Axier.se

För bättre aktieaffärer

Excito Elektronik i Skåne AB (publ)


 

Uppdragsanalys   2011-06-16

Excito – spännande framtid på färsk marknad

  • Konsumentelektronik tar allt större del av konsumenternas plånböcker.
  • Huvudprodukt Excito B3 – ”ditt personliga moln”.
  • Ny marknad i snabb tillväxt.

Sammanfattning

Excito är ett globalt konsumentelektronikföretag inom sin nisch, med försäljning i 48 länder. Bolagets huvudprodukt är idag Excito B3 – en så kallad NAS (nätverksserver) som fungerar som ett nav för konsumentens digitala media. Användaren når B3 i det lokala nätverket och på Internet direkt i webbläsaren - och snart även genom Android- och iPhone-appar. B3 är den enda hemmaservern på marknaden som integrerar router, brandvägg och trådlös accesspunkt. Den är också fläktlös vilket gör den till den tystaste NAS:en på marknaden.

Marknaden för hemmalagring är fortfarande i ett tidigt skede. Tillväxten har varit explosionsartad under de senaste åren och väntas fortsätta i högt tempo. Våra personliga samlingar av musik, video och foton växer sig allt större allteftersom vi blir mer och mer digitaliserade, samtidigt som omedelbar och säker tillgång till detta digitala ”moln” - var vi än befinner oss – också är en modern trend på frammarsch.

Axier har jämfört B3 med några av konkurrenterna och drar slutsatsen att Excito har goda möjligheter att bli en av de större spelarna inom hemmalagring i takt med att marknaden fortsätter att växa. Bolagets försäljningsprognoser får en att höja på ögonbrynen en aning, till exempel är målsättningen att omsätta 250 miljoner kronor år 2014. Prognoserna är framtagna från en sammanställning av estimat från Excitos agenter och distributörer runt om i Europa. 

Excito genomför nu en nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstid är 26 april - 13 maj och erbjudandet avser 1 667 00 aktier till priset 5,40 SEK per aktie, totalt 9 MSEK före emissionskostnader (0,75 MSEK). Såtillvida ägarspridningskravet uppfylls kommer Excito att listas på Aktietorget och handeln beräknas starta den 25 juli.

 

 

Ansvarsbegränsning
Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.
Disclaimer
Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.
Intressekonflikter
Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

annonsering via banners och utskick
sponsorbevakning, sponsorbevakningen är en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se
prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys
RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.
Axier Equities lämnar inte investeringsråd
Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.
Källor
Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!