Axier.se

För bättre aktieaffärer

Implementa Hebe AB (publ)


Cool Heater

Var med och bygg upp ett entreprenöriellt innovationshus inom LifeScience och BioTekCoolheater


Innovativa laboratorieprodukterImplementa Hebe utvecklar laboratorieprodukter till kunder inom främst BioTek och LifeScience. Bolagets första egna produkt är den unika omröraren CoolHeater® som ersätter komplicerad kylutrustning för känsliga prover. En av fjolårets framgångar var tecknandet av ett distributionsavtal med BergmanLabora AB och marknadsintroduktion av CoolHeater® OEM, vilket redan har resulterat i en försäljning av 15 enheter på den svenska marknaden. OEM innebär att Implementa Hebe tillverkar omrörarna med en frontpanel med BergmanLaboras logotyp. Avtalet innebär en försäljning av minimum 30 enheter inom en tolvmånadersperiod. Avtalet löper över 2 år och därefter förlängs avtalet automatiskt ett år i taget.

Implementa Hebe har ett flertal egna patent, bland annat förvärvades under 2010 patent och färdiga produkter inom gränsområdet för magnetismbaserad nanoteknologi och LifeScience av European Institute of science. En av dessa produkter var MFG-1000, en magnetfältsgenerator för medicinsk forskning. Två sådana instrument har levererats till kund. Varje sålt MFG-1000 instrument förväntas ha möjlighet att generera återkommande intäkter från försäljning av magnetiska nanopartiklar.

Framtidsutsikter
Intäkter från försäljning av CoolHeater® väntas fortsatt öka under 2012, och den långsiktiga marknaden uppskattas till 50 miljoner kronor. Det finns även potential för efterförsäljning av Implementa Hebes produkter. Planen på kort sikt är att vidga distributionen av CoolHeater® internationellt med början på den nordiska marknaden. Redan idag har 3 instrument levererats till den nordiska marknaden utanför Sverige. Under hösten 2011 inledde Implementa Hebe ett nytt projekt, där bolaget i ett första skede förvärvat en egen fastighet på Brunnshögsområdet i Lund nära ESS och MAX IV-anläggningarna. Målet med projektet är att skapa ett entreprenöriellt innovationshus för tillväxtbolag inom främst LifeScience och BioTek.
Erbjudandet i sammandrag:

Emissionsbelopp:
8,9 Mkr

Antal emitterade aktier högst:
3 576 288 aktier

Pris per aktie:
2,50 kr

Teckningstid:
21 maj - 4 juni 2012

Likviddag: 11 juni 2012
Handel i aktien: Aktien är onoterad

Tilldelning: Vid överteckning fördelas tilldelning av aktier i förhållande till tidigare ägandepost i bolaget. I den mån detta inte kan ske ska lottning tillämpas. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 28 februari 2012.

Memorandum / teckningsanmälan:

Ladda ned prospekt PDF
Teckna Dig för aktier PDF
Läs mer på Axiers hemsida  
Margareta_Krook
Margareta Krook VD
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!