Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 - Motståndet höll

OMX-Index


Ikon analys

 

OMX S30 index 
(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 
OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 
Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 
Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 
Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 
Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 
1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 
2) MA 50 är fallande
3) MA 100 är fallande
4) MA 200 är fallande
5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 
6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 
7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor
8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 
Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 

 

OMX S30 index 

(C 1 593,83 H 1 602,26 L 1 589,17) 

OMX S30 gjorde ett ryck uppåt i den inledande handeln på måndagen och noterade 1 602, som högst. Rent matematiskt platsade 1 601 in som motstånd via den stigande trendlinjen som sammanbinder bottnarna sedan 3 augusti 2016 och hela vägen upp till den 2 januari i år med sitt värde 1 574. Denna trendlinje bröts i början av februari. Linjen är stigande och har nu värdet 1 601, vilket innebär att den höll för ett första test. 

Trots att det är mycket och många korta rytmer som sammanstrålar nu i början av veckan och ger oss anledning att förvänta en reaktion nedåt inom kort, så måste vi ha med beskrivningen ett alternativ. 

Inte för att det är det mest troliga utan för att de dags- och veckobaserade indikatorerna öppnar för mer på uppsidan efter en tillfällig reaktion nedåt. Jag tar med detta för att vi inte ska ta något för givet i denna avgörandets stund. En bestående notering över 1 610 ger oss anledning att sikta högre. 

Håller motståndet 1 595-1602 får vi det normala med en ny nedgång. Jag ser det som en stor anledning till de stora svängningarna är just att kortsiktiga aktörer hoppar ur och i marknaden. En del av panik och andra med planering och några med programmerad handel. Effekten blir intensiva svängningar på kort tid. I detta ska vi försöka sortera ut det som skapar en mer bestående utveckling. 

Det leder oss att se på andra indikatorer, som kan ge oss ledtrådar. 

1) Trenden är fallande via den lägre toppen 23 januari. 

2) MA 50 är fallande

3) MA 100 är fallande

4) MA 200 är fallande

5) De månadsbaserad tekniska indikatorerna är fallande 

6) De veckobaserad tekniska indikatorerna är stigande 

7) Den långa rytmen på 35 månader från den 27 april 2015 är på väg för att ge reaktion om två veckor

8) Den långa rytmen på 21 månader är på väg att ge reaktion med utgångspunkt från den 27 juni 2016. 

Blev vi klokare på detta? Bilden är då negativ i ett större sammanhang men kortsiktigt kan vi bli tvungna att se på innan utvecklingen tar den ”rätta” vägen.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 56,3 och 65,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,4 och 44,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 85,0 och 73,6 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS 30 - Motståndet höll

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.