Axier.se

För bättre aktieaffärer

Archelon


Teckna Dig för aktier i Archelon Mineral genom Axier

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror.

Alternativt kan Archelon självt förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Archelon gynnsamt sätt. Utöver detta äger bolaget aktier och andelar i ett stort antal andra företag, både noterade och onoterade sådana. Värdet på bolagets aktieinnehav överstiger faktiskt marknadsvärdet hos Archelon.

Anmälningssedel

Memorandum

Prospekteringsverksamheten har fokus på Värmland, Dalsland och Västernorrland. Primära metaller är guld och koppar. Per juni 2009 fanns 14 registrerade undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 7 048 hektar (7,048 km2).

Erbjudandet i sammandrag

 Teckningskurs:

    0,10 kr/aktie

 Teckningspost:

    10 000 B-aktier

 Teckningstid:

    14 juli – 4 augusti 2009

Pre Money värdering

    2,86 Mkr

Noteringsplats

Aktietorget

 

Rätt tid att investera i råvaror

Tidpunkten kunde inte vara bättre: under våren 2009 har råvarupriserna, med guldet i spetsen, skjutit fart med runt tioprocentiga ökningar och det mesta pekar på en fortsatt positiv prisutveckling. Att aktien dessutom efter förra årets börsras är mycket lågt prissatt gör att erbjudandet om att teckna nya aktier är särskilt fördelaktigt.

Bland Archelons ägarandelar i andra bolag bör dess 25-procentiga innehav i Trollhättan Mineral nämnas. Bolaget ska listas under 2009 och vi tror att handeln kommer att påverka Archelons aktiekurs positivt.

Dessutom för Archelon diskussioner med ett helt nystartat bolag i energisektorn, en möjlig investering som i sitt slag är ny för Archelon men där kopplingen till bolagets verksamhet är omedelbar. Det finns alltså gott om potentiella triggers i Archelon.

Den information som kan läsas eller laddas ned genom att klicka på nedanstående länkar ('Informationsmemorandum' och ”Anmälningssedel”) utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. Axier.se tar inget ansvar för avskriftens riktighet eller fullständighet. Det tryckta materialet kan erhållas från Archelon Mineral AB, Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!