Axier.se

För bättre aktieaffärer

Sök i insiderlistan (Sortera genom att klicka på rubrikerna)

Insynsperson Bolag Datum Befattning Transaktion Värdepapper Förändring (Total)
Hans Orre Promikbook Ab 2016-07-01 Aktielån in-lånat aktie 700 000
(1 056 492 )
Hans Orre Promikbook Ab 2016-07-01 Aktielån ut-lånat aktie -700 000
(14 100 886 )
Hans Orre Promikbook Ab 2016-04-22 Ökade innehav aktie 2 000
(14 800 886 )
Hans Orre Promikbook Ab 2016-04-21 Gåva mottagen aktie 200 000
(356 492 )
Hans Orre Promikbook Ab 2016-04-21 Gåva skänkt aktie -200 000
(14 798 886 )
Hans Sandström Promikbook Ab 2015-12-21 Styrelsemedlem Ökade innehav aktie 657 240
(1 315 965 )
Mikael Carlson Promikbook Ab 2015-12-11 Styrelsemedlem Minskade innehav aktie -16 129
(0 )
Alexander Carlson Promikbook Ab 2015-12-11 vVD Minskade innehav aktie -12 298
(0 )
Hans Orre Promikbook Ab 2015-12-07 Nyemission aktie 156 492
(156 492 )
Företag:
Transaktionsdatum (ÅÅÅÅMMDD):
-
Listdatum (ÅÅÅÅMMDD):
-
Insider (Efternamn, förnamn):
Antal rader/sida:
 

Enligt Lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument är det endast insynspersoner i bolag som är noterade på börsreglerad marknad som skall anmäla sina aktieinnehav och förändringar av de samma till Finansinspektionen. Insynspersoner i bolag som är listade på en handelsplattform eller en så kallad MTF, behöver inte rapportera detta alls (i alla fall inte enligt lag, men annat följer av respektive handelsplats egna regler).

Av detta följer att Finansinspektionens lista endast omfattar insynspersoner i bolag på Nasdaq OMX och Nordic Growth Market, NGM, men inte First North, AktieTorget eller NGMs underlista, Nordic MTF. Insynspersoner på AktieTorget rapporterar inte till Finansinspektionen utan till AktieTorget centralt.

Insynspersoner på First North rapporterar endast till bolagets egen hemsida.

För NGM MTF gäller samma regler som för First North Axiers Insynslista omfattar av dessa skäl endast insynspersoner på Nasdaq OMX, NGM samt AktieTorget.

Axiers insynslista är emellertid den mest kompletta och omfattande listan som finns tillgänglig över svenska insynspersoners innehav.

Marknadsinformation
Namn+/-Senast
Dax112.413342
HangSeng142.528388
OMX Stockholm 300.41672
S&P 5003.72579
OMXS 30
Vårt unika koncept
Medlemskap på Axier.se innebär inte att man tvingas binda sig till prenumerationsavgifter! Som enda leverantör på marknaden av teknisk analys erbjuder vi idag förutom prenumeration även Pay-Per-View och Kontantkort.

Axier.se erbjuder teknisk analys, statistisk analys och insider analys i de mest omsatta och mest spännande aktierna på börsen. När du vill investera finns det alltid en teknisk analys, högst nåra dagar gammal och har det hänt något speciellt bevakar vi aktien extra noga.
Blir kund idag!