Axier.se

För bättre aktieaffärer

Börs och Marknad

Spelaktien kan komma att fördubblas i värde

Spelaktien kan komma att fördubblas i värde
 
Den 9 november 2017 publicerade bolaget diskret ett pressmeddelande som sade att Future Gaming Group tidigarelägger publicering av delårsrapport till den 10 november 2017. Tidigare kommunicerat datum var 29e november 2017. Det är mer eller mindre en outtalad regel att när ett bolag tidigarelägger sin rapport så är det för att det har något bra att säga.
 
Bara ett par dagar innan meddelade att Future Gaming Group genom ett pressmeddelande att dotterbolaget Phase One haft en bra månad under oktober 2017. Resultatet för denna enskilda månad hamnade på 1,6 Mkr, att jämföra med 0,7 Mkr året tidigare. Det var framför allt affiliateintäkter från sportsbetting som bidragit till det starka resultatet. Konsolideringen av Phase One till FGG-koncernen har fortlöpt väl och resultatet från verksamheten reflekteras från och med kvartal 4 2017. För Q4 2017 vände EBITDA till ett positivt belopp och uppgick till KSEK 2 504 (KSEK -1 321). Rörelseresultatet var emellertid fortsatt negativt, men med den fart som FGG visat att köpa lönsamma verksamheter och implementera dessa är det nog en tidsfråga innan vi ser även helårssiffror som är svarta. Även november 2017 var en bra månad för Phase One som åter kunde redovisa intäkter på 1,6 Mkr, att jämföra med 0,85 Mkr året tidigare
 
Säkrat finansieringen

Under november meddelade Future Gaming Group genomfört en obligationsfinansieringsprocess om SEK 140 miljoner för att finansiera två förvärv. Dessa obligationer löper med en fast ränta om 9,75 % med halvårsvis räntebetalning. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq First North inom ett år från emissionsdagen, vilket då borde bli december 2018.

Obligationerna kommer dessutom att leda till att ytterligare cirka 190 miljoner aktier kan komma att emitteras genom så kallade warranter. Lösenpriset på dessa waranter är 0,22 SEK, vilket betyder att det egna kapitalet i Future Gaming Group kan komma att stärkas med 42 Mkr redan under 2019. Då dessa warranter idag är ”in-the-money” går det att anta de flesta innehavarna skulle utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Det skulle göra att Future Gaming Group kan få in dessa pengar i kassan redan nästa år. Bolaget kan då använda dessa pengar för att köpa nya lönsamma verksamheter, alternativt att investera i den befintliga verksamheten och öka vinsterna där.
 
När finansieringen väl var säkrad kom Future Gaming Group att tillträda den estniska affiliateverksamheten Viistek Media och maltesiska Unlimited Media, vilket driver och marknadsför siterna SuomiVegas & SverigeKronan. För detta betalar FG initialt 90 Mkr, och maximalt 38 Mkr i en villkorad tilläggsköpeskilling. Dessa verksamheter finns endast med i FGGs omsättning under 11 dagar under 2017. Full effekt av dessa förvärv kan ses under Q1 2018 som kommer att publiceras den 25 maj 2018.
 
Den nya gruppen, inklusive årets förvärv men exklusive planerade avyttringar, hade för helåret 2017 proformaintäkter om MSEK 76 (MSEK 90) och en proforma-EBITDA om MSEK 24 (MSEK 35). Nedgången i proformaresultatet för helåret 2017 förklaras främst av att Viistek Media i början av 2017 stängde sin verksamhet i Australien, vilken var deras i särklass största. Det tog Viistek några månader att hitta tillbaka till bra intäkter och det var under den perioden FGG lyckades identifierade deras potential och inledde förvärvsdiskussioner med detta företag. Vidare var det först när finansieringsprocessen stängdes och säkerställde att förvärvet kunde slutföras som full aktivitetsgrad kunde återupptas i Unlimited Media:s operatörsverksamheter Sverigekronan och SuomiVegas. Sedan slutet av december säger ledningen i FGG att denna ser en växande aktivitet och positiv omsättningstrend i jämförelse med proforma-perioden.
 
Dessa pro-forma siffror inkluderar verksamheten i Viistek, SverigeKronan, SuomiVegas och Phase One men inte den befintliga verksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com, etc.) som planeras att knoppas av till ett separat bolag och därefter delas ut till befintliga aktieägare.
 
Vad gäller den tidigare kommunicerade avknoppningen av FGG:s tidigare verksamhet så avser styrelsen att exekvera den under 2018:s första kvartal. I och med att mars närmar sig sitt slut innebär detta att denna information bör komma vilken dag som helst. Aktieägarna i FGG skulle då få aktier i inte i ett utan två olika spelbolag.
 
Det höga tempot fortsätter

 I februari kom FGG sedan att skriva ett letter of intent om ett kompletterande förvärv till den befintliga affiliateverksamheten. Denna gång med ett bolag som har verksamhet i Storbritannien och i Bulgarien. Bolaget som sägs komplettera FGGs befintliga verksamhet innehar även intressanta tillgångar inom Mobile Performance marketing och Video Performance marketing som skapar förbättrade verktyg för både PhaseOne och Viistek Media. Bolaget öppnar även upp möjligheter för FGG att utforska andra vertikaler däribland finansvertikalen inom primärt FX och Kryptovalutor.

Den nya verksamheten har uppvisat stark tillväxt över de senaste åren med kontinuerligt förbättrade marginaler. Uppskattat justerat EBITDA resultat de senaste 12 månaderna var på cirka 0,5MUSD och med en omsättning om ca. 4,6MUSD.

Totala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 3MUSD och är fördelat på 2MUSD up-front och 1MUSD i potentiell maximal earn-out. Förvärvet kommer att göras med egna aktier, vilket gör att den stora kassan FGG förfogar över kan användas till att skapa nya intäkter.

Analys av kommunikationen i Q4 rapporten

Omsättningen under fjärde kvartalet 2017 ökade med 418% jämfört med samma kvartal 2016. EBITDA vände till positivt om SEK 2,5m i perioden och kassaflödet i perioden va också positivt. Som tidigare har nämnts så var det en väldigt begränsad period då den nya gruppen påverkade utfallet i Q4.

Björn Mannerqvist säger i sitt VD-ord – ” FGG avslutade året med att för första gången på väldigt länge uppvisa ett positivt EBITDA-resultat för ett kvartal. Orsaken till bolagets positiva utveckling är naturligtvis de förvärv som genomfördes under tredje och slutet av fjärde kvartalet. Phase One tillträddes i september och från och med den 21 december 2017 ingår även Viistek Media och Unlimited Media i gruppen. Förvärven har under det fjärde kvartalet bidragit med ett positivt resultat om 5,6 MSEK.

Låt oss extrapolera en smula. Låt oss utgå från siffrorna för det fjärde kvartalet 2017. I detta bidrog Phase One fullt ut under Q4. Viistek och Unlimted Media har endast bidragit med omsättning och resultat under tio dagar i december 2017. I den pressrelease som är daterad den 25 januari 2018 så går det att utläsa att den nya verksamheten gjorde ett resultat i december på 2,4Mkr. Vi vet också vad resultatet för Phase One var under oktober och november 2017, totalt sett 3,2 Mkr. Vi gör antagandet att Phase One levererade ungefär motsvarande december. Kvar blir då cirka 0,8 Mkr som bör ha kommit från Viistek och Unlimited Media. Detta på tio (10) dagar i december. Detta skulle innebära att den nya verksamheten i december på normaliserad basis skulle kunna levererat en vinst om 4,0Mkr. Nu är det sista kvartalet på året alltid starkt för spelsektorn, och detta gäller i synnerhet december vilket en investerare bör beakta.

Vidare i VD-ordet så kommenteras strategier och målsättningar framåt, samt inledningen av 2018. Det går att utläsa att FGG nu genomför en del investeringar i verksamheten som ska ligga till grund för att verksamheten på längre sikt ska uppvisa en omsättningstillväxt om 30% per år samt uppvisa en 40% EBITDA marginal. Investeringar tas även under Q1 för att vara väl förberedda inför årets stora händelse, Fotbolls-VM.

Troligtvis bör investerare ha förståelse för att FGGs fulla potential kommer nås senare under 2018. Investeringar i Phase One för att bygga en ännu starkare rev-share stock resulterar ofta i att bonuskostnaderna äter upp lite av marginalerna men bygger värden över nästkommande kvartal. Även ökade marknadsföringsinsatser inom operatörsverksamheten gör säkert att vi kommer få se en fin top-line tillväxt men där marginalerna kan komma att halka efter. Man ska därtill addera att den delen som kommer att knoppas av också kommer tynga Q1 till viss del.

FGG ska ses som ett spel för 2018 där mycket mer spännande säkert kommer att ske och där ledningen tydligt visar att man vill fortsätta bygga och göra FGG ännu större och starkare.

Vad blir då värdet att detta?

Den nya verksamheten i FGG omsatte 90 Mkr under 2016, och redovisade en vinst om 35 Mkr. Under 2017 fanns vissa problem, men större delen av dessa förefaller nu vara åtgärdade och intäkterna närmar sig åter dessa nivåer. Vi har således använt dessa siffror i en försiktigt hållen prognos. Efter full utspädning och utan att ta hänsyn till de stora underskottsavdrag som finns i FGG bör koncernen kunna redovisa en vinst på dryga 0,03 SEK per aktie under 2018.

Baserat på ett p/e-tal på cirka 20, vilket inte är högt jämfört med konkurrenterna hamnar värdet på aktien på det dubbla. Tar vi med i beräkningarna att andra bolag handlas till betydligt högre p/e-tal, Cherry handlas till exempel till ett p/e-tal >100 blir FGG än mer aptitlig. Vi har i denna värdering inte tagit hänsyn till ytterligare förvärv eller de positiva effekter som korsförsäljning kan komma att medföra.

Ytterligare köp, en högre än prognosticerad vinst per aktie samt en värdering i stil med konkurrenternas skulle göra att värdet på FGG inte bara fördubblas utan skjuter i höjden med flera hundra procent. Det ser ut som marknaden inte har sett de nya möjligheterna som finns i FGG och att den inte har förstått att det inte längre är samma bolag som för ett år sedan. Vi gör bedömningen att FGG kommer att bli spännande att följa det kommande året, och tror att det fina resultatet som detta bolag gör kan komma att uppmärksammas av betydligt fler aktörer.

God vinsttillväxt förutspås för svenska spelutvecklare

Svenska spelutvecklare har ökat i tillväxt under de senaste åren och förutspås riktigt bra prognoser i framtiden. Med framgångsrika bolag som Evolution Gaming, Betsson AB och Scout Gaming ser framtiden ljus ut för den svenska spelutvecklingsindustrin. Idag är Sverige världsledande inom alla typer av spelplattformar och den goda utvecklingen resulterar i bra börsvärden på svenska aktiemarknaden. Nedan tittar vi närmare på tre av de största spelbolagen i Sverige.

Evolution Gaming

Bakom det framgångsrika spelbolaget Evolution Gaming Group AB står de svenska grundarna Jens von Bahr och Fredrik Österberg. De grundade företaget 2006 med syfte att utveckla högkvalitativa spel. Tillsammans har dem skapat ett bolag som tagit den globala spelmarknaden med storm. Evolution Gaming utvecklar interaktiva live kasinospel där spelaren spelar mot en riktig dealer eller croupier. Evolution utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar live kasinolösningar till speloperatörer runt om i Europa. Spelen streamas i realtid från studior och spelare tar del av upplevelsen via datorer, smartphones och surfplattor. De är främst framstående inom spel som Live Roulette, Live Blackjack och Live Baccarat. Men nu har dem även lanserat live poker med populära spel som Live Casino Hold'em, Live Three Card Poker, Live Caribbean Stud Poker och Live Ultimate Texas Hold'em. Dessutom står dem bakom lyckohjulet Live Dream Catcher.

2015 tog företaget steget in på börsmarknaden. Med totalt 35 970 377 aktier har dem i dagsläget ett börsvärde på 21 420 359 503 SEK. Sedan Evolution börsnoterades har dem haft en väsentlig tillväxt i intäkter och resultat som främst drivs av organisk tillväxt på befintlig kundbas under de senaste åren. Intäkterna ökade 2016 med 51% till 115,5 miljoner euro och EBITDA-marginalen var 39%.

Under spelmässan ICE 2018 presenterade Evolution Gaming sitt första RNG-produktutbud. Produktserien kallas för First Person Gaming (FPG) och har som mål att omdefiniera de traditionella RNG-bordsspelen genom att kombinera det bästa inom både RNG och Live Kasino. Samtliga spel kommer att finnas tillgängliga på ett flertal språk och på dator, surfplatta och smartphone.

Betsson AB

Betsson är ett svenskt spelbolag som har rötter inom spelindustrin som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Då distribuerade dem spelmaskiner till restauranger runt om i Sverige. Under 2000-talet då internet var på frammarsch fokuserade företaget under ledning av Henrik Bergquist, Anders Holmgren och Fredrik Sidfalk på online gaming, även kallat spel på nätet. Med spellicens i England och på Malta tog dem snabbt marknadsandelar och succén var total. Under de senaste åren har dem skapat ett enormt starkt varumärke som är förknippat med transparens och kvalitet. Dem har en så kallad multi brand-strategi som innebär att bolaget värvat ett flertal varumärken över hela världen.

År 2011 köpte dem Betsafe-koncernen och gjorde dessutom en stor affär med ett statligt ägt bolag i Kina. Stora välkända spelföretag som CasinoEuro, Nordicbet, Casino DK och Sverigeautomaten ägs idag av Betsson AB. Prisbelönta Betsson Casino kan tack vare starka varumärken erbjuda sina kunder allt inom gaming, oavsett om det är casinospel, poker och sportsbook. Den 1:a januari 2015 uppgraderades Betsson till Nasdaq Stockholm, Large Cap List, eftersom dess marknadsvärde hade varit över 1 miljard euro under de två senaste åren. Idag har bolaget totalt 128 233 240 aktier och ett börsvärde på 8 855 787 554 SEK. Betsson som under de senaste åren visat på ett starkt kassaflöde och tillväxt ur ett historiskt perspektiv kommer med största sannolikhet att visa fortsatt stabil vinsttillväxt samt fortsätta göra goda förvärv.

Scout Gaming Group

Scout Gaming Group är ett relativt nytt företag som grundades 2014. Deras affärsidé var att skapa en bettingplattform för fantasy sports med stöd för de flesta sporter och ligor. Med innovativa och snygga lösningar ligger Scout idag i framkant inom det extremt populära fantasy sports. Det svenska bolaget har idag ett 50-tal medarbetare och kontor i bland annat Norge, Sverige, Ukraina och Malta. Fantasy Sports har vuxit enormt under de senaste åren och idag betraktas spelformen som en av de absolut största och populära av spelare över hela världen. Betsson som vill fortsätta att fokusera och utveckla deras fantasy sportsutbud för sina medlemmar har nyligen gjort en affär med Scout Gaming som tillåter dem att integrera plattformen i alla deras varumärken. Plattformen är avsedd att bredda målgruppen för bolaget och även bygga upp en lojalitet bland deras användare. Lanseringen förväntas inom kort. 2017 börsnoterades det svenska spelbolaget och har idag totalt 12 383 455 aktier och ett börsvärde på totalt 458 187 835 SEK. Scout må vara en nykomling på den svenska aktiemarknaden men dem förutspås framgång och tillväxt tack vare deras nischade plattformslösningar för den ständigt växande fantasy sports-industrin.

Skattereform kan gynna de amerikanska bankerna

Skattereform kan gynna de amerikanska bankerna

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF), den största av de börshandlade fonder som investerar i finanssektorn, har sjunkit under de senaste dagarna, men det tillsammans med konkurrerande finansiella tjänster är denna ETF mottagare av president Trumps skattereformsinsatser om dessa planer ska komma till rätta, hans skattereform kan gynna de amerikanska bankerna.

Konkurrenter till XLF inkluderar Fidelity MSCI Financials Index ETF (NYSEArca: FNCL), iShares U.S. Financials ETF (NYSEArca: IYF) och Vanguard Financials ETF (NYSEArca: VFH).

Under de senaste åren har regeringen vidtagit åtgärder som gör det svårare att äga sitt eget boende, en politik som gynnsam för stora banker, som de som finns i ovannämnda ETF.

Under president Obama betonades flerfamiljshus eller bostadsutrymmen om bostadsägande och vissa marknadsobservatörer tror att president Trumps skattereformarbete går ännu längre.

Drivs av en tidigare bostadsbyggare

President Trump har nu erbjudit en serie skattepolitiska åtgärder som skulle ge ytterligare förmån för flerfamiljshus. De nya reglerna skulle behålla de rättsliga fördelar som befintliga egnahemsägarna åtnjuter, men de skulle dramatiskt ändra reglerna för nya husägare eller de som köper en annan primär bostad.

Vissa strateger hävdar också att finanssektorn kan vara ett bra område att titta på den här gången, med tanke på tillväxtpotentialen i en stigande räntemiljö, tillsammans med potentiella skatte- och regleringsförändringar under Trump-administrationen.

Avregleringen kan också hjälpa den finansiella sektorn att förbättra sina marginaler. President Trumps administration har visat sig vara ivriga att minska byråkratin och ta bort några av de efterkrigskrisregler som har kvävt industrin.

Det går bara att spekulera i bostads- och bolånsindustrins framtid eftersom de nya skattereglerna inte är i kraft och Fannie och Freddie fortfarande fungerar. Anta emellertid att det nya skatteförslagen accepteras, i detta scenario skulle de största bankerna återfå kontrollen över bolånesektorn. De skulle placera nystartade lån i sina portföljer. Dessa inteckningar skulle ha mycket sämre villkor och mycket högre räntor. Det verkar som det kan finnas behov av en lånemäklare så som Sambla i USA.

Financial Select Sector SPDR (NYSEArca: XLF)

Archelon har ägande som kan ha ett högt framtida ekonomiskt värde

Archelon

Archelon har ägande som kan ha ett högt framtida ekonomiskt värde

"Archelons ägande i Goldore har med stor sannolikhet ett högt framtida ekonomiskt värde vilket skall kunna realiseras inom en relativt nära tidshorisont.

Archelon äger 35 procent av Goldore och delar av detta innehav kan under 2018 eventuellt bli föremål för utdelning till Archelons aktieägare."

Guldtacka

Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013. Bolaget har cirka 3 600 aktieägare och B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF med kortnamnet ALON MTF B. Archelons B-aktie var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget.

Översikt

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Affärsidé och syfte

Verksamhetens övergripande syfte och affärsidé är att identifiera, förvärva, förädla och skapa värden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Tillgångarna består i huvudsak av aktier i råvarurelaterade bolag. Den egna verksamheten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Archelon startar och utvecklar bolag och projekt inom råvarusektorn samt investerar i andra företag där utvecklingspotentialen bedöms vara särskilt god. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former.

I samband med introduktion av nybildade bolag på en marknadsplats för aktiehandel strävar Archelon efter att tilldela aktieägarna ett direktägande i portföljinnehaven genom utdelning av delar av det egna aktieinnehavet.

Som en del i den dagliga verksamheten tillhandahåller Archelon resurser i form av tekniska och administrativa tjänster till Goldore Sweden AB.

Innehav

Investeringsportföljen består av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), Goldore Sweden AB (publ), Renewable Ventures Nordic AB (publ), och Arctic Roe of Scandinavia AB.

Goldore Sweden AB (publ)

Goldore AB (publ) är ett nystartat prospekteringsbolag där Archelon är en av tre delägare med en ägarandel om 35 procent.

Avsikten är att vid lämplig tidpunkt lista bolaget på en marknadsplats för aktiehandel.

Bolaget har under det senaste året arbetat intensivt med att bygga upp en lovande portfölj av undersökningstillstånd. Det första steget i utvecklingen av bolaget är nu stort sett avslutat.

Goldore har för närvarande åtta beviljade undersökningstillstånd.

Fokus ligger på guld. Fem av undersökningstillstånden är primärt för guld, två för nickel-kobolt, och ett för diamant.

Vy

Björkdalsgruvan är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. I samma region har Goldore undersökningstillstånd för guld.

Nickel Mountain Resources AB (publ)

NMR är ett bolag verksamt inom prospektering av metaller, olja och gas. NMR har idag tre bearbetningskoncessioner för utvinning av nyckelfyndigheter i Rönnbäcken, ett undersökningstillstånd för prospektering efter nickelfyndigheter i Orrbäcken samt ett undersökningstillstånd för prospektering efter guld i Kattisavan.

NMR förvärvade under 2017 det cypriotiska dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Mezhlisa kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG") prospekteringslicens 71-1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa har ingått avtal avseende att succesivt förvärva upp till 74 procent av BNG, Mezhlisa är per idag registrerade som ägare av 65,0115 procent av BNG.

Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekteringsprojekt som BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomsk Oblast, Ryssland. NMR bedriver för närvarande ett prospekteringsprogram av olja - och gastillgångar på licens 71-1 inom vilken NMR visat på en större potential än ursprungligen väntat. NMR har under vintern 2017/2018 inlett det slutliga testprogrammet i brunn 4 på licensområde 71-1. Målsättningen är att testa ett fåtal intervall och att därigenom potentiellt kunna etablera förekomst av olja på dessa nivåer.

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Renewable Ventures Nordic AB (publ), RVN, ombildades ur GeotermicaAB, där Archelon sedan länge varit delägare. Verksamheten har de senaste åren transformerats och bolaget fokuserar nu på investeringar i minoritetsandelar i tillväxtbolag inom förnyelsebar energi, energieffektivisering och råvaruåtervinning.

Främst i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential. Bolaget planerar att ansöka om listning under 2018. Archelons innehav i RVN är 11,7 procent.

Solpanel

Arctic Roe of Scandinavia AB

Arctic Roe of Scandinavia AB, där Archelon äger 5,0 procent, är ett företag inom segmentet vattenbruk som etablerat en anläggning för produktion av "rysk kaviar" från stör i egna odlingar belägna i småländska Strömsnäsbruk. Redan under 2018 hoppas bolaget kunna inleda första försäljning av kaviar. All verksamhet sker inomhus i ett slutet system som successivt kan skalas upp inom befintliga lokaler. Verksamheten är tillståndspliktig och tillstånd har medgivits från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Fisk

pil Ladda ned memorandumet
pil Teckna Dig för aktier
pil Läs Teasern
pil Läs mer på Archelons hemsida

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 5,2 Mkr
Antal aktier i emissionen: Högst 34 478 310 (varav högst 922 991 A-aktier och högst 33 555 319 B-aktier).
Pre-money värdering: 11,5 Mkr
Pris per aktie: 0,15 kronor
Teckningstid: 15 februari 2018 till den 1 mars 2018.
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Aktien handlas på NGM Nordic MTF
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Teckna dig

Abyssinia Resources Development AS

Det norska bolaget Abyssinia Resources Development AS ("ARD") innehar koncessioner avseende guldprospektering i Akobo-regionen i västra Etiopien. Inom koncessionsområdet har ARD utfört olika former av prospekteringsarbeten och påvisat ett stort antal guldförande zoner. ARD har under den tid man varit verksamma i Etiopien investerat mer än 20 miljoner NOK i prospektering och tidig projektutveckling. ARD förbereder nu att inleda nästa fas som initialt omfattar småskalig guldutvinning.

ARD är i färd med att bilda alternativt förvärva ett svenskt dotterbolag dit de Etiopiska tillgångarna skall överföras.

Sten

Inom ARD´s koncessionsområde har påträffats mineraliseringar med höga guldhalter.

Strategi för utdelning och notering

Archelon utvärderar fortlöpande nya projekt där mineralprospektering är en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande.

Sten

Framtidsutsikter

Anledningen till styrelsens beslut om Nyemission är delvis kopplat till den negativa kursutvecklingen i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR"). Aktieinnehavet i detta bolag utgör Archelons för närvarande största tillgång. Styrelsen finner det olämpligt att i nuläget avyttra hela eller delar av detta innehav då det finns en förväntan att NMRs marknadsvärde har förutsättningar att stiga rejält. Att avstå från att sälja påverkar dock Archelons likviditet.

Det kapital nyemission tillför skall i huvudsak investeras i nya råvarurelaterade projekt, vilka antingen drivs helt i egen regi eller i partnerskap med andra.

Skog

På många platser i Sverige påträffas gamla gruvhål och skärpningar som ofta blivit kulturminnesförklarade

Goldore delas ut

Andra framtidsinriktade aktiviteter som ligger till grund för emissionsbeslutet är satsningen på det nystartade intressebolaget Goldore Sweden AB. Goldore befinner sig i en uppstartsfas där bolaget under 2017 beviljats ett antal undersökningstillstånd avseende guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Archelon bedömer att Goldore på relativt kort sikt kan visa på förekomster som kommer att attrahera marknadens intresse.

Archelons ägande i Goldore har med stor sannolikhet ett högt framtida ekonomiskt värde vilket skall kunna realiseras inom en relativt nära tidshorisont. Archelon äger 35 procent av Goldore och delar av detta innehav kan under 2018 eventuellt bli föremål för utdelning till Archelons aktieägare.

Glob

Rika guldmineraliseringar

Ett ytterligare projekt som kräver insatser från Archelon sida är Abyssinia Resources Development AS ("ARD"). Detta norska bolag är i färd med att bilda alternativt förvärva ett svenskt dotterbolag dit man skall överföra tillgångar i Etiopien. Dessa tillgångar består av undersökningskoncessioner i en guldprovins där förekomst av mycket rika guldmineraliseringar påvisats av lokala guldgrävare.

Under förutsättning att ARD genomför ovan beskrivna åtgärder ska Archelon enligt avtal för sina insatser erhålla tio procent av det svenska dotterbolaget. Merparten av dessa aktier kommer i sådan händelse att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad listning av ARDs svenska dotterbolag på en svensk marknadsplats för aktiehandel.

Investeringar i möjliga tillväxtbolag

Bland Archelons passiva innehav bör framhållas ett 11,7-procentigt innehav i Renowable Ventures Nordic AB, ett företag som investerar i smarta energilösningar och därutöver ett ca 5-procentigt innehav i Arctic Roe of Scandinavia AB i Strömsnäsbruk som påbörjat odling av stör för produktion av "rysk kaviar".

Utöver dessa redan pågående händelser sker ett kontinuerligt arbete med att utvärdera nya projekt med avsikten att skapa mervärden för Archelons aktieägare.

Utdelningar och ägarspridningar

Ni som följt vår historia vet att vi som arbetar i Archelon medverkat i bildandet av ett så stort antal bolag att man snart nog kan säga att de representerar ett tvärsnitt av den flora av huvudsakligen mindre företag som dykt upp på den svenska aktiemarknaden. Genom utdelningar och ägarspridningar har våra aktieägare genom åren erhållit eller erbjudits att teckna aktier i nybildade bolag. Vid ett antal tillfällen har vi upplevt påtagliga misslyckanden samtidigt som vi mer ofta introducerat verkligt lyckade projekt och företag. Det totala utfallet har varit klart positivt, till del beroende på med vilken timing den enskilda aktieägaren hanterat sitt innehav.

Jag rekommenderar er att utnyttja era teckningsrätter i emissionen.

Tore Hallberg

Tore Hallberg
VD, Archelon AB

Disclaimer
Utskicket görs i samarbete med Archelon AB (publ). Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.
Facebook Besök oss på FacebookMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax00
HangSeng00
OMX Stockholm 3000
S&P 50000
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!