Axier.se

För bättre aktieaffärer

Caucasus Oil


Caucasus Oil, Syrien är en value driver
  • Investerar i syriskt gasprojekt av världsklass
  • Amerikanska källor gör att bolaget är kassaflödespositivt
  • Ytterligare nittiotalet borrningar väntar i Woodbine, Texas
  • Långsiktigt intresse för olja och naturgas i världen
  • Aktien listas på Aktietorget 9 november

Sammanfattning

I och med att världens ekonomier återhämtat sig från den kris som drabbade finansmarknaderna under andra halvåret 2008 ökar åter intresset för energirelaterade investeringar. I spåren på den kris som rådde har Caucasus Oil dragit fördel av de låga priserna och genom ett par investeringar skapat ett positivt kassaflöde som täcker de kostnaderna bolaget har för att delta i ett antal projekt i Mellanöstern och Nordafrika.

Genom att de amerikanska källorna finns skapas en finansiell stabilitet som gör att ledningen kan ägna mer tid åt att selektivt välja ut och arbeta med de mer riskfyllda investeringar som har en betydligt större potential. Redan i dag finns det en sådan investering, ett joint-venture i ett större gasprojekt i Syrien som givet att utvinning kan komma till stånd bör kunna bidra till att aktieägarna kan se fram emot betydande mervärden. Beroende på det arbete som pågår med att klassificera och verifiera de möjliga tillgångar som finns i detta gasprojekt ser Axier att värdet på aktien kan komma att mångdubblas, i dag räknar ledningen nämligen försiktigt på detta värde. Kan tillgångarna erhålla en geologisk reservrapport som klassificerar samtliga tillgångarna till sannolika finns en betydande uppsida i aktien.

Caucasus Oil kommer att noteras på Aktietorget den 9 november, en listning som inte föregås med en nyemission då bolaget redan löst den långsiktiga finansieringen under året. Axier rekommenderar KÖP av aktien.

 

Antal aktier

11 893 800*

Notering

Aktietorget

VD

Bertil Wilhelmsson

Största ägare (%)

Ulrich Anderson med bolag och närstående 18,55 %

Webb

http://www.caucasusoil.se

Market Cap

Noteras den 9 november

Axiers rekommendation

Köp

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

*Maximalt antal aktier efter utnyttjande av utestående teckningsoptioner och konvertibler

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

 

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

 

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

 

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

 

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

 

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

 

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

 

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

 

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

 

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!