Axier.se

För bättre aktieaffärer

KiwokNordic


Hjälp oss att hjälpa fler, EKG monitorering kan rädda liv – teckna aktier i Kiwoks pågående nyemission

Hjärtproblem är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i Sverige upplever flera hundratusen personer årligen någon typ av symtom. En enkel monitorering av hjärtat som kan ske på distans kan minska lidande och sänka vårdkostnaderna.

Socialstyrelsen har satt upp mål för att förbättra vården av sjukdomar som drabbar många. Målnivåerna är fastställda i de nationella riktlinjerna och är ambitiöst satta, inget Landsting når idag upp till målen enligt socialstyrelsen.


Tillsammans med Dig kan Kiwok se till att många, många fler får den vård de förtjänar.  Vi har den produkt som hjärtsjukvården behöver för att förenkla analysen av hjärtpatienter, öka inslaget av preventiv vård och sänka vårdkostnaderna. Du har resurserna. Genom att bli delägare i Kiwok så hjälper Du oss att hjälpa fler. Tillsammans räddar vi liv!
Teckna därför aktier i vår pågående nyemission!

Vårdmarknaden idag, idrottsmarknaden imorgon och konsumentmarknaden i framtiden, EKG monitorering för alla.


Vårdmarknadens globala behov av effektivisering för att minska kostnaderna och öka utbudet av preventiv vård, hälso- och idrottsmarknadernas ökade efterfrågan av lösningar för att förstå hur man optimerar träning och förbättrar hälsan samt konsumenternas framtida möjlighet att hantera sina egna vård- och hälsodata via personliga hälsokonton och e-journaler allt verkar för distans monitorering och mobila lösningar.

Svensk sjukvård saknar idag utrustning och personella resurser för ge alla den preventiva vård som de borde få. Endast cirka 10 % får en möjlighet att göra en adekvat analys som kan ge rätt vård i rätt tid. Genom att använda Kiwoks mobila utrustning så förenklas analysen av hjärtpatienter både för patienterna själva och för vårdgivarna, kostnaden kan minskas eftersom mindre av de dyra sjukhusens resurser behöver tas i anspråk vid processen samt dessutom ökar det preventiva inslaget i vården, man kan hitta de som kommer att behöva vård i tidigare skede,

Kiwoks utrustning har testats med gott resultat inom olika idrottsgrenar såsom, maratonlopp, vasalopp och fotbollsträning på hela lag. Det finns ett växande intresse från idrottsrörelsen att införa nya testmetoder för att undersöka idrottsmännens hälsa och förebygga att personer med okända besvär utsätts för ökad risk via sin träning. En inbrytning på idrottsmarknaden skulle naturligtvis innebära en väsentligt utökad marknadspotential vid sidan om vårdmarknaden och att Kiwok närmar sig den hägrande hälso- och konsumentmarknaden.  

Hälsotrender, införandet av personliga hälsokonton och apotekens självtester är trender som visar på både allmänhetens och myndigheters allt större intresse för befolkningens hälsa. Ett intresse som alla önskar skall leda till mindre lidande och lägre vårdkostnader i framtiden. Fler och fler tränar mer och mer. Att utnyttja wearables och mobilappar för att registrera och spara information om träningen är en starkt ökande trend. Sverige har som första land i världen beslutat införa ett digitalt personligt hälsokonto för alla svenskar. Nu kan leverantörer som Kiwok ansluta sig till systemet för att t.ex. erbjuda möjligheten till lagring av EKG data. Detta tillsammans med initiativ som apotekens självtester ökar behovet av Kiwoks monitoreringslösningar.       

Kiwok står inför en global lansering

 


Under juli i år erhöll Kiwok CE-märkning för produkten BodyKom, vilket innebär att bolaget är rustat för en global lansering av sin mobila EKG-lösning. Vi har under hösten och våren lyckats genomföra några mindre men intressanta affärer. Bl.a. så levererar Kiwok utrustning till en Strokestudie i Blekinge. Kiwok fick i början av 2014 sin patentansökan i Sydkorea beviljad. Sydkorea är en intressant marknad p.g.a. sin snabbt åldrande befolkningsstruktur och därmed skenande kostnader för att ta hand om de äldre. 

− I och med CE-märkningen är vi nu för första gången licensierade för att få sälja produkten kommersiellt, vilket är ett enormt viktigt och framsteg för oss. Vi har nu startat bearbetningen av kontakta våra svenska kundgrupper och följa upp det intresse som finns i marknaden för mobil patientövervakning i EU och på andra marknader som accepterar CE- märkning, säger Anders Östlund.


Marknaden för EKG-utrustningar i världen uppskattas av Reportlinker.com under 2015 till 4,1 miljarder USD och området för mobilt uppkopplade lösningar till drygt 150 miljoner USD.

− I tillägg finns en marknad för EKG-analyser som Kiwok själva vi uppskattar till 700 miljoner USD, framhåller Anders Östlund.

Nyemission och listning


Syftet med den pågående nyemissionen är att förstärka bolagets rörelsekapital och skapa resurser för att genomföra en lansering av BodyKom i Sverige och internationellt samt uppnå kraven för listning på AktieTorget. Den under föregående år inledda emissionen gav inte tillräckligt med kapital för att nå ovanstående varför bolagets styrelse under våren vidtagit åtgärder som stärker bolagets kapital, minskar skulderna och minskar de löpande kostnaderna.


Kiwok har idag drygt 550 aktieägare och för att möjliggöra för aktieägarna att handla Kiwok-aktien avser bolaget att, förutsatt att emissionen tecknas i tillräcklig omfattning, lista sin aktie av serie B på AktieTorget.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!