Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Goda framtidsutsikter för investeringar i nätcasinon

Möjligheterna att placera sina tillgångar i spelbolag och nätcasinon har de senaste åren i takt med branschens snabba utveckling ökat enormt. Investerare har upptäckt chansen att göra goda vinster på en ny marknad med stor utvecklingspotential och spännande framtidsutsikter. Att investera i spelbolag eller casinoaktier skiljer sig inte från övrig aktiehandel och det finns redan stort antal alternativ för den som är nyfiken på branschen, bland annat på Stockholmsbörsen.  

Fördelarna med casinon online och en av de stora anledningarna till den stora tillväxten av kunder är givetvis den omedelbara tillgängligheten i vardagslivet samt möjligheten att snabbt navigera mellan det stora utbudet av spel. Möjligheten att göra spelvinster med det enda kravet att vara uppkopplad. Kunderna på onlinebaserade casinon kan utan problem delta i casinospel och samtidigt utföra vardagliga sysslor, en form av multitasking som följer den generella trenden i dagens allt mer uppkopplade samhälle. Ett bra exempel på den ständigt närvarande möjligheten att spela via casinon online är bolagens allt mer utvecklade sidor för mobilspel. Nätcasinon med väl utvecklade och anpassade versioner för kundernas smartphones möjliggör ett mer vardagligt spelande. Kunderna kan utan problem navigera mellan de stora spelutbudet på bussen eller på fikarasten. För casinobolagen innebär det i sin tur allt fler tillfällen att dra in vinster.

Möjligheten att vinna riktigt stora pengar är en annan av de många fördelarna som finns när du som kund spelar casino på nätet. De nätbaserade bolagen har nämligen möjlighet att erbjuda jackpottar som sträcker sig långt över de som du kan hitta hos ett landsbaserat casino.

Medan flexibilitet och enkel tillgång i vardagen är en av de stora fördelarna med onlinecasinon är det samtidigt en av nackdelarna. Användaren möter ständigt distraktioner som inte hade förekommit på ett fysiskt casino. För en kund på ett onlinecasino är det till exempel väldigt mycket lättare att avsluta sitt spelande snabbt I frustrattion eller i brist på omdelbara vinster.

I Sverige har vi dock de senaste åren sett en ännu inte avstannade trend av nyöppnade onlinecasinon.Att konkurrensen om spelarna har hårdnat har inte minst statligt ägda Svenska Spel noterat med en sjunkande omsättning.

Trots de nätbaserade casinobolagens framfart håller de  i ett europeiskt perspektiv en fortsatt relativt låg marknadsandel av den totala europeiska spelmarknaden. Enligt färska siffror är onlinemarknaden i dagens läge omkring 17 procent mot de landbaserade bolagens 83 procent av den totala europeiska marknaden. Den stora dominansen i fråga om de europeiska marknadsandelarna är dock något som spås utjämnas. Redan 2020 beräknas av EGBA, European Gaming and Betting Association, att sektorn för onlinespelande ökar sin andel av den total spelmarknaden till 22 procent. Omsatt i siffror handlar det om en ökning av GGR (Gross gaming revenue) från 16,5 miljarder euro 2015 till 24,9 miljarder euro 2020.

Även börsinvesterare har de senaste åren fått upp ögonen för onlinecasinon. Inte minst efter att Mr Green framgångsrikt noterades under 2013 har flera både större och mindre bolag följt trenden. Den stadigt stigande trenden för aktier inom såväl onlinecasinon som landbaserade casinon i både europa och nordamerika går enkelt att följa, exempelvis via Avanzas temasida för aktier kopplade till betting och casino. Här kan potentiella investerare få en bra överblick av de många redan framgångsrikt börsnoterade bolagen inom branschen. Ett bra tips till investerare kan även vara att följa den ständigt pågående processen av reglering på den europeiska marknaden. Den allt mer reglerade marknaden kan innebära både utmaningar och möjligheter och har en stor inverkan på många av de börsnoterade bolagens utvecklingsmöjligheter, utsikter och vinstmöjligheter.

För investerare kan det även vara interessant att hålla ögonen öppna efter de allt fler och växande bolagen inom branschen som ligger i startgroparna för att så småningom börsintroduceras. Ett av dessa är Global Gaming 555 AB med huvudkontor i Malmö, och med en rad framgångsrika varumärken inom onlinecasino. Bolaget har redan ett starkt fotfäste på de nordiska marknaderna och har nu ställt in siktet på att expandera vidare på den europeiska marknaden. Ett av bolagets många varumärken  är Ninja Casino och ett besök kan ge en insikt i både utbudet till kunderna samt bolagets koncept i stort.

Investerarkväll på Scandic Park Hotell

Eminova Fondkommission bjuder in till en trevlig kväll med fem intressanta bolag som kommer att presentera sig, sina verksamheter och framtida planer.

Efter presentationerna följer ett avslappnat mingel, med möjlighet att träffa företagen och ställa frågor. Företagen bjuder på snittar med passande drycker.

Var:  
 Scandic Park Hotell, Karlavägen 43, Stockholm
När:    1 juni 2017 Kl 18 till 21
Anmälan:    investerartraffar@eminova.se

18:00 – 18:05 Mats Christiansen, Eminova Fondkommission hälsar välkommen.

18:05 – 18:30 Raybased
, vd Lennart Olving – Raybased är listat på Aktietorget och utvecklar och säljer ett trådlöst system för styrning och optimering av alla elektriska funktioner I fastigheter, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Systemet är kompatibelt med både befintliga och framtida system och komponenter, vilket skapar oändliga möjligheter. Läs mer om Raybaseds nyemission här

18:30 – 18:55 ESEN eSPORTS, vd Joakim Stenberg
. ESEN eSports är en av Sveriges största streamingkanaler för esport och gaming. Vi producerar stora esportturneringar som King of Nordic, King of the Storm och KoN Overwatch Cup, samt gör och sänder turneringar på events som Copenhagen Games, Birdie, Digitality X och Dreamhack inom stora spel som CS:GO, League of Legends, Heroes of the Storm, och Overwatch. Vi arrangerar även andra events och programserier inom esport, cosplay och gaming. Företaget har kontor i Stockholm med cirka 10 anställda. Läs mer om ESEN eSPORTS nyemission här

18:55 – 19:20 IQS Energi Komfort, vd Malin von Post – IQS Energi Komfort AB hjälper fastighetsägare att bli mer hållbara med smarta energilösningar och är sedan augusti 2016 listat på Nordic MTF (NGM). Bolaget grundades 1996 och har gjort över 10 000 värmepumps-installationer i Stor-Stockholm och är ett av Sveriges största IVT Center. Målgruppen är förutom villamarknaden, den starkt växande marknaden för större fastigheter som bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. IQS Energi Komfort har en egen organisation för försäljning, projektering, installation och service, allt för att kunna ha egna resurser i alla led för att leverera hög kvalitet till kunderna.

19:20 – 19:45 Deflamo, vd Johnny Bodin – Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Läs mer om Deflamos nyemission här

19:45 – 20:10 Redwood Pharma, vd Martin Vidaeus – Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel®kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel®kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden. Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Aktietorget.

20:10 – 21:00 – Mingel med talare och gäster, det bjuds även på snittar och dryck.

Preferensaktie med kvartalsvis utdelning

Preservia
Preservia

Preferensaktie med kvartalsvis utdelning

Utdelning redan i mars

Preservia Hyresfastigheters (publ) preferensaktie vänder sig till investerare som önskar en direktinvestering mot svenska bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Investerarna får 10 % årlig utdelning, utbetalt kvartalsvis. En direktinvestering mot fastighetsmarknaden medför en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

Preservia Hyresfastigheter bildades under våren 2015 med fokus på att utveckla, uppföra och förvalta små, smarta hyresrätter av hög kvalitet och med god direktavkastning. Preservia Hyresfastigheter äger idag tre projektbolag med fastigheter under uppförande i Huddinge, Bålsta och Gävle. Preservias investeringsstrategi är att skapa förutsägbara intäkter och minimera risker genom att teckna fastpris- och garantiavtal med säljaren och hyresgästerna.

Avstämningsdag för kvartalsvis utdelning är 30 dec, 30 mars, 30 juni, 30 sep, vilket innebär att den första kvartalsvisa utdelningen, erhålls de investerare som investerar under december månad.

 

Avkastning och risk 1985–2015 (30 år)

Källa MSCI (IPD Fastighetsindex). NasdaqOMXNordic och fondbolagens förening.

Befolkningsökning för länder i Europa (2015–2020)

Fastighetsinvesteringar

  • Fastigheter är kapitalbevarande
  • Lägre volatilitet jämfört med aktiemarknaden
  • Fastigheter ger löpande kassaflöde
  • Hög riskjusterad avkastning

Bostadsinvesteringar är det tryggaste fastighetsslaget att investera i pga reglerad hyressättning och låg konjunkturkänsligthet.

Om Preservia

Preservia Hyresfastigheter är inne i en expansiv fas. Vårt bestånd i Gävle är under produktion och kommer att färdigställas och hyras ut som hyresrätter under 2017.

Våra projekt i Bålsta och Huddinge kommer byggnation påbörjas under första halvåret 2017, med löpande inflyttning, under 2018 och 2019.

Preservia Hyresfastigheter riskminimerar i samtliga projekt, genom att teckna avtal om vakansgaranti med säljaren under 5år, driftsavtal till fast pris under 5 år, samt färdigställandegaranti till på förhand bestämt pris.

Värdeökning

Portföljen innefattar 3 stycken fina projekt, där övervärden på grund av marknadsuppgång, kan realiseras i form av att göra om delar av projekten till bostadsrätter. Vidare har en del närliggande företag i Huddinge indikerat att de är intresserade av blockhyra delar av beståndet. Det finns även intresse från vårdbolag att blockhyra ett av kvarteren i Bålstafastigheten.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Emissionsbelopp: 100 Mkr
Minsta teckningspost: 5 000 SEK
Pris per aktie: 100,00 kronor
Teckningstid: 8 dec 2016 – 31 mars 2017
(löpande tilldelning)
Löpande utdelning: 10 % per år
Utbetalning av utdelning: 30 mars, 30 juni, 30 sep, 30 dec
Villkor för inlösen:

Inlösen innan 2022-01-01 - 105 kr

Inlösen efter 2022-01-01 - 110 kr

Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Investerarträffar

  • 21 Feb kl 18-19 Stockholm (Preservia/Eminova)

Investerarträffarna hålls i Stockholm klockan 18-19. Anmälan sker via david.hansson@preservia.se som även meddelar lokal.

Projekt

Gävle Gävle
Gävle Sätra 108:26
360 st lägenheter
13 600 kvm BOA
15-årigt avtal om presumtionshyra klart med Hyresgästföreningen
Små yteffektiva lägenheter möjliggör höga hyresnivåer
Kassaflöde redan under Q2/2017
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Bålsta Bålsta
Del av Håbo Väppeby 7:1 och 7:18
270 st lägenheter
13 856 kvm BOA
Potential BRF
Potential vårdboende
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

Huddinge Huddinge
Del av Grantorp 5:3
199 st lägenheter
7 691 kvm BOA
Potential BRF
Potential ftg bostäder (dialog med KI)
5-åriga vakans och driftsnettogarantier

' Investerare som önskar lägenhet, kommer erhålla förtur i vår bostadskö, för förstahandskontrakt i Gävle, Huddinge eller Bålsta'


Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Preservia Hyresfastigheter AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Secits Holding

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding inför notering

Inbjudan till teckning av aktier i Secits Holding AB (publ), inför notering av Bolagets aktie.

Secits Holding

Secits Holding AB är en nybildad koncern, bestående av ett antal rörelsedrivande dotterbolag verksamma inom kameraövervakning, banksäkerhet och processövervakning. Secits erbjudande omfattar samtliga steg på vägen mot ett anpassat och effektivt övervakningssystem, från behovsanalys till löpande driftsansvar, via finansiering, installation idrifttagande. Bolagets strategi går ut på att leverera moderna, anpassningsbara och flexibla övervakningstjänst i fleråriga drifts-och abonnemangsavtal, snarare än att sälja produkter och installationstjänster.

Sedan koncernstrukturen bildades täcker nu verksamheten hela landet. De ingående dotterbolagen har tidigare varit lokalt framgångsrika, och tack vare sammanslagningarna har flera nya avtal kunnat ingås med centrala upphandlingsorgan inom främst bank- och butik/handelssektorerna. Dessa avtal, vilka i flera fall omfattar övriga nordiska länder och baltstaterna, förväntas generera nya intäktsströmmar redan under innevarande år.

Marknadens positiva mottagande av koncernens affärserbjudande motiverar fortsatt expansion, och ledningen för Secits utvärderar fortlöpande möjligheterna till ytterligare företagsförvärv. Utvecklingsmöjligheter av nya marknadssegment bedöms också föreligga. Ett exempel på sådan horisontell expansion utgörs av den nyligen inledda satsningen på intelligenta varularm, som görs i samarbete med det marknadsledande företaget Nedap Retail.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för de aktuella behoven under den närmaste tolvmånadersperioden. Nyemissionen genomförs i första hand för att skapa tillräcklig aktiespridning inför notering av Bolagets aktie vid en lämplig MTF-marknadsplats. Den planerade noteringen bedöms viktig för Bolagets förmåga att göra strategiska företagsförvärv och för att erhålla kapital i samband med framtida expansionsmöjligheter. Den transparens som åtföljer ett noterat bolag kommer också att skapa tydliga konkurrensfördelar gentemot kunder, leverantörer, myndigheter och nyckelpersonal.

Medlen från förestående nyemission skall användas som en ytterligare förstärkning av rörelsekapitalet, så att försäljningsarbetet kan intensifieras och organisationen kan utvecklas i takt med fortsatta ökningar hos affärsvolymerna.

Secits Holding

Framtidsutsikter

Som CEO för koncernen SECITS Holding AB publ nedan kallad SECITS där bolagen SECITS Sweden AB och Pronubecon AB är de affärsdrivande är jag glad över att leda en framgångsrik koncern i en snabbt växande bransch. Efterfrågan av bättre säkerhet och trygghet ökar i både samhällen och hos företag. Globalt och lokalt. Omvärlden ställer allt högre krav och säkerheten har blivit en allt viktigare parameter när företagens förmåga att fokusera på verksamheten och de anställdas trygghet värderas högt. Idag börjar säkerhetsarbetet ofta när olyckan redan varit framme, medan där det egentligen borde strävas efter att förebygga och förhindra. Dagens teknik och framförallt den IP-baserade kameratekniken och intelligenta varularmslösningar ger de rätta verktygen för att kunna arbeta förebyggande, samt inom handeln säkerställa butiksdriftens totala lönsamhet.

Den traditionella säkerhetsbranschen drivs fortfarande av manuella bevakningstjänster och övergången från analogt till digitalt teknik tar lång tid. En tidigare fragmenterad bransch har övergått till att bli en mer konsoliderad bransch, där stora traditionella säkerhetsföretag köpt upp många av de små och mellanstora företagen.

Med en IP-baserad kameralösning har Security IT solution SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsedda och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare genom nätverket till mottagaren oavsett var denne befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verksamheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflödet analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker.

> Ladda ned memorandumet
> Teckna dig för aktier
> Läs teasern
> Läs mer på Secits hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 18,0 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 312 536 aktier
Pre-money värdering: Cirka 87 Mkr
Pris per aktie: 13,71 kronor
Teckningstid: 2017-02-20 till 2017-03-16
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: SECITS Holding förbereder Bolaget för notering till Q2 2017
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.
Garanti: Emissionen är säkerställd till 86 procent genom i förväg lämnade emissionsgarantier.

De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren.

Teckna dig direkt på internet Godkänd för investeraravdraget
Secits Holding

Genom en tydlig nysatsning mot handeln i Sverige med leverans av intelligenta varularmslösningar i ett eget nystartat affärsområde och i partnerskap med det världsledande företaget Nedap Retail stärker Bolaget sin närvaro ytterligare som en ledande integratör av IT baserade tjänster inom detta segment. IT baserade varularm till skillnad från de äldre analoga systemen ger möjligheter att utöver säkerhetsaspekten också med RFID teknik följa varor från fabrik tills att de lämnar kassan. Det ger nödvändig information att följa varans väg i flödet där nya sätt att handla via nätet och med Click and Collect ställer höga krav på produkttillgänglighet. Där de äldre systemen endast ger en larmsignal via en larmbåge i entrén levererar vi nu en helhetslösning som minimerar arbetet med inventering, ser till att varor alltid är tillgängliga, optimerar lagernivåer och tillgodoser säkerhetsbehovet.

Affärsmodellen i våra leveranser gällande både kameralösningar och bygger på att kostnaderna för säkerhet placeras som en driftkostnad istället för en direktinvestering. Det går att jämföra med affärsmodellen för kontorskopiatorer. Affärerna baseras på en månadskostnad där tekniken och tjänsten förs samman till kundens övriga driftkostnader. Kamerorna är direkt uppkopplade mot vår datadriftshall och det innebär att vi under dygnets alla timmar kan se till att kamerorna fungerar optimalt. Kunden slipper tänka på kamerorna och i behov av service kan 80% av behoven hanteras via fjärrkoppling.

Sedan starten 1995 har företaget rönt många av sina framgångar inom banksektorn och är idag en marknadsledande aktör inom detta segment. Inom handelssektorn är företaget också en betydande aktör. Men även inom industrin där teknologin i IP-kameran kan användas där driftövervakning är en viktig parameter. Kameran används också av konsumenter som behöver säker videokommunikation via mobiltelefonoperatörer med globala partners. Idag finns cirka 15.000 kameror installerade och avtal är skrivna med världens ledande leverantörer av IP-kameror och nätverksteknik som AXIS, Bosch och HIKVISION. Det ger kunden den kvalitet och trygghet som förväntas.

Mot denna bakgrund är jag övertygad om att företaget kommer att växa i en bransch som drivs av omvärldens ökade behov av trygghet och säkerhet. I det teknikskifte som nu går snabbt framåt ligger företaget redan i framkant. Vi har rätt kunskap och är rätt i tiden. Vi har engagerade ägare och styrelse och tydliga direktiv om tillväxt. Tillsammans med denna emission ger det oss kraften och entusiasmen att fortsätta denna spännande resa.

Jag hoppas att du som aktieägare inser möjligheterna och vill vara med på denna resa tillsammans med oss.

Hans Molin

Hans Molin,
CEO och medgrundare av Secits Holding AB (publ)

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med SECITS Holding AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax-99.212066
HangSeng107.427155
OMX Stockholm 30-8.11524
S&P 5001.42427
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!