Axier.se

För bättre aktieaffärer

Sensavis Holding AB


Company Update   2011-06-13

Sensavis – intressant exponering mot en 3D-marknad

  • Ø Snabbt växande marknad
  • Ø Stort intresse från allmänheten
  • Ø Gjorde Sveriges första 3D-reklam för Samsung
  • Ø Skalbar affärsmodell

Sammanfattning

Sensavis erbjuder interaktiv 3D-visualisering och 3D-filmer. Lösningen förstärker budskapen och informationen som återges, därmed ökar inlärningsförmågan hos mottagarna.  Bolaget förvärvade nyligen 3D-filmproduktionsbolaget WizzCom. Därmed har Sensavis stärkt sin position på 3D-marknaden. 3D-marknaden är fortfarande i ett tidigt skede, men kommer de kommande åren att öka betydligt. 

3D-visualisering är ett system där systemutvecklarna skapar en virtuell miljö där kunden kan vrida, vända och zooma till atomnivå på ett ”levande” virtuellt objekt. På så sätt blir det lättare för bolagets kunder att förklara ett visst förlopp eller produkt, genom att demonstrera, vrida och vända produkten eller händelseförloppet för mottagarna av information. Paketeringen av informationen skapar en upplevelse och därmed ökar inlärningsförmågan flera gånger om. Bolaget samarbetar med representanter från Karolinska Institutet och andra universitetssjukhus.

Bland befintliga företagskunder finner vi stora börsnoterade företag som SEB och SCA. Bland potentiella kunder finns stora institutioner och bolag samt utbildningssektorn globalt. Kunderna är stora och ofta återkommande.  I takt med att bolaget bygger fler moduler ökar återanvändningen och innehållet blir allt mer komplett med tiden, vilket minskar utvecklingskostnaden och ökar bolagets vinstmarginal. 

Vi tror att bolaget är en intressant investering på en marknad som är i ett väldigt tidigt skede. Risken är ganska hög, men vi ser definitivt Sensavis produktportfölj som intressant. 

VD 

Magnus Arfors

Ordförande

Tommy Näslund

Största ägare (%) 

Magnus Arfors (21.8%)

Hemsida

www.sensavis.com/

Värdering

30 MSEK pre-money

Emissionsbelopp

8,5 MSEK

Lista

Onoterad

Risk

Hög

Potential

Hög 

 

Ansvarsbegränsning

Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt.

Disclaimer

Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag.

Intressekonflikter

Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende.

Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities:

v  Annonsering via banners och utskick

v  Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se

v  Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys

v  RåvaruJournalen

Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys.

Axier Equities lämnar inte investeringsråd

Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov.

Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut.

Källor

Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias.

Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se.

Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras.

Important notice

The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan.

The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the “Securities Act”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax23.815443
HangSeng220.629219
OMX Stockholm 30-13.42242
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!