Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Ericsson jobbar på 46 dagar

Ericsson (53)


Ikon analys

 

Ericsson B 53,00
Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  
Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 
Stochastic indikatorer
Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 
Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.
Högsta noteringar
2018 den 18 januari vid 59,22 kr 
2017 den 2 juni vid 64,95 kr
2016 den 13 april vid 83,60 kr
Lägsta noteringar
2018 den 6 februari vid 49,04 kr 
2017 den 21 september vid 43,75 kr 
2016: den 26 oktober vid 43,19 kr
Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00
Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00

 

Ericsson B 53,00

Ericsson testade motståndet vid 54,00 kronor under fredagen med 53,90 kronor som högsta notering. Detta bör nu vara en tillfällig topp i och med att vi räknar in 46 dagar sedan toppen 58,20 kronor den 26 februari. 46:e dagen är oftast i läge att skapa en reaktion, där nästa dag att bevaka är den som kommer in 7 dagar senare, vilket ger oss 20 april. Nu kan man säga att det ”slumpar” sig så att bolaget presenterar sin delårsrapport för Q1 -18 då. Marknaden anpassar sig lätt efter den rytm som gäller för aktien eller så är det kanske tvärtom. Reaktionerna finns där i varje fall och GW berättar om dem.  

Vi jobbar med 52,00 kronor och 48,00-49,00 kronor som stöd framöver. Kommer vi in på banan längre fram utgör 54,00 kronor och 56,00 kronor motstånd. 

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 44,5 och 43,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,6 och 47,6 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 61,8 och 51,4 stigande 

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 18 januari vid 59,22 kr 

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr 

2017 den 21 september vid 43,75 kr 

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 7 dagar och 7 veckor. Rörelsefaktor pris: 7,00

Motstånd: 56,00 och 60,00 Stöd 52,00 och 48,00Graf av Ericsson jobbar på 46 dagar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.