Axier.se

För bättre aktieaffärer

Axplocket, Gratis Nyhetsbrev om Teknisk Analys

På den här sidan kan du läsa våra gamla veckobrev som vi skickar utan kostnad.
Texten nedan följer inte layouten i det mailbaserade utskicket.
Vill du prenumerera på eller avanmäla dig från listan så gör du det på sidan för våra utskick.

I varje nummer av Axplocket tar vi upp veckan som gått och gör en inblick i framtiden.

Vill du läsa alla eller bara en del av våra analyser när det passar dig och en kostnad som är avpassad för din plånbok så kan du anmäla dig till ett abonnemang eller ett pay-per-view konto.

Pay-per-view kostar inget om du bara läser analyser som är prissatta till 0 kr.

Välj något av våra tio senaste veckoutskick:

Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter

Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter ETFer börshandlade fonderEuropas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter

Förbättrade ekonomiska villkor och stärka företagsresultat i Europa är signaler som investerare bör ha i åtanke när de letar efter områden för potentiell tillväxt efter att under flera år sett de amerikanska börserna rusat. Blackrock uppgraderar nu Eurozonen och säger att Europas börser erbjuder attraktiva värderingar och tillväxtmöjligheter. Uppgraderingen sker på en taktisk bas på grund av en kombination av tillväxt och starkare resultatutveckling, attraktivare värderingar och investerarnas positioneringar.

Euroområdet makroekonomiska miljö har stadigt förbättrats, med en betydande uppgång i tillverknings- och tjänste PMIs under slutet av 2016. Euroområdet tillväxten kan fortsätta att plocka upp fart efter att den Europeiska centralbanken avslöjade ökad efterfrågan på lån och lättnader av villkor på nya lån för att stimulera ekonomin.

Dessutom har marknadsbedömare reviderat upp sina prognoser för euroområdets marknader efter en försvagning av euron, starkare global efterfrågan och en allt brantare avkastningskurva bidra till att stödja intäktstillväxten, vilket kan signalera en vändning i den utdragna resultatrecessionen. Potentiella investerare bör hålla ett öga på ytterligare politiska risker, såsom antiamerikanska handelspolitik, Brexit förhandlingar och val i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien.

Europa erbjuder många möjligheter

Investerare som är intresserade av att får en exponering mot de europeiska börserna har många alternativ. Bland de börshandlade fonderna finns till exempel de bredare börshandlade fonderna iShares MSCI EMU ETF (NYSEArca: EZU) och SPDR EURO STOXX 50 (NYSEArca: FEZ). Dessa medför emellertid en risk eftersom de inte hedgar sin valutarisk vilket gör att dessa ETFer kan komma att påverkas negativt av en försvagad eurp.

Euroområdet är också attraktivt prissatt i förhållande till de amerikanska marknaderna, särskilt efter ett flerårigt bull run har drivit amerikanska aktier till rekordnivåer, med många sektorer som antingen handlas till rimliga priser eller långt över sina historiska värden. Till exempel handlas EZU till ett p/e-tal på 14,6 och ett book-to-value på 1,5 medan FEZ handlas till ett p/e-tal på 14,2 och ett book-to-value på 1,5. Samtidigt handlas S & P 500 Index svävar runt etill ett p/e-tal på18,7 P / E och ett book-to-value på 2,7.

Blackrock anser att det går att räkna med att Eurozonen kommer att klara sig bra i en global tillväxtmiljö.

Investerare som tror euron kommer att fortsätta att försvagas och är positiva tilll euroområdets utsikter kan vända sig till valutasäkrade ETF alternativ, såsom Deutsche Bank db X-trackers MSCI EMU Hedged Equity ETF (NYSEArca: DBEZ), iShares Currency Hedged MSCI EMU ETF (NYSEArca: HEZU) och WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (NYSEArca: HEDJ). Dessa valutasäkrat Europa ETFer kan överträffa icke-säkrade Europa börshandlade fonder om euron fortsätter att försvagas mot US-dollarn.

 

Här hittar du Axiers app för iphone/iPad

Här finns Axiers app för Android.

 
Fingerprint - the story

av Karolina Palutko Macéus, Per Agerman  (häftad, 2017)

köp
Fingerprint Cards är bolaget som slår de flesta rekord i svensk börshistoria. Efter en osannolik kursuppgång har tusentals aktieägare blivit mångmiljonärer, liksom flera av bolagets anställda. Runt om i världen sitter Fingerprints fingeravtryckssensorer inbyggda i miljontals smarta mobiler.

Men bolaget har också lockat fram ett riskfyllt pengabegär i bolagets absoluta toppskikt. Jakten på snabba klipp är ständigt närvarande. Sex insideråtal är ett av de betydligt tråkigare rekorden i sammanhanget.

Bakom de senaste årens rubriker finns en historia om en uppfinnare som var långt före sin tid med en idé som överlevde mot alla odds. 35 år senare är Fingerprint Cards en framgångssaga och aktien den mest handlade på Stockholmsbörsen.

På chattar, sociala medier och i tidningsspalter är debatten intensiv och infekterad. Inget bolag har någonsin varit i närheten av att väcka så mycket känslor. De mest inbitna aktieägarna kan jämföras med hängivna fotbollsfans. På andra planhalvan står en grupp blankare, analytiker och journalister som menar att bolaget egentligen inte borde kunna flyga.

2017 höjs insatserna för samtliga parter. Kan framgången fortsätta eller är de goda åren redan förbi? Och ska de insidermisstänkta, däribland bolagets huvudägare och tidigare vd Johan Carlström, fällas i domstol?

För första gången berättas nu historien om Fingerprint Cards i bokform. Författare är Per Agerman och Karolina Palutko Macéus, två av landets mest erfarna ekonomijournalister. Per var medförfattare till boken Insiders (Atlas 2010) och Karolina har tidigare skrivit boken 'Det är jag som äger Carnegie'. Maktspelet om Sveriges mest anrika investmentbank (Ekerlids 2014).


Följ världens börser på Axiers hemsida

Nu har vi adderat ännu flera funktioner och grafer, allt från Australien, Österrike och Hong Kong som nu finns att följa på Axiers hemsida. Självklart finns index som de amerikanska referensindexen

Dow Jones

S&P 500

Nasdaq-100

OMXS30

med bland alla de index Du kan följa på Axier.se. Sedan tidigare har vi lagt upp grafer för råvaror, valutor och börshandlade fonder. Genom att vi lagt upp index också kan vi nu erbjuda betydligt mer för Dig som besökare. Det är bara att klicka på det index, den råvara eller det valutapar Du är intresserad av för ytterligare information.

Nu laddar AstraZeneca

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 24/2-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Astra Zeneca 525,50

AZN sköt fort igen under torsdagen genom att stiga drygt 10 kronor som mest under dagen med 527 kronor som högsta notering. detta ger nytt bränsle till den positiva signal vi redan fått in efter den 2 februari och vändningen vid 464,80 kronor. Vi har tidigare jobbat med 530 kronor som gräns och ny köpsignal. Uppgången under torsdagen ökar nu sannolikheten för att detta genombrott sker relativt snart och då kan vi sikta upp mot 560-564 kronor och troligen högre. Men vi synar utvecklingen efter genombrottet va 530-nivån och ser vad marknaden ger oss för information.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic     33,7 och 34,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,3 och 58,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic    84,9 och 81,5 stigande

Rörelsefaktor tid = 22 dagar och pris = 22,00 kr

Rekordnotering: 643,00 kronor från den 23 april 2015 

Motstånd: 548 och 575 Stöd 524 och 502 

Rapport 2 februari -17

 

Dome Energy AB genomför nyemission och återupptar brunnar till produktion

Inbjudan till teckning av aktier i Dome Energy AB (publ)


Dome Energy AB genomför en garanterad företrädesemission om 52,1 MSEK med en övertilldelningsemission om 17,9 MSEK

Dome Energy AB genomför en garanterad företrädesemission om 52,1 MSEK samt en övertilldelningsemission om 17,9 MSEK riktad till externa investerare. Bolaget kommer att använda emissionslikviden från företrädesemissionen för att återuppta produktion i produktionsstoppade brunnar, förädla nya samt genomföra utbyggnader av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde.

Övertilldelningsemission
För det fall företrädesemissionen fulltecknas kan bolaget rikta en övertilldelningsemission till allmänheten och internationella investerare. Övertilldelningsemissionen på 17,9 MSEK kommer vid full teckning säkerställa rörelsekapital för fortsatt återtagande av brunnar, utveckla prioriterade tillgångar samt skapa mer utrymme för bolaget att investera i ytterligare ökad produktion som är gynnsamt under dagens prisförhållanden.

Kort om Dome Energy AB

Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listat på Nasdaq First North. Dome Energy är verksamt upstream inom olje- och naturgasindustrin i USA. Bolaget inriktar sig på att producera, utveckla och förvalta befintliga olje- och gastillgångar på land i USA. Utifrån det operativa huvudkontoret i Houston, Texas förvaltar Dome Energy sin portfölj av producerande tillgångar.

Bolaget avser att fördubbla produktionen under året från 1 000 fat per dag till 2 000 fat per dag vid årets slut.


Marknadstrender
Internationella energirådet (IEA) har höjt sin prognos för tillväxt på den globala efterfrågan av olja i deras senaste rapport. IEA beräknar även att efterfrågan på olja förväntas öka med 1,41 miljoner fat per dag. Samtidigt bedöms att utbudet förväntas att minska med 1,5 miljoner fat per dag. OPEC visar med detta den första minskningen i produktion sedan början av 2015.
   
Erbjudandet i sammandrag
Inbjudan
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds att vid sidan av befintliga aktieägare teckna aktier i företrädesemissionen med övertilldelningsemissionen

Företrädesrätt
Sex (6) innehavda aktier berättigar till teckning av sju (7) nyemitterade aktier för 0,50 SEK per aktie

Teckningskurs
0,50 SEK per aktie

Värde (Pre-Money)
44,6 MSEK

Företrädesemissionens storlek
104 174 746 aktier

Övertilldelningsemissionens storlek
35 825 254 aktier

Teckningsperiod
15 februari - 2 mars 2017

Handel med teckningsrätter
15 februari - 28 februari 2017

Marknadsplats
Nasdaq First North

Tre skäl till att investera i Dome Energy AB
  • Oljeprisutvecklingen till nuvarande cirka 55 USD per fat, har möjliggjort för Dome Energy att återuppta produktion då bolagets källor genererar positivt kassaflöde vid ett oljepris på cirka 30 USD per fat
  • Teckningskurs 0,50 SEK per aktie. Bolagets senaste reservrapport ger ett beräknat nuvärde som indikerar på ett övervärde på 0,89 SEK per aktie för bolagets tillgångar. Synligt eget kapital per aktie uppgår till 0,16 SEK
  • Bolaget har genomfört ett kostnadsbesparingsprogram som tillsammans med emissionslikviden och ökad produktion lägger grunden för god lönsamhet under 2017


Nedladdningsbara dokument

Prospekt

Anmälningssedel (pdf för print och signering)
Teckna aktier via Bank-ID

Teckna aktier via Bank-ID, klicka här.

Mer information om Dome Energy AB finns på bolagets hemsida http://www.domeenergy.com


 

 

Nokia har mer att ge

Denna analys kommer från Axiers analysarkiv och skrevs den 24/2-2017. Analyserna i arkivet är tillgängliga för Axiers betalande prenumeranter.

Nokia 45,75

Nokia stannade tillfälligt upp vid motståndet 45,00 kronor. Under onsdagen fick vi ett bekräftat genombrott och aktien fortsatte sedan vidare uppåt under torsdagen med 45,94 kronor som högsta notering. 46,10 kronor är toppnoteringen från den 19 december -16 och är ett naturligt hinder i uppgången. Även om aktien tvekar där är signalerna så starka att vi förväntar oss en fortsättning uppåt över tiden. Vi har det första viktiga delmålet liggande vid 50,00 kronor. Vi avvaktar till dess vi fått ett test av denna nivå och ser sedan på vilken nivå vi ska sätta ribban. 

 

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax1911823
HangSeng-40.723925
OMX Stockholm 30-4.91565
S&P 500-1.32366
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!