Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Paus i OMXS30

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 606,72 H 1 608,48 L 1 593,16)

OMXS30 noterade 1 623 den 9 maj efter en uppgång på 141 punkter sedan den 4 april. En uppgång på 35 dagar, där vi kan se 5 olika vågor uppåt ger oss anledning att räkna med en reaktion nedåt med 1551-1 555, som stödnivå. Håller detta intervall kon v inrikta oss på en ny fas uppåt. Bryts stödet fortsätter vi sökande av en högre botten men under 1 550-nivån.

Tidsmässigt har den 11 februari 2016 med 1 247, som lågpunkt visat sig vara viktig. Där även den 27 juni 2016 och 1 241 är av betydelse. 27 månader från 11 februari 2016 gav oss toppen den 9 maj. Idealet hade varit den 11 maj. Det skiljde endast 3 punkter mellan de båda dagarna, vilket vi ser som godtagbart.  

Den 27 juni levererade sin 21 månader rytm den 28 mars i år vid 1 484. Reaktion uppåt var budskapet och det är vad vi fått under de följande 42 dagarna.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,8 och 54,3 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 80,5 och 63,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 78,1 och 81,6 fallande

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20 och 21 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

21 månader från 1 241 den 27 juni -16 medverkade till att ge lågpunkterna den 28 mars och 4 april i år. Detta är en tung rytm som vi alltid räknar med ska ge reaktion.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

12 månader – 16 maj – 16 maj 2017

15 månader – 22 maj – 22 februari 2017  

3 månader – 27 maj – 27 februari 2017

9 månader – 29 maj – 29 augusti 2017 

6 månader – 1 juni – 1 december 2017 

18 månader – 2 juni – 2 december 2016

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1669 Stöd 1 587 och 1548Graf av Paus i OMXS30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.