Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Nasdaq mot nya rekord

Nasdaq Composite


Ikon analys

Nasdaq Comp
(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %
Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 
Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018
Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016
Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Nasdaq Comp

(C 7 703,79 H 7 708,25 L 7 669,53) + 0,57 %

Nadaq gör ett försök att testa det viktiga motståndet vid 7 740 innan det är läge för en reaktion nedåt. Tisdagen gav det nya rekordet på 7 708 och det ger oss endast 32 punkter kvar till motståndet. Det innebär ett lyft på endast 0,4 procent för att fullborda denna fas uppåt som pågått sedan den 2 april i år. Vi är alltid vaksamma efter en rörelse på 77 dagar från en lågpunkt i detta fall. Det handlar då om dagarna kring den 18 juni som ligger i läge att få ett test och ännu ett nytt rekord.  Men vi dramatiserar inte detta utan använder tid och pris för att göra en avstämning och syna var index är på kartan i sin långsiktiga uppgång. 

Rekordnotering 7 708 från den 12 juni 2018

Start på aktuell uppgång från 4 210 den 11 februari 2016

Botten den 6 mars 2009 ligger på 1 269

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.