Axier.se

För bättre aktieaffärer

Ekomarine


Ekomarine – mödan värt för båtägaren

  • Erbjuder världens enda giftfria båtfärg
  • Världsmarknaden för båtfärger uppgår till 4 miljarder USD årligen
  • Lagstiftningen gynnar Neptune Formula
  • Enbart marknaden för fritidsbåtar i Östersjön uppgår till 1 miljon liter per år

Sammanfattning

Utvecklingsföretaget Ekomarine har under de senaste åren lagt ned all energi på att utveckla en helt och hållet giftfri båtfärg. Försäljningen har redan påbörjats, om än i liten skala, men det finns redan ett stort intresse för denna produkt.

I dag kan bolaget erbjuda en kommersiellt gångbar produkt anpassad till Östersjön, och under de närmaste åren skall bolaget färdigställa utvecklingen av en båtfärg anpassad till Västkusten, något som sedan kommer att följas upp med färger för andra klimat.

I dagsläget erbjuds endast färger anpassade för fritidsbåtar, men även om den marknaden är liten, relativt den totala världsmarknaden, så innebär det en potentiell marknad på över 400 Mkr per år i Östersjömarknaden. Sverige har med en av världens största skärgårdar samt många sjöar och kanaler, utmärkta förutsättningar för båtliv. Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna i Sverige. Mer än hälften av landets befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. Sverige är ett av världens båttätaste länder. I en jämförelse av antalet människor per fritidsbåt har Sverige sju personer på varje fritidsbåt och samma siffra gäller i Finland.

Onekligen finns marknaden där, nu gäller det för bolaget att erövra denna. Av denna orsak väljer styrelsen ny att genomföra en nyemission med påföljande listning på Aktietorget. Hittills är mer än 60 procent av det nödvändiga kapitalet säkrat.

Antal aktier  

5 610 000

Notering

Aktietorget

Styrelseordförande

Ulf Holmström

Största ägare (%)

Claes Tarras Ericsson, m familj och bolag 20,20 %*

Webb

http://www.ekomarine.se

Market Cap

50,49 Mkr*

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

*Innan den förestående nyemissionen

 

 

Läs Axiers dagliga tekniska analyser

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

Axier Equities analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!