Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Boliden - tillfällig uppgång

 

Boliden 232,70
Boliden gör nu ett försök att stiga efter att den 11 september varit ned till 221,85 kronor. Vi ser nu en motreaktion uppåt sedan dess, där det finns utrymme för en uppgång till 236-237 kronor i första hand men även 244 kronor finns med som en möjlighet. De positiva alternativen är aktuella så länge som stödet vid 221 kronor är intakt. Jag räknar med att stödet bryts med tiden men inte den närmaste tiden. 
Tidsmässigt kan det bli aktuellt att stämma av utvecklingen kommande fredag den 21 september, där det är läge för en möjlig topp i den påbörjade uppgången. Rapport 24 oktober -18

 

Boliden 232,70

Boliden gör nu ett försök att stiga efter att den 11 september varit ned till 221,85 kronor. Vi ser nu en motreaktion uppåt sedan dess, där det finns utrymme för en uppgång till 236-237 kronor i första hand men även 244 kronor finns med som en möjlighet. De positiva alternativen är aktuella så länge som stödet vid 221 kronor är intakt. Jag räknar med att stödet bryts med tiden men inte den närmaste tiden. 

Tidsmässigt kan det bli aktuellt att stämma av utvecklingen kommande fredag den 21 september, där det är läge för en möjlig topp i den påbörjade uppgången. Rapport 24 oktober -18Boliden - tillfällig uppgång
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading