Axier.se

För bättre aktieaffärer

MedicPen


Uppdragsanalys   2011-03-28

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling

Ø     Full fokus på försäljning av Medimi.

Ø     Stort samhällsproblem - Medimi kan göra stor skillnad.

Ø     Avsiktsförklaring med Emtele och Hammarplast med stor potential.

Ø     Samarbete med Epill, branschens största underleverantör.

Ø     Finansiering säkrad tack vare avtal med större fond.

Sammanfattning

MedicPen är ett svenskt medicinteknikföretag med huvudkontor i Halmstad. Bolaget har flera patent gällande en datoriserad läkemedelsdispenser kallad Medimi. En dispenser ät en programmerbar automatiserad tablettutmatare som påminner användaren när det är dags att ta en dos, och med en knapptryckning matas tabletterna ut. Uttagen registreras i Medimi och händelser kan även skickas via diverse kommunikationsvägar till andra enheter. Detta gör det möjligt att övervaka en patients medicinering på distans, något som efterfrågas alltmer inom vården.

Medimis primära funktion är att öka följsamheten vid medicinanvändning. Följsamheten är endast 50 procent i genomsnitt för kroniska sjukdomar, något som orsakar stora kostnader för samhället. Patienters hälsa och säkerhet kan förbättras avsevärt om medicinen tas korrekt.

Det är enkelt att visa hur Medimi kan spara stora pengar för framförallt läkemedelsbolag och CRO-företag som utför kliniska studier, men även sjukhus, kliniker och andra vårdhem där belastningen på personal är hög och där möjligheten att medicinera på distans finns. I år har försäljningen startat vilket resulterat i ett flertal avtal med bland annat Karolinska Sjukhuset och samarbeten i USA.

Axier har tittat på några av konkurrenterna och gör bedömningen att Medimi är något vassare och därmed bör ha goda möjligheter att få fart på försäljningen. I år gick MedicPen avtal med fonden Global Emerging Markets som binder sig att investera minst 10 miljoner kronor. Detta gör att MedicPen möjligheten att satsa offensivt för att få fart på försäljningen, och bolaget bedömer att kapitalet ska vara tillräckligt för att få bolaget kassaflödespositivt.

Flertalet kontakter från 2007/2008 när försäljningen av den tidigare produkten inleddes finns fortfarande kvar, och MedicPen avvaktar förmodligen med att åter knacka på dessa dörrar tills Medimis kvalité har förankrats i en god skara positiva referenser. Detta är en av anledningarna till varför Axier tror att det kan bli en ordentlig ketchupeffekt avseende nya avtal framöver för MedicPen, och vi har redan sett flera intressanta nyheter från bolaget under 2011, bland annat ett avtal med Hammarplast AB där potentialen är stor.

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!