Axier.se

För bättre aktieaffärer

203 Web Group AB (publ)


203 Web Group – En mediekoncern på offensiven


 • Ägare av ett antal välkända svenska
  sajter.

 • Starkt kassaflöde, vinst i kvartal
  tre.

 • Stor goodwillpost döljer styrkan i
  verksamheten.

 • Offensiv expansionsstrategi.

 • Vision att bli en ledande
  mediekoncern.

Sammanfattning

De flesta har förmodligen besökt någon av hemsidorna Hittarecept.se, Matklubben.se eller AllaAnnonser.se, men få känner nog till kreatörerna bakom dessa framgångskoncept, 203 Web Group. Idag driver koncernen totalt 17 sajter och är etablerade i sex olika länder.

Kanske visste ni inte heller att bolaget tog sig in på AktieTorget via ett omvänt förvärv av FindAds AB i september 2010. I år har utvecklingen varit stark med en uppgång på över 100 procent i spåren av en framgångsrik förvärvsstrategi som bland annat gjort att bolaget nu fogar över Sveriges största matnätverk. Merparten av koncernens verksamhet är kopplad till mat samt köp- och säljannonser där sökmotorsoptimering, också kallat SEO, är nyckeln för att dra trafik till sajterna.

I tredje kvartalet i år redovisade 203 Web Group ett positivt resultat. Detta beror dels på de lyckosamma förvärven av AllaAnnonser.se och Receptindex i Sverige AB, men också på det egna säljbolaget som kommit igång starkt sedan starten den första september. Tidigare genomfördes försäljningen via ett externt säljbolag, men numera stannar alla intäkter inom koncernen.

Än så länge finns det inga tecken på att 203 Web Group slår av på den offensiva expansionstakten. Nyligen meddelades att 203 Web Group tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva spelbolagen Victores Holding Limited och Victores N.V, ägare av bland annat SvenskaVinnare.se
som tidigare skapats av koncernens webbyråenhet, Produktion 203 AB.

Kassaflödet i koncernen är starkt, men resultatet påverkas av en stor goodwillpost som uppkom i samband med det omvända förvärvet av FindAds. Om investerare får upp ögonen för det starka kassaflödet, som för övrigt inte redovisas explicit i rapporterna, ter sig värderingen på cirka 45 Mkr ganska attraktiv för ett tillväxtbolag på frammarsch.

En ägarspridning där en eller flera storägare ställer ut aktier till försäljning kan bli ett alternativ för att öka handeln i aktien. På grund av den låga omsättningen är det i dagsläget svårt att ta en större position utan att påverka kursen markant och en ägarspridning kan därför bli ett bra tillfälle att gå in i aktien.

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!