Axier.se

För bättre aktieaffärer

Brandworld Sverige AB (publ)


BrandWorld – hög kvalité till lågt pris

  • Fortsätter den kraftfulla expansionen
  • P/e tal om 6 för innevarande år
  • Fokuserar på nyetableringar på orter med mer än 30.000 invånare
  • Spår omsättningsökning om 50 procent

Sammanfattning

Från att ha varit ett 100,000 kronorsbolag 2004 så har grundarna bakom BrandWorld lyckats med att förse sina kunder med vad de önskar, märkeskläder till lågpris. Detta har skett under en kraftfull tillväxt, ibland kanske litet för kraftfullt men tillsammans med en breddad styrelse så finns det all anledning att förutsätta att bolaget kommer att klara av att uppfylla årets budget, en försäljning på över 130 miljoner kronor.

I dag arbetar BrandWorld med egna butiker från Skåne till Sundsvall i vilka företaget tillhandahåller produkter från Nike, Adidas, Reebok, Helly-Hansen, Disney, Billabong, Champion med flera företag.

Uppfyller bolaget sin egen prognos så ser det mycket positivt ut, BrandWorlds ledning gör bedömningen att bolaget kommer att klara av att tjäna nästan en krona per aktie efter schablonskatt, något som gör att p/e talet ligger på låga sex (6). Denna siffra skall ställas i jämförelse med branschkollegorna som ofta värderas till det dubbla eller ännu mer. Axier ser att det fortfarande finns risker i verksamheten, men vi anser att det är ett intressant case där ledningen redan bevisat att den kan branschen men också att den klarar av att leverera vad kunderna efterfrågar, samtidigt som bolaget kan redovisa vinster. Vår rekommendation är att teckna BrandWorld.

Antal aktier

6 500 000*

Notering

Aktietorget

Styrelseordförande

Fredrik Herslow

Största ägare (%)

Svenska Generationsskiften 54,23%*

Webb

http://www.brandworld.se

Market Cap

26,5 Mkr*

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

Axiers rekommendation

Teckna

*Pre-Money värdering innan den förestående nyemissionen.

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

Axier Equities analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!