Axier.se

För bättre aktieaffärer

Gullberg Jansson


Gullberg Jannson
Gullberg & Jansson i Höganäs, www.gullbergjansson.se, har beslutat sig för att genomföra en nyemission om 7 MSEK och lista sig på Aktietorget för att bredda ägarbasen och genomföra en marknadsexpansion i Europa. Nyemissionen är riktad till allmänheten med sista teckningsdag den 29 april.

Jag vill informera kort om denna investeringsmöjlighet. Gullberg & Jansson är ett lönsamt miljöteknikföretag och marknadsledande i Norden inom swimming poolvärmepumpar. Bolaget har också en betydande tillväxtpotential i Norden och övriga Europa, samt en solid finansiell ställning. Gullberg & Jansson har också haft en positiv inledning på 2012, prognos för första kvartalet 2012 är en omsättningstillväxt på cirka 55 %.

Gullberg Jansson


Bolaget lanserar även en ny produkt inför 2012, en miljövänlig poolvattenrenare som bidrar till att väsentligt minska kloranvändningen och vattenförbrukningen i swimmingpooler. Gullberg & Janssons omsättning under 2011 uppgick till 20 247 TSEK med ett resultat före skatt på 2 039 TSEK (10 % vinstmarginal) och var dessutom skuldfritt. Huvudägare i Gullberg & Jansson är LMK Ventures, dotterbolag till LMK Industri AB som är största aktieägare i Axis AB (publ) i Lund.

Gullberg & Jansson har också en utdelningspolicy med syfte att skapa en kontinuerlig och hög direktavkastning till sina aktieägare. Bifogat i detta e-mail finns Inbjudan till teckning, VD presentation i powerpoint, samt anmälningssedel. För mer information om erbjudandet, inklusive nedladdning av Gullberg & Jansson memorandum, besök gärna Axier.se


Det finns även möjlighet att träffa Gullberg & Janssons VD och grundare Marcus Gullberg samt ordförande Alex Molvin på följande datum och platser.


25 april kl 18:00 - Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg
26 april kl 17:30 - SEB, restaurangen, Östergatan 39, MalmöMed vänliga hälsningar, Alex Molvin Styrelseordförande
Erbjudandet i sammandrag
Tidsplanen för nyemissionen är i sammandrag:

Teckningstid:
10 april - 29 april 2012
Teckningskurs:
4,00 SEK per aktie
Minsta teckningspost:
1000 aktier
Beräknad start för handel:
12 juni 2012

Ett garantikonsortium har upprättats för att garantera att nyemissionen blir fulltecknad,under förutsättning att lägsta emissionsbelopp om 3,5 MSEK uppnås.
Memorandum / teckningsanmälan:


VD presentation webcast

Gullberg Jannson


Gullberg Jannson

Gullberg & Jansson AB (publ)
E-mail: alex@molvin.com
Mobil: 0708 - 25 39 90 www.gullbergjansson.se
Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!