Axier.se

För bättre aktieaffärer

Max Peak


Axier har ställt frågor till Patrik Lagerstedt, grundare av och ägare till Maxpeak Ltd, som köps upp av Linear som noteras på Aktietorget. Nyligen aviserades det att båda parterna var överens. Som en följd av detta har Linear valt att kalla till en extrabolagsstämma den 8:e april för att formellt bli klara med denna affär.

Hej Patrik, en del av våra kunder har ställt en del frågor till oss om Er och om Linear och de har bett oss att göra en analys på Er. Eftersom det är svårt att göra en rättvisande analys av Er i dag på grund av att bolagsstämman ännu inte godkänt köpet så hoppas jag att det för Din del är OK att vi ställer en del frågor istället. Det är visserligen en ren formalitet med denna stämma eftersom de nuvarande huvudägarna redan i förväg aviserat att de har för avsikt att stödja detta förslag.
PL: Självklart, jag förstår att det bland aktieägarna finns intressen och att de undrar en del om det som sker. Jag vet också att det varit ont om information, men det beror inte på vår ovilja, snarast tvärtom.

Kan Du förklara och utveckla detta litet mer.
PL: Som Du vet så är det formella köpet ännu inte klart, vi har undertecknat ett avtal, vilket innebär att Linear kommer att köpa MaxPeak med egna aktier, och ja vi är överens. Bolagsstämman fattar ett beslut den 8 april och då slutför vi det hela. Vi har arbetar ganska intensivt med det här sedan affären offentliggjordes i höstas. Problemet var att då slog den finansiella krisen till riktigt hårt, och då stannade allt upp. För vår del har det mestadels rört sig om att samordna bolag i tre olika länder, med helt skilda kulturer, lagar och skatter. Ja Du hör ju själv vilka problem som vi ställdes inför. Jag tror att vi underskattade både de problem och de möjligheter som vi stod inför, men just nu är jag mycket glad för att vi kommit så här pass långt. Det kommer att underlätta den fortsatta expansionen, främst i Indien men också runt om i världen.

Linear sålde ju sin sadelverksamhet på den bolagsstämman som hölls i september, så det bolaget är ju i skrivande stund ett tomt skal. Däremot så är Ni tydligen fulla av liv och det går efter vad Axier erfar riktigt bra för Er. Kan Du berätta litet mer om den verksamhet som bolaget Maxpeak bedriver.
PL: Vi är ett ungt bolag som jag startade i maj 2006. Vi har utvecklat fyra stycken basprodukter och håller just på att introducera en femte. Vi har sedan cirka ett år ett eget dotterbolag i Indien. Sedan vi introducerade våra produkter i augusti 2007, har vi sålt ca 12,000 instrument. Vi har sålt både har i Europa, USA, Indien samt Australien och Nya Zeeland. Vi håller just på att avsluta vara första beställningar i Brasilien och Sydafrika. Vi har lyckats med att på mycket kort tid få vårt varumärke och våra produkter välkända i branschen och över stora delar av världen. 

Kan Du dela med Dig av litet siffror till våra läsare?
PL: Vi kommer att stänga våra böcker sista mars och med tanke på den höst vi nyligen avverkat är jag nöjd. Någon resultatprognos lämnar jag inte men lite snabbt omräknat tror jag vi kommer att hamna på en omsättning runt 15 mkr för innevarande år. Första året omsatte vi cirka 10 mkr. Detta år löpte över 15 månader och försäljningen gjordes under 10 månader men vi med omkostnader alla dessa 15 månader. Trots detta klarade vi av att redovisa en liten vinst.

Så med andra ord, de siffror som kommunicerades i samband med att Ni tecknade ett letter of intent i september är inte riktigt rättvisande, eller mer korrekt, de var rättvisande, men då de är historiska.
PL: Just det, så är det, men Du vet att jag inte kan kommunicera allt till Dig. Nu blir ju MaxPeak ett noterat företag, och då måste vi följa de regler som finns. All information kommer att gå ut i form av pressmeddelanden för att ingen skall kunna få informationen innan andra. Vi kommer även att bygga om vår hemsida för att anpassa oss till detta.

Jag vet att Ni har öppnat ett kontor i New Delhi i Indien. Kan Du berätta mer om detta, vad kommer detta att få för effekt på Er omsättning? De flesta vet väl att Indien är stora på film, och att det i det som kallas för Bollywood produceras flest antal filmer i världen. Men hur är det med TV?

PL: Indien kommer att bli ett av världens största TV-land. Sedan 2004 har det delats ut licenser för DTH, Direct to Home, så kallad betal-satellit-TV. För närvarande finns det fem sådana bolag som är aktiva och sänder, och ytterligare två har fått sina licenser godkända.
Indien är ett mycket annorlunda land för en europé, och det saknas oftast infrastruktur på det sätt som vi är vana vid. I samband med att tekniken byggs ut så hoppar de ofta över flera led, och tar till sig den allra senaste tekniken med en gång. Det har till exempel saknats både distributionsnätverk och installatörer, vilket gjort att vi sålt vår teknik direkt till operatörerna. I dag har vi fem stycken distributörer, men med starten av vårt indiska dotterbolag så räknar vi med att vi skall kunna bygga upp ett landsomfattande distributionsnätverk i Indien. Det är emellertid ingen lätt uppgift, det finns totalt 29 stater i Indien, och dessa är mycket olika, både vad gäller språk, kultur och även i fråga om mer praktiska detaljer som skatter. Målet är emellertid att vi skall täcka så pass många stater som möjligt eftersom vi ser detta som en extremt viktig marknad. Det gör vi eftersom landet är så pass stort och at det visat sig vara så pass stort intresse för TV och därmed den typ av produkter som MaxPeak erbjuder.

I och med att Linears köp av Maxpeak blir klart skall ju Linear byta namn till MaxPeak, kan Du berätta när detta kommer att ske ungefär? Vad kommer hända sedan? Och kommer Ni att öppna upp ett eget kontor i Sverige som en följd av att Ni blir ett svenskt bolag.

PL: Mycket av de formella besluten kommer att hanteras på kommande extra stämma den 8:e april. Dessa skall sedan skyndsamt registreras på Bolagsverket. Den nyvalda styrelsen kommer så snart som möjligt samla sig inför de utmaningar och möjligheter som framtiden har. Jag har nyligen varit i Indien och det ser mycket spännande ut där det kan jag lova.
Beträffande etablering i Sverige så ber jag att får återkomma. Mycket av den tekniska utvecklingen har även tidigare hanterats från Sverige, dock via att vi köpt en del av tjänsterna.

Varför bestämmer sig ett brittiskt företag för att söka sig till den svenska kapitalmarknaden? Visserligen är Du svensk, men både Du och Ditt företag har varit verksamt i England och internationellt sedan många år.
PL: Ja Du, då Du uttrycker det på ett sådant sätt så förstår jag att Axiers läsare har bett Er prata med oss. Det är faktiskt ett ganska medvetet drag. I Storbritannien finns det inte samma typ av fungerande marknad för riskkapital till mindre företag. På Aktietorget finns i dag ett antal företag som har sin hemvist i utlandet. Beowulf Mining, IMS Group och dessutom ValueTree, som visserligen är ett svenskt aktiebolag men som har en stor del av sin verksamhet i utländska dotterbolag.
Jag tror att jag ärligt kan säga att det vi har gjort har varit att noga undersöka de olika alternativ och möjligheter som stått Maxpeak till buds, och vi har noga vägt för- och nackdelar mot varandra. I denna process kom vi i kontakt med Linear, och vi fann varandra, och konstaterade att det finns en bra styrelse i bolaget som kommer se till aktieägarnas bästa. 
Styrelsens ordförande, Jan Nilstadius har dessutom en gedigen erfarenhet, och han har bl a varit med under en starkt tillväxtfas för Mekonomen, vilket är en erfarenhet som vi tror kan gynna MaxPeak i framtiden.

Jan det där låter som det är Du som var det som fick vågskålen att väga över och som fick det att bli en affär.
JN: Tack, visst är det trevligt att höra sådant men det är nog inte enbart detta. Faktum är att Linear under det gångna året har varit uppvaktat av ett stort antal potentiella intressenter, och jag har spenderat stor del av min arbetstid för att försöka utröna vad som kunnat gynna Linears aktieägare mest.

Kan Du berätta mer om villkoren i affären?
JN: Förvärvet kommer att göras genom en så kallad apportemission. Linear kommer då att ge ut nya aktier och samtliga aktier i Maxpeak Ltd kommer förvärvas. Patrik Lagerstedt kommer att genom transaktionen bli en dominerande ägare i Linear AB som sedan kommer att byta namn till MaxPeak AB.
Bolagsstämman kommer att fatta ett beslut om att emittera nya aktier till de nuvarande ägarna i Maxpeak Ltd om totalt maximalt cirka 155 miljoner aktier motsvarande cirka 87,5 procent av aktiekapitalet och rösterna.

Vilka kommer att bli de omedelbara effekterna av denna affär för bolaget och framförallt för dess aktieägare? 
JN: Egentligen kommer det inte att bli några andra effekter av detta än att de åter äger aktier i ett bolag som har en verksamhet, en lönsam sådan. På sikt så kommer det förhoppningsvis också att innebära att de får se mer skriverier, och att de kan få se hur värdet på sin investering stiger. Det är emellertid inte min sak att uttala sig om värderingen på bolaget, det gör marknaden så pass mycket bättre. 

Vad kommer Din fortsatta roll att vara i bolaget? 
JN: Jag kommer att fortsätta som ordförande i bolaget. Det finns flera fördelar med detta som vi ser det. Dels har jag en bra kontakt med de gamla aktieägarna, dels har jag ett bra upparbetat nätverk i Sverige. På sikt kommer dessa naturligtvis att få detta, särskilt efter det att vi genomfört ett antal olika företagspresentationer runt om i landet. Tillvidare anser vi det emellertid vara optimalt med att jag som finns på plats har all löpande kontakt med den ”börs”, Aktietorget som bolaget i skrivande stund är noterad på.

Vi tackar för de uttömmande svaren. Det låter verkligen som om Ni har arbetat hårdare med detta än vad folk förstår. Det måste verkligen kännas kul för Er att snart vara framme vid det första delmålet, den bolagsstämma som hålls den 8 april. Jag tror att Axier kommer att få all anledning till att återkomma till Er i ett senare skede.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!