Axier.se

För bättre aktieaffärer

5050 Poker


Inbjudan till teckning av aktier
i 5050 Poker Holding AB (publ)

Ladda ner foldern Ladda ner memorandum

Erbjudandet

Emission, 5050 Poker Holding AB

Emissionsbelopp (högst): 4 999 998 kr
Teckningskurs: 6 kr per aktie
Antal emitterade aktier (högst): 833 333 B-aktier
Teckningstid: 25 maj - 15 juni 2011
Värdering före emissionen: 15 MSEK
Aktier tecknas i poster om 600 st (3 600 kr)

Styrelsen i 5050 Poker avser ansöka om listning på Nasdaq OMX First North.
Första dag för handel beräknas ske i slutet av juli 2011.

Ladda ner och skriv ut teckningssedeln
för aktieförvärv i 5050 Poker, klicka här.

Bolaget grundades under mars månad 2007. Den ursprungliga visionen hos 5050 Poker var vid grundandet att skapa ett spelbolag där spelarna gavs incitament till att vara kvar hos Bolaget genom att 50 procent av Bolagets ägarandelar skulle delas ut genom aktier. Aktier skulle delas ut baserat på hur mycket spelarna spelade hos Bolaget. 5050 Poker har i nuläget ca 600 aktieägare och har etablerat långsiktiga relationer med såväl samarbetspartners som kunder. Bolaget har visat en kraftig omsättningstillväxt de senaste åren. 5050 Poker gick från en omsättning på ca 10 MSEK år 2009 till drygt 22 MSEK 2010.

Efter den starka tillväxt som Bolaget uppnått de senaste åren samt ökningen av antalet aktieägare anser Bolagets styrelse att det nu är tillfälle att söka sprida ägandet i Bolaget ytterligare och samtidigt ansöka om listning av Bolagets aktie. Därmed ges befintliga aktieägare dels möjligheten att investera ytterligare kapital i 5050 Poker och dels ges möjlighet till handel i aktien.

5050 Poker Holding AB genomför nu en nyemission om fem MSEK för att öka Bolagets rörelsekapital samt för att skapa ett utrymme för framtida förvärv. Bolaget skall även använda en del av emissionslikviden till att öka marknadsföringen på Bolagets nya marknader, t.ex. Brasilien, Balkan, Holland, Italien och Tyskland.

Styrelsen i 5050 Poker avser ansöka om listning på Nasdaq OMX First North. Första dag för handel beräknas ske i slutet av juli 2011. Bolaget söker genom listningen uppnå en likvid handel i Bolagets aktie och därigenom en värdering av Bolaget vilka samtliga aktieägare, nuvarande och nya, kommer att dra fördel av. Styrelsen bedömer att First Norths pan-nordiska närvaro och samhörighet med Nasdaq OMX kan stärka Bolagets synlighet bland kunder och investerare.

Spelmarknaden

Den globala spelmarknaden för onlinespel ökade med 24 procent under perioden 2004-2008 och omsatte ca 358 miljarder USD under 2008 (The Economist). Det globala spelöverskottet från onlinespel, vilket motsvarar operatörernas vinster efter avdrag för spelarvinster estimeras ha uppgått till 28,3 miljarder USD år 2010, och beräknas uppgå till 33,2 miljarder USD år 2012 enligt H2 Gambling Capital. Den genomsnittliga tillväxten för speloperatörernas spelöverskott från onlinespel under perioden 2000 – 2010 uppgick till ca 27 procent per år.

Enligt Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) står den digitala spelmarknaden för den största tillväxten inom spelindustrin och spelande online beräknas stå för ca fem procent av det globala spelandet idag. Datamonitor uppskattar dock spelandet online till 13 procent. Det visar i vilket fall att potentialen för onlinespelsmarknaden är mycket stor då den största delen av dagens spelomsättning sker utanför Internet. Sedan 2003 har den globala marknaden för onlinespel ökat med i genomsnitt 23 % per år (H2 Gambling Capital).

Europa är den största spelmarknaden och även den marknad som växer snabbast i absoluta tal. År 2009 representerade Europa 45 procent av den globala onlinespelsmarknaden och tillväxten för 2010 förväntas uppgå till 20,5 procent. De största marknaderna efter Europa är Asien och Mellanöstern följt av Nordamerika med ca 25 procent respektive ca 24 procent av världsmarknaden.

Casino Citys analys visar att antalet spelbutiker online uppgår till 2 250 st globalt. Trots det stora antalet speloperatörer domineras marknaden för onlinespel av ett fåtal stora aktörer. Det har genomförts en hel del förvärv och samgåenden inom spelbranschen de senaste åren och branschanalytiker förväntar sig fler konsolideringar under kommande år.

Verksamheten

Mission

Att bidra till en känsla av lust, lek och inspiration bortom pokerborden - online såväl som i den fysiska världen - för en självsorterad gemenskap av likasinnade spelare över hela världen.

Vision

Att att skapa betydande mervärden för våra spelare/kunder, anställda och investerare genom att erbjuda dem en plattform för underhållning och samtal. En digital mötesplats som - av en ren tillfällighet - även råkar tillhandahålla poker och speltjänster i toppklass.

Målsättningar

Verksamhetsrelaterade mål

För att bibehålla en stark tillväxt framgent krävs fler, men framförallt lojalare och mer aktiva kunder. Bolaget kommer även söka etableringar på nya marknader med god internetpenetration, men där utbredningen av pokerspelare fortfarande inte är så hög. Geografisk expansion skall kombineras med ett medvetet varumärkesbyggande arbete där differentiering skall ske bl.a genom ett utökat produkt- och tjänsteutbud där strategiskt fokus skiftas från från ”poker” till det mer omfattande ”underhållning och spel”.

Finansiella mål

5050 Poker har lagt fram följande finansiella mål:

 • Uppnå lönsamhet med en uthållig marginal på minst
  tio procent före bokslutsdispositioner och skatt.
 • Uppnå och bibehålla positiva kassaflöden.
 • Uppnå en omsättningstillväxt på 25 procent
  årligen under de närmaste fyra åren.

Bolagets tillväxtstrategi

Bolaget skall inte att vara den pokersajt som den breda massan vänder sig till. Istället vill 5050 Poker bygga en premiumkänsla genom att stärka sina relationer med en aktiv, medveten målgrupp och få dem att känna sig utvalda. Därigenom hoppas 5050 Poker kunna skapa en lojalare kundbas av användare som loggar in oftare och stannar längre. Med lägre turnover bland användarna och mer aktivitet kommer fokus kunna skifta från tillväxt i antal spelare mot tillväxt i spenderade kronor per användare. Dock utan att någon övre gräns för antalet spelare/medlemmar behöver etableras. Genom att konvertera besökare till användare, användare till vänner och vänner till återförsäljare/ambassadörer blir kostnaden att värva nya kunder, samt kostnaden att behålla dem, lägre.

5050 Poker skall förutom att erbjuda spelprodukter i toppklass, samt ett attraktivt utbud tilläggstjänster, komplettera med sociala och nätverksbyggande aktiviteter och tjänster för att därigenom skapa ett unikt varumärke med en tätare och mer personlig relation till Bolagets kunder. Bolaget har som mål att vara startsida för våra spelare och det naturliga valet för en varierad kundbas samt att kunna locka användare ur flera olika spelarkategorier. 5050 Poker erbjuder idag poker och casino men kommer under 2011 komplettera sitt spelutbud med en komplett och mycket konkurrenskraftig sportbok. Bolaget kommer dessutom bredda sitt erbjudande genom exklusiva kringtjänster och en definition på kundservice som inte erbjuds av andra aktörer på marknaden.

Förutom mycket aktiv satsning på peer-to-peer marknadsföring kommer Bolaget komplettera med marknadsföring via tidningar, banners och hemsidor, samt expansion av Bolagets affiliatenätverk. Fokus kommer även läggas på att vidareutveckla de VIP-tjänster som erbjuds till Bolagets spelare samt att bygga vidare på Bolagets framgångsrika pokerteam.

Geografiskt sett skall Bolaget under perioden 2011-2012 verka för att etablera sig på nya marknader i Sydamerika (främst Brasilien), Balkan, Holland, Italien och Tyskland. Som huvudmarknad betraktas i dagsläget Sverige och Skandinavien.

Villkor

För varje aktie av serie A eller serie B som innehades på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. För teckning av en (1) ny aktie av serie B erfordras tre (3) teckningsrätter av serie B.

 • Värderingen före emissionen är 15 MSEK.


Vid teckning utan företräde tecknas aktier i poster om 600 aktier, motsvarande 3 600 kr. Antal aktier före emissionen: 2 500 000 st.


Mer information om emissionen, samt informationsmemorandum finns i PDF.
Klicka här för att visa och ladda ner.

Erbjudandet i korthet

 • Emissionsbelopp (högst): 4 999 998 kr
 • Teckningskurs: 6 kr per aktie
 • Antal emitterade aktier (högst): 833 333 B-aktier
 • Teckningstid: 25 maj – 15 juni 2011
 • Värdering före emissionen är 15 MSEK
 • Aktier tecknas i poster om 600 st (3 600 kr)
Styrelsen i 5050 Poker avser ansöka om listning på Nasdaq OMX First North. Första dag för handel beräknas ske i slutet av juli 2011.
 

Bäste Investerare, Ni inbjuds här att teckna aktier i 5050 Poker Holding AB (publ)!

När 5050 Poker startades 2007 så var tanken att dela ut 50 procent av ägandet till spelarna. Desto mer man spelade desto mer aktier skulle man få. Genom minimala marknadsföringsaktiviteter lyckades 5050 Poker snabbt bygga upp en stabil kunddatabas.

5050 Poker ingår i Microgamings pokernätverk. Tillhörigheten till Microgaming är en av bolagets största konkurrensfördelar. Microgaming är idag världens största mjukvaruleverantör inom spelbranschen och nätverket används av bl.a. Ladbrokes och Unibet. Microgamings system håller väldigt hög kvalitet och fram tills idag finns det ingen dokumenterad driftstörning som har stört spelarnas aktivitet. Microgaming erbjuder även ett stort antal turneringar och tillhandahåller hög likviditet i nätverket, vilket uppskattas mycket av våra spelare. Med Microgaming bakom oss känner vi oss trygga inför framtiden då de har starka resurser bakom sig och tillhandahåller oss uppdaterade casinospel och applikationer löpande. Idag erbjuder 5050 Poker pokerspelaren bl.a. turneringar och cash games, vilket representerar ca 95 procent av vår omsättning. Vi erbjuder även ytterligare ca 50 st casinoprodukter genom pokerklienten. Casinot utvecklas väl med stark tillväxt. 5050 Poker avser att under 2011 lansera en komplett sportbok.

Det har varit en spännande resa sedan jag gick in som VD och delägare i bolaget och jag ser med stor tillförsikt fram mot de expansiva satsningar vi planerar. Mitt fokus kommer vara att driva trafik till sidan och skapa ett framtida internationellt lönsamt spelbolag. Geografiskt sätt planerar vi att under perioden 2011-2012 expandera på nya marknader i Sydamerika (främst Brasilien), Balkan, Holland och Tyskland.

Det skulle vara kul om även Du ville vara med på denna spännande resa. Välkommen som aktieägare i 5050 Poker Holding AB (publ).Du kan läsa mer om 5050 Poker och erbjudandet samt ladda ner emissionsmemorandum och anmälningssedel elektroniskt här nedan eller beställa ett exemplar per telefon genom Thenberg & Kinde, tel. 031-745 50 30.

Besök Thenberg & KindeBesök 5050 Pokers hemsidaMarknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!