Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Nordea klartecken för fortsatt nedgång

Nordea 96,95
Nordea är som de övriga bankaktierna på börsen inne i fallande trender efter att ha satt topparna under försommaren. För Nordea innebar det 115,70 kronor den 22 maj i år. Den lägre toppen kom sedan in den 17 juli vid 114,40 kronor. Den negativa trend som skapades där uppe är inte klar på nedsidan. Det fattas en hel del innan vi kan börja söka något mer positivt än bara tillfälliga signaler med positiv ingrediens. 
Närmast söker vi en tillfällig lågpunkt under nästa vecka inför en möjlig mindre motreaktion. Närmast är det stöden vid 94,00 kronor och 90,00 kronor vi jobbar med. Mer långsiktigt är det betydligt lägre nivåer vi söker. 
Bankerna i Europa är under press, där vi räknar med att de svenska bankerna dras med och kommer att fortsätta att påverkas negativt av bland annat de allt fler regleringar ECB lägger i deras väg.  
Stochasticindikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 59,5 och 72,5    fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 13,4 och 29,8 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 7,7 och 9,1 fallande
Rörelsefaktor tid = 10 dagar och pris = 10,00 kr
Rekordnotering: 115,70 kronor från den 22 maj 2015 
Motstånd: 99,00 och 104,00 Stöd 94,00 och 90,00

Nordea 96,95

Nordea är som de övriga bankaktierna på börsen inne i fallande trender efter att ha satt topparna under försommaren. För Nordea innebar det 115,70 kronor den 22 maj i år. Den lägre toppen kom sedan in den 17 juli vid 114,40 kronor. Den negativa trend som skapades där uppe är inte klar på nedsidan. Det fattas en hel del innan vi kan börja söka något mer positivt än bara tillfälliga signaler med positiv ingrediens. 

Närmast söker vi en tillfällig lågpunkt under nästa vecka inför en möjlig mindre motreaktion. Närmast är det stöden vid 94,00 kronor och 90,00 kronor vi jobbar med. Mer långsiktigt är det betydligt lägre nivåer vi söker. 

Bankerna i Europa är under press, där vi räknar med att de svenska bankerna dras med och kommer att fortsätta att påverkas negativt av bland annat de allt fler regleringar ECB lägger i deras väg.  

 

Stochasticindikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 59,5 och 72,5    fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 13,4 och 29,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 7,7 och 9,1 fallande

Rörelsefaktor tid = 10 dagar och pris = 10,00 kr

Rekordnotering: 115,70 kronor från den 22 maj 2015 

Motstånd: 99,00 och 104,00 Stöd 94,00 och 90,00Nordea klartecken för fortsatt nedgång
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading