Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Rekyl inom räckhåll för OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 
OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 
Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 
Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 feb -17)
Under denna rubrik kommer vi i fortsättningen att lägga ut olika rytmer, där långa så såväl som korta tidscykler hela tiden rullar på börsen. Intresset för dessa rytmer har ökat under årens lopp, vilket vi framförallt märkt när det gäller antalet deltagare på de kurser vi ger, vilka handlar om just  "Tidscyklerna på börsen". 
Kortsiktigt har vi nu en reaktionspunkt relaterat till indextoppen 1 554 fredagen den 16 december -16. De gav oss 2 månader från den punkten under torsdagen. Är detta en topp (tillfällig)? Mycket möjligt men då vi också fick in 1 553 måndagen den 19 december får vi vara lite flexibla och inrikta oss på en utdragen topp för enskilda aktier. Frågan är om index kan fortsätta ytterligare Även om jag inte räknar med någon dramatik i en rekyl så ligger en sådan nära i tid. Vi vet ju att i en given trend kommer topparna med två månaders mellanrum mycket ofta om än inte alltid. 
Den tunga rytmen på 7,5 år är alltid aktiv på börsen och då speciellt i slutfasen av rytmen, då den oftast får fart innan trenden sedan bryts och byter riktning. Nu är detta en mycket lång cykel, som dels var aktiv i oktober 2007. Den tryckte då ned index med kraft under 1,5 år till lågpunkten i mars 2009.
Lägger vi på 7,5 år på oktober 2007 hamnar vi på mars-april 2015. Det var denna rytm som levererade indextopparna 1 719 den 19 mars och 1 720 den 27 april 2015. Från dessa toppar pressades index nedåt, där många enskilda aktier föll mycket kraftigt in mot sommaren 2016. Nu är denna långa cykel på 7,5 år (90 månader), som mest aktiv igen först in mot hösten 2022. Men den ger effekt på börsen även i mellantiden, när den samverkar med andra tunga rytmer. Tydligast är den om vi går tillbaka till varje avgörande topp eller lågpunkt genom börshistorien. 
Nedan lägger vi löpande in alla korta cykler på mellan 30 dagar till 630 dagar eller som vi hellre uttrycker det: 1 månad till 21 månader. 
Rytmen på 14 månader syns alltid på börsen. Ibland blir den extra tydlig, när många aktier rullar med denna rytm och påverkar index, som även levererar 30 grader av den 14-åringa rytmen. 
Toppen den 27 april 2015 gav oss en lågpunkt den 27 juni 2016 och räknar vi månaderna blir de just 14 till antalet och rytmen visade sig med all tydlighet. Den utgör 1/12-del (30 grader) av den större rytmen på 14 år. 
Bland de intressanta rytmerna under senhösten 2016 och den efterföljande vintern, var den på 20 och 21 månader från mars och april månader 2015. Topparna den 16 december 2016 och 26 januari 2017 var tydliga i detta sammanhang. Även den rytm som startar den 29 maj 2015 finns med i kalkylerna. 
Det är denna rytm som levererade topparna i mitten av december 2016 och som nu även ska ge reaktioner under de inledande månaderna på 2017. 20 och 21 månader från den 29 maj ger oss toppen den 26 januari och nu väntar vi på 28 februari 2017, som vi bevakar. 
Av de andra kortare rytmerna som var aktiv under december 2016 var den på 9 månader. Det handlade om toppen för index och en del aktier den 14 mars 2016. 9 månader senare fick vi in tillfälliga toppar kring den 14-16 december, vilken samverkade med den ovan relaterade 21 månaders rytmen.. 
Rytmen på 10 månader är extra intressant, då den ger 43,4 veckor och det leder oss osökt till 45-46 veckor som ligger och väntar på att få leverera en reaktion. Detta ger oss en reaktionsperiod på 10,0-10,5 månader, som viktig då den ger oss starka indikationer på kommande reaktioner. Det handlar om 20 februari -17 till 6 mars -17 om vi utgår från den 21 april 2016.
Ser tillbaka andra viktiga punkter för index under de senaste 17 åren har vi den 7 mars 2000, 11 mars 2003, 9 mars 2009, 19 mars 2015, som några av våra viktigaste toppar och reaktionspunkter under de senaste 17 åren.  
Från 7 mars 2000 (index vid 1 548) till samma datum i år ger oss en rörelse på 17 år (=204 månader=887 veckor). Tar vi botten vid 430 den 11 mars 2003 ger det i år oss 14 år sedan denna viktiga lågpunkt sattes. Vi har därmed 14 år (=168 månader = 730 veckor).
Den 9 mars 2009 och vändningen vid 593 fram till mars i år är det 8 år (=96 månader=417 veckor) och slutligen 19 mars 2015 ger oss 2 år (=24 månader=104 veckor).
I och med att alla dessa fyra viktiga rytmerna sammanstrålar i år under mars månad med viktiga rytmer gäller det att vara mycket vaksam på de aktier och index som visar att de är på väg att bryta nedåt under våren. 
Lägger vi sedan till de kortare rytmerna på 8 och 9 månader ger de signaler på att bevaka den 6 mars och 14 mars och därmed står vi med samma period 6-19 mars, där vi har så många rytmer att vi måste tolka utvecklingen i varje del, när vi kommer så långt fram i tiden. 
Grundinställningen är att index upprepar mönstret från 1987, 1997 och 2007, där de viktigaste signalerna kom in i oktober respektive år. Detta är möjligt även denna gång men det kan bli en lägre topp då likaväl som vi kan förvänta oss en utdragen toppformation, när index kommit så långt att det är lägre för en reaktion av lite större mått för index.  
Tidigare toppar och bottnar
Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 
Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 
Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.
6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 
Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 
7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.
Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 
Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.
Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 
Medellånga och korta cykler
30-rytmer från tidigare toppar och bottnar
Sex viktiga rytmer 
Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra viktiga. 
Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader. 
Dessa 6 baseras på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. 
6 månader - 20 februari – 19 augusti                
18 månader - 24 februari – 24 augusti 2015
3 månader - 25 februari - 25 november  
9 månader - 28 februari – 31 maj 2016   
15 månader - 1 mars – 1 december 2015 
12 månader - 14 mars - 14 mars 2016
Nedan följer de 5 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11 och 21 månader) 
1 månader - 17 februari – 17 januari           
5 månader -22 februari – 22 september 2016
7 månader - 25 februari – 25 juli   
21 månader - 29 februari – 29 maj 2015
11 månader - 6 mars – 6 april 2016
Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 månader)
Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-57 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 43-45 procent. 
Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag. 
14 månader - 17 februari – 17 december 2015 (topp)
2 månader - 19 februari - 19 december (topp)
10 månader - 21 februari  21 april (topp)
16 månader - 22 februari – 22 oktober 2015 (topp)
8 månader - 23 februari – 23 juni (topp) 
4 månader - 24 februari – 24 oktober (topp)
20 månader - 8 mars – 8 juli 2015 (lågp)
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 17 februari, 26 februari        
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 

OMX S30 index 

(C 1 576,33 H 1 580,99 L 1 572,27) 

OMXS  levererade ännu en ny toppnotering för året under torsdagen och gav oss 1 581, som nytt högsta värde. Vi har förväntat oss den vanliga reaktionen två månader efter en tidigare topp. i detta fall den 16 december 2016. Nu måste index regerat direkt efter torsdagens topp men vi kan ana en tillfällig reaktion nedåt innan uppgången sedan fortsätter till 1 627-1 628 och högre nivåer under första halvåret. 

Uppgången är påhejad av alla som inte tror på en fortsatt uppgång som tagit position för nedgång. Denna grupp tyckas vara överrepresenterad sedan en tid tillbaka. Indikationerna vi får från USA ger en liknade blid där också. Detta borgar för mycket stora uppgång i USA och i dess kölvatten får vi surfa med ett tag. 

Blankarna höll tillbaka index under 1 560, vilket var en av anledningarna till att vi ville ha en bestående notering över denna nivå innan vi kunde se den fortsatta uppgång. Vi behöver inte bli euforiska för att detta nu inträffat men vi kan ju se det hela ljust ett tag innan vi sedan kommer in i ett minfällt under våren. Med lita flyt ska vi undvika de flesta minorna och trampa rätt för att sedan vara med om nästa fas uppåt in mot hösten.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,6 och 75,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 95,1 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,2 och 90,6 stigande

 

Tidigare toppar och bottnar

Rekordnoteringen 1 720 kom in den 27 april 2015, där vi hade ytterligare en topp vid 1 719 den 19 mars 2015. Den 19 december 2016 var det 21 månader sedan den senare toppen. 

Nu den 27 december är det 20 månader sedan rekordnoteringen. 

Botten den 9 mars 2009 landade på 593 och levererade 6 år av uppgång fram till våren 2015.

6 år = 72 månader = 312 veckor = 2 192 dagar 

Rytmen på 6 år är vanlig och sammanstrålade denna gång med 90-månadersrytmen (7,5 år) från toppen i oktober 2007. Den toppen 2007 indikerade på en ny topp i april 2015, vilket vi också fick. 

7,5 år=90 månader=391 veckor=365+26 veckor=2 740 dagar.

Den lägre toppen 1 669 kom sedan in den 29 maj 2015 med en säljsignal, då det gått mer än 30 dagar mellan dessa båda toppar. 

Delvågen från 23 september 2011 till 29 maj 2015 gav 836 punkter (833-1669) som mest. Intressant att notera att uppgången än en gång gav oss i det närmaste 100 procent under dessa 44 månader.

Uppgången i denna fas blev i tid 3 år och 8 månader=44 månader=192 veckor=1 344 dagar. Denna rytm på 44 månader är nära den på 45 månader som vi alltid har som bas i våra beräkningar. Men den får ibland ge vika för andra tyngre rytmer, som den samverkar med. Denna gång var det den på 90 månader från oktober 2007, som dikterade villkoren. 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och1627 Stöd 1548 och 1 508 Graf av Rekyl inom räckhåll för OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.