Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Råvaror: Olja, guld mm (61.2)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 61,2 USD/fat
Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande
Reaktionsdagar för oljan: 16 december       
Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       
Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Oljepriset

Brent Crude Oil 61,2 USD/fat

Oljepriset slog i taket den 7 november vid 64,6 dollar. Vi har väntat in OPEC-mötet och reaktionen på detta som inföll den 30 november. Reaktion inför mötet visade på positiva förväntningar och när mötet var klart blev marknaden inte besviken, då man satte upp priset till 64,3 dollar. Köp på spekulation och sälj på nyheten är ett känt begrepp som fungerade även denna gång. För oss var det en extra ”krydda” när oljepriset steg under 139 dagar från den 21 juni till den 7 november. Detta för att uppgången från den 20 januari -16 till toppen den 9 juni 2016 också blev 139 dagar. Vi vet ju att det inte är ovanligt att två vågor är lika långa i pris eller som i detta falla i tid. Denna gång fick tiden oss att vara vaksamma på utvecklingen efter OPEC-mötet och rekylen inleddes redan den 1 december. Vi inriktar oss nu på en reaktion nedåt och paus i den långsiktiga uppgången en tid. Ett bra alternativ är en rekylfas på 53 dagar räknat från den 7 november. Men det finns andra alternativ men 53 dagar får tjänstgöra som en indikation till dess vi får verkliga rytmer att jobba med. Uppgången under de 139 dagar (20 veckor) blev 20,3 dollar. Vi vet ju att relationerna är 38 och 50 procents reaktion. Vi ser därför en möjlig nedgång på 8-10 dollar räknat från 64,6 dollar. Vi börjar med 59,7-60,0 dollar som ett första stöd då det handlar om 24 procent av uppgången.  

 

Stochastic indikatorer 

Lång sikt: Månadsstochastic 86,9 och 82,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,9 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 34,3 och 51,3 fallande

 

Reaktionsdagar för oljan: 16 december       

Högsta notering 2017 är 64,6 dollar från den 7 november       

Lägsta notering 2017 är 44,3 dollar den 21 juni  

Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   

Lägsta notering 2016 är 27,1 dollar den 20 januari  

Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010

Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 

Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. Graf av Oljepriset tar förssta steget tillbaka

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.