Axier.se

För bättre aktieaffärer

Community Entertainment


CEAB – intervju med Nils-Åke Fahlén

 

Axier: Kan Du berätta litet mer om vad Community Entertainment, eller CEAB, som Ni också kallas för gör för någonting? Många av Axiers läsare känner inte till bolaget så pass väl.

CEAB: Vi är ett Business-to-business företag, som bland annat levererar kommersiell underhållning på Internet, vi skapar content åt andra företag genom att förse dem med olika typer av frågesporter, tävlingar och spel. Vi har under 2009 varit med och tagit fram olika frågesporter och spel åt Expressen, Nationalencyklopedin och TV4:s program Idol för att nämna några.

Axier: Men enligt memorandumet är det inte den enda verksamheten som Community Entertainment har, Ni står i dag på tre olika ben. Kan Du berätta mer om de andra två benen?

CEAB: Vi har i dag även formatet Lagkampen som är en plattform för social vadslagning på nätet. Det är en helt reklamfinansierad sida som är gratis för deltagarna. På sikt ser vi en stor rad möjligheter med den verksamheten, bland annat med det letter of intent som vi har med SportExpressen. Tekniken och plattformen ägs av CEAB. Vi kommer att samarbeta med Expressen då den nya versionen kommer i december. Vår Quiz, frågesport på svenska, har redan i somras i ett samarbete mellan Expressen och Nationalencyklopedin (NE) haft stor framgång för båda parter. Vi räknar med flera liknande samarbeten med andra medier och fortsatt samarbete med NE under 2010.

CEAB: Sedan har vi bingo som kan spelas på. Det är ett så kallat onlinebingoskin som ligger under MariaBingo och dess ägarbolag Unibet. Vi har just lanserat en del marknadsföringskampanjer i Belgien och Holland, dels för att vi har bra lokala kontakter och samarbetspartner sedan min tid som bosatt i Belgien. Bingo i Belgien är jungfrulig mark och vi har valt att vara bland de första på denna marknad. Belgien försöker begränsa onlinespel som många andra länder i Europa men vi tror att fri konkurrens kommer att råda i hela Europa. Monopolföretagens rädsla för fri konkurrens kommer att tvinga dessa stater att licensiera alla aktörer som kan och har råd betala för licens och lokal beskattning.  Vi tror att vi kommer att kunna dra fördel av detta med hänsyn till vårt nätverk.

 

Axier: Onlinebingo är ju riktigt hett, det sägs att det är den delen av onlinespelmarknaden som växer snabbast. Vad har Ni för planer för Betty Bingo i framtiden? 

CEAB: Till att börja planerar vi lansera bingositen www.bettybingo.com i Polen men vi har även planer på Frankrike genom våra belgiska partners kontakter där. Just i öststaterna växer spelandet betydligt snabbare än resten av världen. Vi har dessutom en fördel där, då en av våra samarbetspartners som redan arbetar med våra frågesporter i Polen. 

 

Axier: Ni genomför en emission just nu, vad skall Ni använda pengarna till? 

CEAB: I huvudsak är det tänkt att emissionslikviden skall användas till olika typer av marknadsföringsåtgärder och intensifiering av säljaktivteter främst skall vi nu dra fördel av att vi ägnat ett par år till att utveckla vår plattform för frågesporter. Vi har sett att denna tillför mervärden för våra kunder, den får deras kunder att stanna längre på deras hemsidor, men också hur de olika aktiviteterna ökar deras trafik till sina siter och därmed skapar merförsäljning.

Axier: Att använda kapitalet till att marknadsföra det som redan finns, det betyder alltså att Ni anser att produkten nu är så pass bra att den inte behöver vidare utvecklas ytterligare?

CEAB: Ja Du, om så väl vore, men det vet Du lika bra som jag, det går aldrig att vila på lagrarna, det finns alltid nya förbättringar att göra. Vi kommer med varje ny större order av större frågesporter att utöka och förbättra plattformens funktionalitet. Vi anser att vi med den produkt vi tagit fram till NE redan har en state of the art produkt, och att den är mogen för att marknadsföras på bred front.

Axier: Vad menar ni med att sälja frågesport som tjänst?

CEAB: Vi har nu marknadens bästa teknik för frågesport. Genom att paketera om det som en tjänst så kommer alla kunna använda vår teknik för att stärka sina onlineaffärer med frågesport. Enorma resurser slösas idag bort på frågesporter som inte stärker affärerna. Ett exempel på detta är National Geographic som har tusentals mediokra frågesporter utan att man integrerar annonsörer i dessa eller leder vidare deltagarna till sina erbjudanden. Med vår tjänst skulle National Geographic kunna bygga nya annonsaffärer i sina frågesporter. Vi vet att om våra kunder tjänar pengar så kommer även vi tjäna pengar.

Axier: När räknar ni med att kunna redovisa svarta siffror?

CEAB: 2010 är det är då bolaget kommer kunna balansera intäkter och kostnader d.v.s. visa neutralt kassaflöde. Under 2011 räknar vi med att kunna redovisa överskott men det är först 2012 som vi kan få ett stort genombrott givet våra antaganden om frågesport som tjänst är korrekta.   

 

Axier: Kan Du berätta mer om emissionen? Vad är det för villkor som gäller?

CEAB: Vi gör emissionen som en så kallad unit, för fyra gamla aktier får man teckna sig för en ny aktie till kursen 0,03 SEK och de som tecknar sig får samtidigt en teckningsoption till kursen 0,02 SEK som sträcker sig till 2012. Lyckas vi med vår målsättning så innebär det att den som tecknar har en dubbel uppsida i och med teckningsoptionen.  Teckningsperioden pågår mellan den 19 oktober och den 6 november 2009, och i första hand så är det bolagets befintliga aktieägare som tecknar, men det är också möjligt att teckna sig för aktier utan stöd av teckningsrätter. Anmälningssedel finns att ladda ned på bolagets egen hemsida, hos www.aqurat.se , www.aktietorget.se och även på www.axier.se

Axier: Varför ska man köpa en aktie i CEAB nu? 

CEAB: Värderingen på bolaget idag motsvarar inte ett möjligt framtida värde. Alla investeringar är naturligtvis förenade med risk och inga garantier kan ges att CEAB kommer lyckas fullt ut exploatera alla potentialer. Vår produkt frågesport som tjänst kan visa sig vara det som om några år placerar CEAB på världskartan men mycket återstår innan dess.

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

 

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

 

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

 

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

 

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

 

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

 

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

 

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

 

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

 

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!