Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 vid tidsmotstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 
EXKLUSIVE UTDELNING 16 april
Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)
OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 
MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 
När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 
Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande
Tidscykler på börsen 
(Uppdaterad 16 april -18)
Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 
Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 
Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 

OMX S30 index 

(C 1 526,66 H 1 534,04 L 1 517,40) 

EXKLUSIVE UTDELNING 16 april

Bakkafrost (10:50 dkk), Skanska (8:25 kr)

 

OMX S30 steg till 1 534 som högst under fredagen för att sedan tveka. Lågpunkten den 4 april vid 1 482 har nu distanserats med 52 punkter. 2x26 punkter är den första noteringen som dyker upp. Den andra är att det gått 9 dagar fram till i fredags, där vi alltid söker 11:e dagen. Det leder oss till att se om måndagen kan ge lite mer på uppsidan. Motståndet vid 1 542-1 543 finns med och det bör kunna testas om vi får en positiv utvecklingen under måndagen. 

MA 200-kurvan har nu fått fotfäste i sin negativa lutning. Utplaningen skedde under januari månad och nu är nedgången befäst. MA 100 och MA 50 är också fallande och fortsätter sina negativa budskap. MA 50 har i dagsläget värdet 1 548, vilket betyder att det är denna kurva som ska hålla emot och pressa tillbaka index framöver. 

När det hela rullas ut i ett senare skede får vi inrikta oss på ett nytt test av 1 480-1 485 innan den nivån bryts och ger en fortsatt nedgång in mot 1 390-1 400, som nästa delmål. 

Men först ska vi vänta ut motreaktionen uppåt och se om den kan hålla ut ytterligare en tid även om vi år en negativ reaktion under kommande vecka. Delårsrapporterna börjar i slutet av den nu påbörjade veckan att dugga in, där Ericsson ligger med sin rapport fredagen den 20 april. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 32,1 och 51,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 25,9 och 30,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 64,0 och 47,3 stigande

 

Tidscykler på börsen 

(Uppdaterad 16 april -18)

Kommande korta rytmer ger oss den 13 april och 16 april. Det handlar med andra ord den tidpunkt vi nu är mitt uppe i. Vi hade toppen 1 603 den 13 mars och det innebär nu närmast att vi bevakar möjligheten av ytterligare en lägre topp den närmaste tiden in över 16 april. 

Rytmen på 26 månader är välkänd för oss som arbetar med tiden som en viktig funktion. Denna rytm avviker ibland med cirka 6 dagar i de fall andra tyngre rytmer också är inblandade. 

Denna gång är det botten från den 11 februari 2016, som vi haft med i fokus. 11 april blev dess mittpunkt och 7 dagar innan gav den 4 april, som nu blev lågpunkt vid 1 482. Vi måste alltid vänta in hela rytmen på 26 månader för att se vad marknaden ville denna aktuella gång. Lite extra kul denna gång då jag nu börjat förbereda tidscykelkursen som handlar just om denna rytm på 26månader i alla dess andra skepnader. Kursstart tisdagen 24 april via webben. Med lite flyt kan vi fånga upp andra rytmer som är gångbara under kursen, som ges under 4 tisdagar i följd under våren. 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1470 Graf av OMXS 30 vid tidsmotstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.