformer omvandlas biogas och metan till väte för drift av fordon och energiproduktion. Bolaget har nyligen erhållit några viktiga avtal och är på god väg att bli en viktig leverantör av kompletta system och tankstationer för att göra det renast tänkbara drivmedlet allmänt tillgängligt. Metacon avser att genomföra en nyemission och därefter lista sin aktie på NGM Nordic MTF. Läs mer på Bolagets hemsida

QuickBit AB

Quickbit tillhandahåller sina kunder en snabb, enkel och framför allt säker metod för inköp av bitcoins via kredit- eller betalkort. Bolaget grundades av svenska entreprenörer samt IT specialister med erfarenhet av att leverera lösningar till finanssektorn och med en särskild expertis inom digitala betallösningar. Bolaget är nu i en expansionsfas där antalet transaktioner växer med flera tusen i veckan.

Dessutom kommer Joakim Byström, vd för Absolicon, att ge en kort lägesrapport från det spännande solfångarföretaget! Läs mer om Absolicon på Bolagets hemsida

Eminovas bolagskväll, kl 18:00, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Konferensavdelningen 1 trappa upp. Time People Group och ytterligare tre bolag kommer att genomföra koncentrerade presentationer. Av hänsyn till talare och åhörare kommer dörrarna att stängas när den första presentationen inleds.

Efter presentationerna bjuds på lite tilltugg, något att dricka och möjligheter att pratas vid med representanter från bolagen.

Obligatorisk föranmälan till: erik@axier.seMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax236.413466
HangSeng348.528594
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!