Axier.se

För bättre aktieaffärer

Medfield Diagnostics


Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics, en investering i 10 års livräddande forskning

Medfield Diagnostics har som mål att drastiskt underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

 

Medfield Diagnostics

Med hjälp av en smidig hjälmliknande konstruktion som använder sig av mikrovågor för att avläsa stroketypen har detta nu blivit möjligt. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

På sikt är målet att kunna fastställa strokediagnosen och att ge behandling redan i ambulansen med hjälp av Strokefinder. Normalt sett brukar diagnos fastställas medhjärntomografi, en procedur som kan ta åtskilliga timmar att genomföra och som medför stora risker för patienten. Tio års forskning i Chalmers understryker ett framgångsrikt koncept som tar oss flera steg närmare för att bekämpa stroke.

Medfield genomför nu en nyemission för att få kapital för utvecklandet av nästa generation av Strokefinder.


Den produkt som Medfield Diagnostics tagit fram, D1000, kan komma att finnas i väldens mer än 100,000 ambulanser och kan därmed hjälpa de cirka 15 miljoner människor som varje år drabbas av stroke. Ett sensationellt framsteg jämfört med i dag

Aktieinvest


Erbjudandet i sammandrag
Emissionsbelopp:
8,580,000 SEK (fördelade på 2,200,000 aktier)

Teckningskurs:
3,90 SEK

Teckningspost
Aktierna tecknas i poster om 1,000 stycken

Antal emitterade aktier:
2,200,000 aktier

Teckningstid:
20 februari – 27 mars

Listning
Medfield Diagnostics kommer att listas på Aktietorget den 2 maj 2012

Mer information

Utskicket görs i samarbete med Medfield Diagnostics e AB (publ).
Notera att den service Axier.se tillhandahåller för emissioner enbart är av administrativ karaktär. Axier.se kan därför varken garantera riktigheten i den information som finns i prospekt eller i andra beskrivningar om och kring emitterande bolag och program eller hållas som ansvarig för desamma. Det är därför viktigt att du själv läser igenom prospektet och andra eventuella beskrivningar för att skapa dig en egen uppfattning av om du ska investera i bolaget eller inte.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!