Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 
OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 
Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  
Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 
För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 
Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 
Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 
Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    
Oroande framtid utanför börsen
Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  
Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  
Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  
Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 
Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   
Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 
  
Stochastic
De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 
Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande
De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 
Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 
Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande
Tidigare viktiga toppar och bottnar
(Uppdaterad 12 oktober -17) 
Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 
Mars-april 2015
Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 
Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 
27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 
Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 
Februari 2016 
Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 
27 juni 2016
Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 
Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 
9 mars 2009
Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 
Rullande korta cykler med reaktionsdagar
Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 
Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 
         
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 

OMX S30 index 

(C 1 641,70 H 1 647,22 L 1 638,22) 

OMX S30 har de senaste 7 veckorna stigit med 9,1 procent som mest, vilket är en ovanligt stor uppgång på så kort tid, som 41 dagar. Omräknat till årsbasis ger det i det närmaste 81 procent. 

Allt inleddes den 29 augusti från 1 518 och har så här långt nått 1 656 den 5 oktober. I och med att index närmade sig topparna från försommaren, där 20 juni gav årets högsta notering 1 659, var det dags för en tvekan från marknadens sida.  

Den tvekan innebar att index under några dagar stannade kvar på höga nivåer innan vi fick en nedgång till 1 638 under onsdagen. Även om index inte fortsätter nedåt omgående finns det anledning att jobba med stöden vid 1 622-1 624 och 1 601-1 605. Om index klarar att hålla sig över 1 600-nivån en tid och då även förbi delårsrapporterna under andra halvan av oktober ökar sannolikheten för en ny fas uppåt in över november. 

För att kunna räkna med en större uppgång i ett senare skede måste index stänga bestående över 1 660. Innan en sådan signal är på plats siktar vi inte högre än det vi fått så här långt. 

Lägger vi till att den längre trenden är intakt och stigande behåller vi en positiv syn så länge trenden fortsätter att vara intakt. Det gör att vi kan spekulera lite och se vad som händer om 1 660-nivån bryts. Då är det 1700-1 720, som står först på menyn, då det var där index toppade våren 2015 med 1 720, som gällande rekord från den 27 april -15. 

Tar vi sedan och ser 1 660-nivån som ett gångjärn kan vi se höjden under denna nivå på 140 punkter och lägga på detta värde på 1 660 och få 1 800, som möjlig nivå på sikt. Vi ser därmed tydligt betydelsen av ett genombrott av 1 660-nivån. Om genombrottet dröjer stannar det vid en matematisk möjlighet tills den dag vi får anledning att ta till optimismen på nytt. 

Utvecklingen från den 29 augusti ser ut att vara inledningen på den avslutade fasen. Det handlar om sista delen på den uppgång som inleddes i mars 2009 och som nu pågått under 8,6 år eller om vi så vill 103,2 månader.    

 

Oroande framtid utanför börsen

Vi ser en del konflikter byggas upp i Europa, där brexit är en del för sig med utträdet ur EU för Storbritanniens del. Mer allvarligt är utvecklingen i Spanien, med risk för ökade konfrontationer. Vi ser redan effekten via sjunkande börs i Madrid och stigande räntor i landet och även i Europa i övrigt. Kapitalet lämnar osäkerhet och söker sig en tryggare tillvaro utanför oroshärdarna.  

Frankrike går in i en fas med förändring av trygghetsavtalen på arbetsmarknaden. Plus att många statsanställda kan få lämna sina jobb om Macron får ändra riktingen. Spänningarna kan mycket väl byggas upp under 2018, då trenden är påbörjad.  

Italien går till val under försommaren 2018, vilket kan bygga upp nya spänningar inom politiken. Splittringen mellan norra och södra Italien kan få sig en ny fas. Listan av olika delar som jäser kan göras längre men det viktigaste är att detta är en trend som de ledande inte vill kännas av och risken för konflikter på flera områden ökar därmed. Inget är linjärt och med ett linjärt tänkande och agerande går man mot cykeln och skapar och förvärrar problemen.  

Trenden med sammanslagningar av regioner och mindre regioner har kulminerat och EU var det sista stora projektet som hann komma in på rätt sida innan cykeln vände nedåt. Men då EU är ett ungt äventyr är det naturligt att det är där krafterna för delning ökar, när cykeln vänder igen. 

Tar vi en titt i historieboken har tidigare förändringar många gånger lett till ökande konflikter och övergått i destruktivt agerande. Hur det blir denna gång finns naturligtvis inget facit på men bristen på förhandlingsvilja och ökande konfrontationer är inga bra signaler i nutid.   

Följer valutaflödet mellan de stora valutorna ser vi vart trenderna bär. Inflödet till EUR under året ser ut att kulminera framöver och när signalerna om utflöde från EUR är på plats följer vi dess flytt och ser var de hamnar. 

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har rullat på höga nivåer under de senaste månaderna. Detta kan fortsätta ytterligare en tid i det att index håller sig uppe på höga nivåer. 

Lång sikt: Månadsstochastic 89,2 och 85,8 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och en stor anledning till att vi vill behålla en positiv bild av utvecklingen ytterligare en tid även om index kortsiktigt kan tappa en del. 

Medellång sikt: Veckostochastic 84,8 och 65,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu fallande efter att ha rusat uppåt sedan den 29 augusti fram till nu i början av aktuell vecka. Vi låter denna indikator falla tillbaka och skapa förutsättningar för en ny uppgång i ett senares skede. 

Kort sikt: Dagsstochastic 82,5 och 88,7 fallande

 

Tidigare viktiga toppar och bottnar

(Uppdaterad 12 oktober -17) 

Under de senaste tre åren har vi haft några avgörande punkter. 

Mars-april 2015

Rekordnoteringen 1 720 är en av de viktigare och den kom in den 27 april 2015. Detta rekord gäller än i dag oktober 2017. 

Den 19 mars 2015 hade vi ytterligare en topp vid 1 719. Båda dessa toppar är sedan dess av stor betydelse för index, när vi beräknar tiden för kommande reaktionspunkter under 2017 och framöver in över 2018 och hela vägen fram till hösten 2022. 

27 månader är en rytm som vi ofta har användning av. I år var det den från toppen 1 719 den 19 mars 2015, som gav toppen den 20 juni 2017 vid 1 659. Det trevliga är att toppen kom in 60 punkter lägre efter 27 månader. 27 månader är 360+360+270 om vi ser 360 grader som ett år. Det ger oss relationen 60:990 eller 2:33. 

Fortsätter vi sedan med nästa rytm på 30 månader och räknar den från 27 april 2017 hamnar vi under senare delen av oktober och beredda på en avstämning. 

Februari 2016 

Under 2016 fick vi sedan in en botten vid 1 247 den 11 februari, vilket blev första lågpunkt efter nedgången sedan april 2015. Nu i oktober 2017 handlar det om 20 månader från den lågpunkten. Det ger oss en viktig tid kring den 11 oktober i år. Vi vet ju att 20 månader och 21 månader är två avstämningspunkter som vi ofta får användning av. Det ger oss även tiden kring den 11 november som en avstämningspunkt. 

27 juni 2016

Ytterligare en viktig tidpunkt under de senaste åren är lågpunkten vid 1 241 från den 27 juni. Den som vi benämner ”brexitbotten”. Den kom in på dagen 14 månader efter toppen den 27 april 2015, vilket i sig är intressant. Den lågpunkten följdes av ytterligare en rytm på 14 månader som landade på lågpunkten 1 518 den 29 augusti 2017. 

Denna rytm ska stämmas av 15 månader, 18 månader och 20-21 månader senare räknat från den 27 juni 2016. 

9 mars 2009

Uppgången från den extrema botten vid 593 den 9 mars 2009 är nu uppe i över 8,5 år, vilket ger 103 månader i början av oktober i år. Vi har en speciell cykel som rullar på många plan och områden som är på 8,6 år. Den är mycket speciell och har sin träffpunkt under senhösten i år men då vi inte hittat dess långsiktiga startpunkt får vi vara beredda på att den kan avvika en del från det som pekar mot 9-13 oktober. 

 

Rullande korta cykler med reaktionsdagar

Dessa dagar kommer att korrigeras löpande vartefter vi får ny information från marknaden Vi följer i fortsättningen den rytm som började den 9 mars 2009. Den sammanfaller i stort med den andra rytm som har sitt ursprung från toppen den 13 juli 2007. Alla reaktionsdagar kommer från Gann Hjulet och den kunskap som ligger bakom detta. 

Beräknade reaktionsdagar för OMXS 30 index: 9 oktober, 21 oktober, 3 november, 15 november 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1667 och 1708 Stöd 1 627 och 1 587 Graf av OMXS30 testade motstånd och nu studs tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.