Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 ska ge mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 
OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 
H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 
OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 
Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 
Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 

OMX S30 index 

(C 1 572,27 H 1 577,04 L 1 566,71) 

OMXS30 drog sig uppåt under tisdagen, vilket ger oss en uppgång på 35 punkter som mest sedan i fredags och lågpunkten vid 1 542. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång, där 1 598-1 602 utgör vårt första motstånd av betydelse. 1 581-1 582 är en nivå som index bör tveka vid då rörelsefaktorn på 39 punkter då gjort sitt från 1 542. Bryts 1 542-nivån är det sedan det starkare motståndet som ska testas efter en uppgång på 59-60 punkter. 

H&M tilldrog sig stor uppmärksamhet under tisdagen då aktien fortsatte uppåt i sin stigande trend. Det var den 1 juni som den högre botten vid 130,20 kronor kom in och efter en bekräftelse av denna lyfte aktien med kraft. ATCO bidrog och bidrar också till en fortsatt uppgång men många aktier är sega och tvekar. Detta kan i och för sig ändras snabbt, som vi sett tidigare. Nu är det bland annat FED som håller sitt policymöte den 12-13 juni, som bidrar med en försiktighet i marknaden. När mötet är klart och marknaden fått klart för sig centralbankens agerande kan utvecklingen fortsätta. 

OMXS30 visar att de dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande och det är denna rörelse uppåt för indikatorn vi ska vänta ut för att sedan förbereda oss inför en förväntad nedgång i nästa skede för index. 

Tidsmässigt handlar det närmast om att vänta in reaktionen på 28-månadersrytmen från den 11 februari 2016. Det var på dagen 28 månader under måndagen den 11 juni.  Men vi vet att denna rytm ibland vill ha ytterligare 8-10 dagar för att släppa av en del aktier som gjort sitt för ett tag. Andra aktier som triggas igång uppgångar under denna fas med lägre inverkan på index på verkar indexutvecklingen negativt, när omstuvningarna är klara. 

Våra tidigare förväntningar på att New Yorkbörsen ska få en positiv injektion när kapitalströmmarna ökar mot USA och dollarn har besannats, där index skapar nya rekord. Viktigast bland index i New York är Nasdaqbörsen, som attraherar kapital och driver på utvecklingsbolagen där. Nasdaq Comp levererade ett nytt rekord under tisdagen och vi förväntar oss ytterligare många rekord framöver om vi ser det hela över en lång tid in mot hösten 2019. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 41,8 och 47,0 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 58,3 och 62,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 30,7 och 23,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509 Graf av OMXS30 ska ge mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.