Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 
OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 
I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 
De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 
Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 
En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 
  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande
 
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 6 december -17)
Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 
Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   
Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548

OMX S30 index  

(C 1 595,44 H 1 613,36 L 1 591,25) 

OMX S30 har utvecklats på ett sätt som alltmer rullar över på svaghet, när de vanliga reaktionerna kommer in på tid men uppgångarna kommer av siig snabbt utan att ger mer än de lägsta reaktionsvärdena. Det hela börjar mer likna en ”running correction”, vilket innebär att vi kan få flera tillfälliga uppgångar innan det tar ett större steg nedåt. 

I sig inte förvånande då vi under större delen av nedgången sett hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan rullat över till fallande. Detta brukar sällan ge mer än tillfällig reaktioner uppåt innan de är nere på de låga värden som ska kunna ge en ny uppgång. 

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan vände snyggt uppåt den 30 november och den 1 december men de kom av sig under onsdagen och vände nedåt igen. Ytterligare ett svaghetstecken. 

Det vi kan hoppas på i detta läge är att rytmen på 30 dagar från den 6:e och 7:e november nu ska kunna leverera en lågpunkt för att sedan ge en ny motreaktion uppåt. 

En förhoppning och om den endast levererar en ny marginell uppgång får vi inrikta oss på ännu en sväng nedåt. Det ger oss anledning att hålla 1 560-1 562 öppet som en möjlig nivå för index att testa under nästa vecka om de negativa signalerna ligger kvar. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 82,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 48,1 och 62,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 22,7 och 23,7 fallande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 6 december -17)

Det har varit aktuellt att jobba med lågpunkten från den 11:e februari 2016. Många aktier har sin startpunkt då eller kring detta datum. Vi har den viktiga rytmen på 21 månader som är en av våra starkare rytmer. 21 månader är det samma som 91 veckor (52+39), vilket också är detsamma som ett år och nio månader. Nu när index levererade toppen vid 1 682 den 6-7 november får vi sedan se vilka aktier som lämnar sina positiva utvecklingar och går in i en mer utdragen rekylfas. Vi får samtidigt bevaka vilka aktier som ska fortsätta uppåt och som ignorera denna rytm, då de har en annan rytm som de följer. 

Vi kan även ta in rekordet 1 720 från den 27 april -15, som nu är med och ”spökar” 30 månader senare med 916 dagar som alternativ, vilket gav oss den 1 november -17, som en viktig reaktionspunkt som en del av den toppformation som skapades under tiden 1-7 november i intervallet 1 681-1 682.   

Ser vi på den riktigt långa rytmen på 4 år och 4 månader, vilket blir 52 månader. Gick den från 11 mars -03 till 13 juli -07. Det är inte ovanligt att de olika vågorna kopierar varandra i tid och pris. Nu är det aktuellt att använda oss av denna rytm/våg igen. Vi använder oss av dess dubbla tidslängd. Alltså 8 år och 8 månader. Det är det samma som 104 månader. Börjar vi denna beräkning från botten den 9 mars -09 hamnade vi på 7 november -17. 7 november är mittpunkten i denna beräkning och rytmen landade denna gång mitt i prick, när vi fick in toppen vid 1 681-1 682 den 1 november plus 6:e och 7.e november, vilket gör det hela extra intressant. Det betyder att vi nu har ett tidsmotstånd som så här långt hållit under 4 veckor.  

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.