Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 har nu gjort 19 dagar

OMX S30 index

(C 1 493,76 H 1 501,28 L 1 487,67)

OMXS30 fortsatte till 1 501 under måndagen innan en vändning nedåt tog överhand. 1 488 blev lägsta notering under dagen efter ett tapp på 13 punkter, som mest. Under innevarande vecka ökar sannolikheten för en reaktion och dragning nedåt. Innan denna rekyl tar vid ska vi se hur långt index kan orka. 1 529 är en nivå vi jobbat med som motstånd och som kan nås under veckan. Vi har sedan 1 513-1 516, som ett motstånd innan 1 529. Denna nivå kring 1 515 kan bli nog så svår att bryta men så länge det finns utrymme i tid siktar vi uppåt och ser sedan vid vilket motstånd det hela tar stopp. Vi har tidigare även tagit med 1 550-1 555, som möjligt. Detta alternativ finns där men för att det ska bli aktuellt med ett test måste de andra nivåerna bryts först. Om något av dem håller under tiden till och med 28 januari är det klart för en rekyl. Uppgången under januari är nu 123 punkter (+8,9%) och det på bara 19 dagar.    

Statistiken för Kina bidrog till att hålla tillbaka index på ett flertal börser. Konjunkturen fortsätter att mattas i Kina med en tillväxt på låga 6,6 procent. Detta kombinerat med att volymerna från USA uteblev pga att marknaderna där var stängda under firande av Martin Luther King. Vi såg detta via den relativt låga omsättningen i Stockholm under måndagen.

I Japan ökar pessimismen om den framtida utvecklingen inom industrin, enligt siffror som publicerades under måndagen.

Den globala konjunkturen fortsätter att tappa fart även om nedgången än så länge är relativt liten men trenden är nedåtriktad.

Den uppgång många börser inkluderat Stockholm gör under januari månad är i första hand en effekt av den kraftiga nedgången under de sista 4 månaderna på 2018.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,2 och 40,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,8 och 36,3 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,5 och 89,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 37 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432OMXS30 har nu gjort 19 dagar
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading