Axier.se

För bättre aktieaffärer

Hartelex AB (publ)


Hartelex – tar den ryska bussmarknaden med storm…

  • Tullfrihet ger försprång gentemot konkurrenterna
  • Det ryska behovet uppgår till 5,000 bussar – per år
  • Prognostiserar en 20-procentig marginal

Sammanfattning

Göteborgsbaserade Hartelex har som affärsidé att erbjuda långfärdsbussar på den ryska marknaden, något som utomland är en betydligt större produkt än i Sverige där vi har så pass mycket som 1,578 kilometer järnväg per miljoner invånare.

Trots att Ryssland är världens största land så omfattar hela landets järnväg endast 85,500 kilometer järnväg. För att kunna erbjuda en fungerande infrastruktur är således långfärdsbussar ett av de få alternativ som står till buds.

I dag är den ryska bussflottan tämligen åldersstigen, omodern och i behov av förnyelse. De underlag som Axier tagit del av visar på att det kommer att krävas omkring 5,000 nya bussar varje år, bussar som den inhemska industrin inte klarar av att tillhandahålla. Alternativet är således import, något som emellertid är belagt med höga skyddstullar. I dag ligger denna på 25 procent.

Hartelex har emellertid kommit runt detta problem, då bolaget i sin anläggning i den ryska enklaven Kalininingrad, sätter samman monteringsfärdiga bussar. Hartelex kan således erbjuda sina kunder en västerländsk buss till ett rysk pris, och på detta sätt kombinera det bästa av två världar. Trots ett pris som understiger konkurrenternas räknar ledningen med att den kan komma att rapportera en marginal om 20 procent per buss, eller strax under 40,000 Euro per buss som sätts samman.

Lyckas ledningen med att ta marknadsandelar så innebär detta att bolaget snabbt kan komma att bli en mycket lönsam aktör, något som gör att det finns utrymme för höga utdelningar. Det sistnämnda är något som bolaget VD redan nu talat sig varm för, och denne tror att de ackumulerade utdelningarna inom tre år kan överstiga emissionskursen.

Antal aktier  

5 000 000*

Notering

Aktietorget

Styrelseordförande

Lars Stensman

Största ägare (%)

Per-Olof Hartelius 66,7%*

Webb

http://www.hartelex.se

Market Cap

31,25 Mkr*

Risk

Hög

Potential

Mycket hög

Axiers rekommendation

Teckna

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

 

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

 

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

 

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

 

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

 

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

 

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

 

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

 

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

 

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

 

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

 

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

 

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

 

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!